Uitverkorene

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een uitverkorene is een belangrijke gedachte in de theologie.

In de bijbel en de theologie wordt een gedachte aangereikt over God. Een bekende gedachte is dat God almachtig is. Hij beheerst en bepaalt alle dingen. God heeft ook de loop van het menselijke leven bepaald.

De eeuwige bepaling van alle dingen wordt in de theologie de predestinatie of voorverordinering genoemd. Binnen deze gedachtelijn heeft God sommige mensen voor eeuwig uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Dit wordt het besluit van verkiezing genoemd. Iemand die is verkorenen wordt een uitverkorene genoemd.

Ook het idee van de Messias is een soort van "uitverkorene die een volk komt bevrijden."

Het concept van de "uitverkorene" vinden we ook terug in de mythologie en in sprookjes waar een held vaak een eeuwenoud probleem weet op te lossen die niemand hem ooit heeft voorgedaan. Voorbeelden van dit soort van verhalen over uitverkorenen zijn onder meer: Jason en de Argonauten en Sprookje van iemand die erop uittrok om te leren griezelen. Dit thema is ook erg populair in Oosterse vechtfilms (Kung fu) en filmreeksen zoals The Matrix.

Genres epiek: anekdote · ballade · epos · fabel · gedicht · genre · inleiding · kort verhaal · legende · mythe · novelle · parabel · raamvertelling · reisverhaal · roman · saga · sage · sprookje · verhaal · vignet · volksballade · volksverhaal
Verloop: catharsis · cliffhanger · climax · deus ex machina · epiloog · fabel · plot · plotpoint · proloog · synopsis · verhaallijn
Begin en einde: ab ovo · in medias res · in ultimas res · incipit · openingszin · terminus
Personage: aangever · alter ego · alteriteit · antagonist · antiheld · bijfiguur · bijrol · booswicht · byroniaanse held · copresentator · deuteragonist · flat character · held · hoofdpersoon · hoofdrol · personage · protagonist · round character · tritagonist · typetje · uitverkorene · underdog
Spanning: cliffhanger · spanning
Vertelperspectief: afwisselende perspectief · auctoriële verteller · ik-perspectief · onbetrouwbare verteller · personele verteller · point of view
Vertelinstantie: focalisatie · homodiëgetische vertelling · heterodiëgetische vertelinstantie · rhema · vrije indirecte rede
Samenhang & verband: plot · rode draad · verhaallijn
Motief & thema: abstract motief · concreet motief · leidmotief · motto · thema
Tijd & ruimte: eenheidsconventie · kalendertijd · mise en abyme · opschuivende tijdlijn · praesens historicum · tijdverruiming · verteltijd · vertelde tijd
Stijl: dramatische ironie · red herring · shooting the messenger · register · stijl · stream of consciousness · suspension of disbelief · show, don't tell · verteltechniek
Stijlperiode: middeleeuwen · renaissance · maniërisme · barok · verlichting · sentimentalisme · preromantiek · romantiek · realisme · impressionisme · naturalisme · neoromantiek · symbolisme · expressionisme · constructivisme · dadaïsme · surrealisme · nieuwe zakelijkheid · magisch realisme · existentialisme · vijftigers · modernisme · postmodernisme
Studie: driehoek van Petersen · narratologie · verhaalanalyse