Van der Duyn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Familiewapen van Van der Duyn

Van der Duyn is de naam van een Nederlands oud-adellijk geslacht waarvan leden vanaf 1814 gingen behoren tot de Nederlandse adel en dat in 1969 is uitgestorven.

Geschiedenis[bewerken]

Het oud-adellijke geslacht stamt af van de middeleeuwse geslachten Van Teylingen en Brederode. Stamvader van het geslacht Van der Duyn is ridder Dirk van Teylingen die vermeld wordt tussen 1205 en 1231. Een achterkleinzoon van de laatste, Willem, nam de naam Van der Duyn aan en was de eerste bestuurder in de familie. De beroemdste telg van het geslacht is Frans Adam van der Duyn van Maasdam (1771-1848), lid van het driemanschap.

In 1814 werden twee leden benoemd in de ridderschap van Holland. In 1815 werd aan jhr. A.F. van der Duyn van Maasdam de titel van graaf bij eerstgeboorte verleend. In 1822 verkregen de afstammelingen van A.J. van der Duyn de titel van baron (op allen), voor zover niet gerechtigd tot een hogere titel. In 1874 werd aan G. baron van der Duyn verleend de titel van graaf op allen.

Enkele telgen[bewerken]

Dirk van Teylingen, ridder, vermeld 1205-1231

 • Florens van Brederode / Floris van Brederode (1230-1306), ridder, vermeld 1270-1293 (heer van Doortoge en van Zegwaard)
  • Jan van den Doortoge, gesneuveld in de strijd tegen de West-Friezen in 1297
   • Willem van der Duyn, schout van Zevenhuizen (1320), hoogheemraad van Schieland (1347)
    • Floris van der Duyn, vermeld 1366
     • Jan van der Duyn, vermeld 1377, 1388-1393
      • Adam van der Duyn, heemraad van Schieland (1405-1415) (†1417)
       • Jacob van der Duyn, goeverneur van Slot Loevestein, († tussen 1438 en 1441)
        • Adam van der Duyn, hoogheemraad van Schieland (†1469)
         • Jacob van der Duyn, baljuw, heemraad en hoogheemraad van Schieland (†1506)
          • Adam van der Duyn, lid van de Ridderschap van Holland, baljuw en Ruwaard van Putten, hoogheemraad van Schieland (†1548)
           • Nicolaas van der Duyn, baljuw en dijkgraaf van Schieland (†1564)
            • Adam van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer (†1629)
             • Nicolaas van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer, enz. (†1649)
              • Adam van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer (1639-1693), onder andere luitenant-generaal
               • Adam Adriaan van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer, enz. (1683-1753), onder andere luitenant-generaal, lid van de Ridderschap van Holland; trouwde in 1715 Anna Maria Elisabeth van Dorp, vrouwe van Maasdam (1688-1749)
                • Aarnout Joost van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer, Maasdam, enz. (1718-1785), onder andere generaal, lid van de Ridderschap van Holland
                 • Willem van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer en Maasdam (1749-1813), onder andere generaal-majoor, lid van de Ridderschap van Holland
                  • mr. Adam Frans Jules Armand graaf van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer en Maasdam (1771-1848), onder andere luitenant, lid van de Ridderschap van Holland, lid van het driemanschap, minister van Staat, Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
                   • Godert Anne Gerard graaf van der Duyn (1800-1865), generaal-majoor, Ridder in de Militaire Willems-Orde, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
                   • Guillaume graaf van der Duyn (1803-1880), luitenant-generaal, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
                    • Adam François Maximiliaan graaf van der Duyn (1847-1911), majoor, Officier in de Orde van Oranje-Nassau
                     • Anna Françoise Agnes gravin van der Duyn (1893-1969), laatste telg van het geslacht van der Duyn; trouwde in 1918 jhr. Adriaan Frederik Joseph Hubert Wittert van Hoogland (1878-1967), kapitein
                   • mr. François Maximiliaan baron van der Duyn, heer van Maasdam (1807-1889), lid gemeenteraad, wethouder en locoburgemeester van 's-Gravenhage, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
                    • Adam Frans graaf van der Duyn (1834-1897), 1e luitenant, consul
                 • Willem Hendrik baron van der Duyn, heer van Benthorn (1755-1832), generaal-majoor, lid van de Ridderschap van Holland, Commandeur in de Orde van de Unie, Commandeur in de Orde van de Reünie, Ridder Militaire Willems-Orde
                  • Willem Lodewijk baron van der Duyn, heer van Benthorn (1792-1871), ritmeester, Ridder Militaire Willems-Orde

Wapen[bewerken]

Het geslacht Van der Duyn voert hetzelfde wapen als het uitgestorven geslacht Van Teylingen, te weten: In goud een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw en op de borst een barensteel van blauw. Het wapen is identiek aan dat van de graven van Holland. Het gebruik van de barensteel doet vermoeden dat de familie Van Teylingen wellicht afstamt van een jongere familietak van de graven van Holland.

Rouwbord[bewerken]

In de Oude Kerk te Rijswijk hangt een rouwbord voor Aernout Joost van der Duyn, overleden in 1785. Bij de Bataafse Omwenteling mocht de familie het bord meenemen. In 1971 ontdekte de toenmalige Rijswijkse kerkarchivaris Hans Winkelman, dat het zich in kasteel Soelen bevond. In afwachting van een andere bestemming van het kasteel, was het bord gedemonteerd. J.A. Völcker van Soelen heeft het vervolgens in bruikleen aan de kerk van Rijswijk afgestaan. Sindsdien hangt het weer in de oorspronkelijke ruimte. Op het bord zijn de wapenschilden van de 16 kwartieren van Aernout Joost afgebeeld.

