Sociale Verzekeringsbank

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vestiging Sociale Verzekeringsbank te Leiden.
Vestiging Sociale Verzekeringsbank te Nijmegen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland.

De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering ANW, de kinderbijslag en enkele andere regelingen. Daarnaast verzorgt de SVB desgewenst de gratis salarisadministratie voor PGB-budgethouders. Dat doet zij voor ruim 4,8 miljoen klanten in Nederland en rechthebbenden in het buitenland. Sinds 2010 betaalt de SVB ook de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) uit. Op jaarbasis keert de SVB ruim 33 miljard euro uit aan wie daar wettelijk recht op heeft.

De SVB is betrokken bij de voorbereiding van nieuwe regelingen en adviseert opdrachtgevers over de uitvoering.

De SVB is een zelfstandig bestuursorgaan. De raad van bestuur van de SVB wordt aangesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid.

De SVB kent een processtructuur. De uitvoering staat daarin centraal. De vestigingen en afdelingen die direct te maken hebben met de uitvoering zijn ondergebracht in één bedrijfskolom: dienstverlening. De overige twee hoofdprocessen zijn strategie en ondersteuning. Ieder op een eigen manier ondersteunen zij de uitvoering.

Kantoren[bewerken]

De SVB heeft haar hoofdkantoor in Amstelveen, maar voorheen in kantoorgebouw Apollo House in Amsterdam. Apollo House is in 1938 gebouwd als hoofdkantoor voor de Rijksverzekeringsbank.

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit negen vestigingen en een aantal kantoren verspreid over Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen en de vestigingskantoren zijn gevestigd in: Groningen, Deventer, Nijmegen, Roermond, Breda, Rotterdam, Leiden, Utrecht en Zaanstad. Er werken ongeveer 3200 mensen bij de SVB.

Geschiedenis[bewerken]

De Rijksverzekeringsbank, voorloper van de SVB, werd in 1901 opgericht om de eerste socialeverzekeringswet uit te voeren: de Ongevallenwet 1901. In 1919 werden de Raden van Arbeid opgericht, waarmee de SVB een groot aantal wetten en regelingen op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland uitvoerde.

In 1956 kwam de Rijksverzekeringsbank losser te staan van de overheid en werd de betrokkenheid met maatschappelijke organisaties vergroot. De naam veranderde toen in Sociale Verzekeringsbank.

Sinds 1987 nam de SVB taken over van de Raad van Arbeid en werden de Raden van Arbeid omgevormd tot regiokantoren van de SVB.

Vanaf begin 1996 voerde de SVB voor een aantal Nederlandse gemeenten de Wet Werk en Bijstand voor 65-plussers uit, per 1 januari 2010 is dit een van haar taken voor inwoners van alle gemeenten.

Externe link[bewerken]