Wim Aalders

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Willem (Wim) Aalders ('s Gravenmoer, 5 mei 1909Bussum, 25 december 2005) was een Nederlandse, orthodox-hervormde theoloog.

Levensloop[bewerken]

Van oorsprong was Aalders lidmaat van de Gereformeerde Kerk maar later ging hij over naar de Nederlandse Hervormde Kerk.
Binnen laatstgenoemde kerkgenootschap behoorde hij aanvankelijk tot de zogenoemde, half-orthodoxe irenische richting maar later schoof hij op naar een geheel orthodoxe richting, op het niveau van de Confessionele Vereniging en van de Gereformeerde Bond. Zo was hij lid van de orthodoxe stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge, genoemd naar de negentiende-eeuwse Nederlandse predikant Hermann Friedrich Kohlbrugge. In het blad van deze stichting (Kerkblaadje, later omgedoopt in Ecclesia) schreef hij jarenlang vele artikelen.
Hij werd vooral bekend om zijn bestrijding van de tijdgeest en zijn waarschuwingen tegen politieke prediking die hij beide als niet orthodox genoeg of zelfs als vrijzinnig bestempelde.

In 1941 promoveerde hij op een proefschrift ("Pascal als apologetisch prediker") over de zeventiende-eeuwse Franse theoloog en wijsgeer Blaise Pascal door wie hij diepgaand was beïnvloed. Na de oorlog kwam hij aanvankelijk onder de bekoring van de theologie van de Zwitserse theoloog Karl Barth, maar in de jaren zestig van de twintigste eeuw raakte hij verontrust over de politisering van het Evangelie en was hij sedert die tijd een vurig bestrijder van de theologie van Karl Barth.
Aalders was van een viertal kerkelijke gemeenten predikant (Oosterzee, Koudum, Groningen en Den Haag) alvorens hij in 1967 de overstap naar een wetenschappelijke theologische betrekking aanvaardde. Vanwege zijn felle stellingname tegen de zogeheten Barthiaanse theologie kon hij echter geen hoogleraar worden maar moest hij genoegen nemen met het lectorschap in de protestantse theologie aan de katholieke Universiteit van Nijmegen dat hij van 1967 tot 1975 bekleedde. Hij was in die tijd de enige persoon van de theologische faculteit die zich tegen een steunbetuiging aan de hoogleraar Edward Schillebeeckx van diezelfde faculteit keerde toen deze vanwege diens moderne theologie door het Vaticaan tot de orde werd geroepen. Vooral het door Schillebeeckx als niet historisch beschouwen van de inhoud van de Bijbel was iets dat Aalders ontstemde.

Aalders had ook veel moeite met het Samen op Weg-proces (SOW) dat uiteindelijk tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) leidde.

Op 11 juni 2010 verscheen het boek 'Het oog omhoog, het hart naar boven' (ISBN 978-90-815275-1-4) van de hand van ds. P.J. Stam over Willem Aalders en zijn werk.

Belangrijke publicaties[bewerken]

 • Confiteor - Ik belijd, Heerenveen 2004 ISBN 90-5829-505-2
 • Apocalyps en Evangelie: over de johanneïsche geschriften, Heerenveen 2003 ISBN 90-5829-417-X
 • De apocalyptische Christus: volgens TeNaCh, Septuagint en Evangelie, Heerenveen 2001 ISBN 90-5829-240-1
 • De Septuagint: Brug tussen synagoge en kerk, Heerenveen 1999 ISBN 90-5829-052-2
 • De kerk: het hart van de wereldgeschiedenis, Heerenveen 1995 ISBN 90-5030-484-2
 • Antwoord op de Godsverduistering: het christelijk geloof in gesprek met joden, Grieken en atheïsten, Kampen 1992 ISBN 90-297-1083-7
 • Revolutie en Perestroika: kritische kanttekeningen bij het tweede eeuwfeest van de Franse Revolutie, Kampen 1990 ISBN 90-297-0961-8
 • Revolutie en Réveil: 1789-1989, Den Haag 1989 ISBN 90-297-0922-7
 • De overlevingskansen van een protestantse natie: Nederland in een verenigd Europa, Den Haag 1987 ISBN 90-297-0852-2
 • Een correctie op de tijd: terugblik op mijn weg door de kerk, Den Haag 1985 ISBN 90-297-0813-1
 • De tijdgeest weerstaan: een bundel artikelen, Amsterdam 1984 ISBN 90-70057-88-3
 • Plato en het christendom: over het Griekse, het christelijke en het ideologische denken, Den Haag 1984 ISBN 90-297-0767-4
 • Barth-Kohlbrugge-Miskotte, (Kampen) 1984
 • Luther en de angst van het Westen: een pleidooi voor de rechtsstaat, Den Haag 1982 ISBN 90-297-0718-6
 • Het huwelijk: grootheid en verval, Amersfoort 1979
 • Wet, Tragedie, Evangelie: een andere benadering van het boek Job, Den Haag 1979 ISBN 90-297-0570-1
 • Theocratie of ideologie: het dilemma van de huidige christenheid, Den Haag 1977 ISBN 90-297-0469-1
 • Hermann Friedrich Kohlbrugge, zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften (samen met andere auteurs), Den Haag 1976
 • Man en vrouw in een revolutionaire tijd, Den Haag 1974 ISBN 90-297-0400-4
 • Tien keer gereformeerd, Kampen 1973 ISBN 90-242-3747-5
 • Burger van twee werelden, Den Haag 1972
 • Revolutie of reveil, Amsterdam 1972 ISBN 90-6064-003-9
 • De grote ontsporing: over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie , Den Haag 1971
 • De schok der herkenning , Amsterdam 1971
 • Schepping of geschiedenis: over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof, Den Haag 1969
 • Luther de derde Elia, Den Haag 1968 (inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van lector in het wereldprotestantisme aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen)
 • Theologie der verontrusting, Den Haag 1968
 • In verzet tegen de tijd: een protest tegen de verwereldlijking van God en de vergoddelijking van de wereld, Den Haag 1964
 • De hemel is rood, Den Haag 1961
 • Man en vrouw schiep Hij ze, Den Haag 1958
 • Martin Buber, Utrecht 1955
 • Hervormd-Remonstrants gesprek (samen met J.A. van Nieuwenhuijzen), Den Haag 1949
 • Cultuur en sacrament, Nijkerk 1948
 • De oer-christelijke gemeente, Den Haag 1946
 • Pascal als apologetisch prediker, Assen 1941 (proefschrift)

Externe links[bewerken]