Literatuur[bewerken]

 • Johannes a Leydis, Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (geschreven tussen 1477 en 1484).
 • C. Pijnacker Hordijk in de Werken, uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht, 3e serie, no 20, Amsterdam 1904
 • Willem Procurator, (vertaald door M. Gumbert-Hepp; J.P. Gumbert (ed.), Kroniek. Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2001

D'Ablaing van Giessenburg · Van Aerssen Beijeren · Alberda † · Van Alderwerelt † · Van Asbeck · D'Aulnis de Bourouill · Van Aylva · Van Balveren · Barbaix de Bonnines † · Baud · De Beijer † · Bentinck · De Bieberstein Rogalla Zawadsky · De Billehé de Valensart † · Van Boecop † · Van Boetzelaer · Van de Bogaerde · Du Bois † · Von dem Bongart · Van der Borch · Van Borssele · De Bounam de Ryckholt † · Van Brakell · Brantsen · Van Breinen I † · Van Breugel · Van Broeckhuysen † · Du Bus · Calkoen · Van der Capellen · De Casembroot † · Chassé † · Clifford † · Van Coeverden · Collot d'Escury · De Constant Rebecque · Coppin † · De Crassier · Creutz · Daelman · Dedel · Van Dedem · Van Delen † · Von Derfelden · Dibbets · Diert · Van Doorn I · Van Dopff † · Van Dorth tot Medler · Van der Duyn † · Van Eck · Van Erp · Fagel † · Van der Feltz · Forstner van Dambenoy † · Van Fridagh · Gansneb genaamd Tengnagel † · Van Geen · De Geer · Gericke · Von Geusau · Gevers · De Girard de Mielet van Coehoorn † · Van der Goes † · Van Goltstein † · De Graillet † · Groeninx van Zoelen · De Gijselaar † · Hacfort † · Van Haeften I † · Van Haersolte · Van Hall † · Van Hangest d'Yvoy · Van Hardenbroek · Van Haren † · Van Harinxma thoe Slooten · Van Heeckeren I · Van Heeckeren II (d'Anthès) · Van Heemstra · Van Heerdt · Van Heilmann van Stoutenburg † · Van der Heim † · Van Hemert tot Dingshof · Van Herzeele † · De Heusch · Van der Heyden · Van Hövell · Van Hogendorp · Hogguer † · Van Hugenpoth † · Huyssen van Kattendijke · Van Imhoff · Von Innhausen und Kniphausen † · D'Isendoorn à Blois † · Van Isselmuden · Van Ittersum · Van Keppel † · De Keverberg † · Kierck † · Van Knobelsdorff · De Kock · Krayenhoff · Van Laer † · De Lamberts de Cortenbach † · Lampsins † · Van Lamsweerde · Van Lawick · Lewe · De Liedel † · De Loë · Van Lynden · De Macar · Mackay · Von Maltzahn † · Van Massow † · De Meer d'Osen † · Melvill van Carnbee · De Mey † · Michiels · Mollerus · Mulert · Van Nagell · Nahuys · De Negri † · Nepveu † · Van Neukirchen genaamd Nyvenheim † · De Normal d'Audenhove † · Van Oldeneel tot Oldenzeel · D'Olne † · Van Omphal † · Van Pabst † · Van Pallandt · Van Panhuys · De Pélichy † · De Perponcher Sedlnitsky † · Van Plettenberg † · De Plevits · Du Pont † · De Posson † · Prissé · Von Quadt † · Quarles · Von Rade † · Van Raders · De Raet † · Van Randwijck · Van Reede · Rengers · Van Rhemen † · Von Riedesel d'Eisenbach † · Röell · Roest van Alkemade · De Rosen † · De Roye van Wichen / De Roy van Zuijdewijn † · Van Rijckevorsel · Von Saint-Remy † · De Salis † · Sandberg · Schimmelpenninck van der Oye · Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg · De Senarclens de Grancy † · Sirtema van Grovestins · Six · Slicher † · Van Slingelandt · Sloet · De Smeth · Snouckaert van Schauburg · Van Spaen † · Speyart van Woerden · Steengracht · Straalman † · Stratenus · Van Styrum · Sweerts de Landas · Van Sytzama Taets van Amerongen · Van Tengnagell † · Testa · De Thier † · Van Till · Tindal † · Des Tombes † · Torck † · Du Tour † · Travers † · De Trevey de Charmail † · Van Tuyll van Serooskerken · Van Utenhove · Van Verschuer · Verstolk · Van Voerst † · Van Voorst tot Voorst · De Vos van Steenwijk · Van Vredenburch † · De Warzée d'Hermalle † · Van Wassenaer · De Watteville · De Weichs de Wenne · Van Westerholt † · Van Westreenen van Tielandt † · Van Wevelinchoven de Sittert † · Van Wickevoort Crommelin † · Von Wydenbruck · De Wijkerslooth · De Wymar † · Van Wijnbergen · Wittert · Van Zuylen van Nievelt † · Van Zuylen van Nijevelt
Geslachten die tot de adel van het Koninkrijk der Nederlanden behoren of hebben behoord. Lijst volgens opgave van de Hoge Raad van Adel. †: Geslacht uitgestorven of titel vervallen.