Wikipedia:Archief/Wikipedia:Denktank

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Overzicht beheerpagina's
Pictogram voting delete.svg Dit is een archiefpagina Gelieve onderstaande teksten NIET te wijzigen of er commentaar op te geven.

Archivering gedaan door Romaine op 15 aug 2009 23:16 (CEST) na verwijdernominatie.


Deze pagina is een Wikipedia:Denktank-pagina. Over de inhoud van onderstaande tekst proberen we consensus te bereiken.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om over deze tekst mee te denken (en er aan mee te schrijven/overleggen).
Ga er niet van uit dat anderen de inhoud van deze pagina al kennen, en zeker niet dat ze het er mee eens zijn of er rekening mee houden.

Welkom in de denktank van wikipedia.

Wikipedia is een snelgroeiend project waarin naast het schrijven van artikelen er een hoop gebeurt op de achtergrond. Allerlei (vooralsnog informele) niet-encyclopedie pagina's worden geschreven om de gebruikelijke of gewenste gang van zaken duidelijk te maken. Dit soort pagina's staan in de wikipedia:naamruimte. Zolang de inhoud van een pagina in de wikipedia-naamruimte niet in voldoende mate geaccepteerd wordt, is het de bedoeling dat bovenin die pagina duidelijk gemaakt wordt hoe er naar die pagina gekeken moet worden. Dit soort pagina's bevinden zich nog in het denk-tank stadium. Door het sjabloon {{denktank}} bovenin de pagina op te nemen komt de betreffende pagina in de lijst met 'denktank'-pagina's en kunnen anderen hier makkelijker notie van nemen.

Een tip: als je met een nieuwe wikipedia-pagina begint en die dus(!) in de denktank stopt met het sjabloon {{denktank}}, dan is het een idee om op de overlegpagina te vermelden wie het project trekt: bij voorkeur wordt minstens één iemand vermeld die als aanspreekpunt zal gaan gelden, maar projectleider of projectcoördinator is misschien een even goede naam. Indien niet vermeld werd wie het project trekt, kan er niet van uitgegaan worden dat er een projectleider voor die pagina is (hoewel degene die de pagina opgezet heeft zich er hoogstwaarschijnlijk mee bezig zal blijven houden).

Voor het ogenblik is er nog geen formele procedure om een pagina uit de denktank te halen en als algemene afspraak te laten gelden, en misschien is dat ook niet nodig. Het idee is dat een significant aantal wikipedianen de nieuwe afspraak als nuttig dient te ervaren, en dat deze nieuwe afspraak niet in strijd is met het Wikipedia:statuut of andere reeds bestaande afspraken. Het kan soms nodig zijn om bestaande afspraken te veranderen om tegenstrijdigheden te voorkomen. Het is uiteraard de bedoeling om de afsprakenpagina's voldoende samenhang te geven en ervoor te zorgen dat de informatie goed toegankelijk wordt. Verwijzingen op relevante plaatsen komen bijvoorbeeld op Help:Inhoud en waar nodig op het Wikipedia:Gebruikersportaal. Zoals alle pagina's krijgen ook de afsprakenpagina's een zinvolle categorie.

Om voldoende consensus te bereiken zijn verschillende technieken mogelijk:

  • eerst en vooral natuurlijk allerlei vormen van Overleg;
  • als het er op lijkt dat er geen serieuze controverses ontstaan over de voorgestelde afspraak, dan is het de bedoeling om wat extra aandacht op het voornemen van een nieuwe afspraak te vestigen in Wikipedia:de kroeg;
  • een volgende stap kan een aankondiging zijn op wikipedia:Aankondigingen met eventueel een opiniepeiling;
  • als er zich niet direct een serieuze meerderheid (>80% ?) aftekent maar er wel voldoende steun (>50%) lijkt te bestaan, dan is het misschien nodig een formele stemming te houden.

NB: In een sommige gevallen vormen een aantal min-of-meer bij elkaar horende pagina's een 'project' dat het beste in zijn geheel beoordeeld kan worden. Waar op deze pagina over 'projecten' werd gesproken gaat dat over projecten in de wikipedia:naamruimte. Voor projecten in de encyclopedie zelf: zie Wikipedia:Wikiproject portalen.

Zie ook