Autonomie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Autonomie is het vrij zijn van extern bestuur. De term is afgeleid van het Grieks αυτονομία (autonomía, autos (zelf) + nomos (wet), autonomos (eigen wetten opleggend)). Het concept wordt teruggevonden in politiek, technisch, filosofisch, geneeskundig, moreel en psychologisch verband. Het verwijst daarbij vaak naar de capaciteit van een rationeel individu of bestuur om eigen verantwoorde beslissingen te nemen. Een synoniem is zelfbestuur of bij individuen zelfstandigheid. Het tegenovergestelde van autonoom is heteronoom.

In politiek en recht[bewerken]

Politiek/staatsrechtelijk is autonomie een onafhankelijke beslissings- of wetgevingsbevoegdheid binnen bepaalde grenzen. Het heet ook wel zelfbestuur. Autonomie hangt sterk samen met (de)centralisatie; hoe minder centralisatie (of hoe meer decentralisatie), des te meer autonomie de deelentititen hebben ten koste van de centrale regering. Bij volledige afwezigheid van autonomie spreken we van mandaat of soms medebewind; de deelentiteiten hebben dan geen enkele zelfstandige bevoegdheid en dienen als verlengstuk van de centrale regering diens besluiten en wetgeving uit te voeren. Het andere uiterste is de confederatie of statenbond, een samenwerking van onafhankelijke staten of (deel)staten die samen een staat vormen en waarbij zo min mogelijk zaken centraal geregeld worden. De mate van autonomie hangt vaak samen met de geschiedenis, cultuur, en etnische samenstelling en verdeling binnen een staat.

Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn veel van de Russische deelstaten min of meer autonoom geworden. In sommige gevallen leidt het streven naar autonomie tot burgeroorlogen of terrorisme.

In (medische) ethiek, geneeskunde en psychologie[bewerken]

Autonomie is ook een belangrijk begrip in de ethiek, geneeskunde, medische ethiek en psychologie. In deze context slaat het op het recht of de mogelijkheid van een mens of patiënt om zelf te bepalen wat er met hem/haar moet gaan gebeuren. Het eigen wetten opleggend kan dan worden vertaald naar eigen keuzes makend. Het kan worden verward met totale onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid maar het gaat om zelfstandigheid en vrijheid, daarin kan een keuze gemaakt worden hoe er met afhankelijkheid wordt omgegaan. Een voorwaarde om autonoom te kunnen zijn is het erkennen dat persoonlijke mogelijkheden begrensd zijn en dat de omgeving grenzen biedt. Wie binnen die grenzen de kwaliteit bezit het eigen leven vorm te geven kan als autonoom worden betiteld.

Als universele basisbehoefte[bewerken]

In verband met de zelfbeschikkingstheorie is er veel onderzoek gedaan naar autonomie(gevoel) als een mogelijke universele basisbehoefte van de mens. De menselijke motivatie, mentale energie en effectiviteit zou afhankelijk zijn van de mate waarin een persoon het gevoel heeft autonoom te zijn. Deze basisbehoefte is een onderliggende oorzaak van een aantal kwaliteitsverschillen tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Het motiveren van mensen met behulp van belonen en straffen zou hun autonomiebehoefte tekortdoen en zo hun motivatie en effectiviteit doen afnemen.[1] Intrinsieke motivatie wordt op deze wijze als autonome motivatie gezien en verschillende types extrinsieke motivatie als gecontroleerde, niet-autonome motivatie. Internationaal onderzoek lijkt te ondersteunen dat autonomiegevoel een belangrijke factor is in het welbevinden van mensen.[2]

Autonomie in verschillende contexten[bewerken]

  • In het oosters christendom spreekt men over autonome Kerken: zie autocefaal.
  • Een stroming binnen antiglobalistische, anarchistische en krakerskringen die een (ondergrondse) tegen-cultuur en autarkie nastreven: de autonomen.
  • In de techniek staat autonomie voor het onafhankelijk zijn van externe energiebronnen en/of besturingssignalen. Een autonome robot is er één die volledig onafhankelijk beweegt en "beslissingen" neemt.
  • In de kunsten betekent autonomie dat de kunstenaars hun werk als een losstaande entiteit zien. Het kunstwerk is geen product of verlenging van de maker, maar een opzichzelfstaand iets. Het kunstwerk moet worden beoordeeld op grond van kwaliteiten die in het werk aanwezig zijn, bijvoorbeeld technische aspecten. Hierdoor komt het kunstwerk op zichzelf te staan, los van een expressief geladen input van de kunstenaar, of van betekenis voor het publiek.
  • Autonomie op het werk is de ruimte die men zelf maakt binnen een voorgeschreven kader van regels en afspraken.

Zie ook[bewerken]