Naar inhoud springen

Wikipedia:Voetbalgrafiek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Bij voetbalclubs in Nederland kan een resultaatgrafiek geplaatst worden. Resultaatgrafieken geven snel en eenvoudig weer wat de eindresultaten zijn van een voetbalclub in de competitie. De lezer wordt aan de hand van de grafiek ook geïnformeerd in welke competitie een club heeft gespeeld en of deze is gepromoveerd, gedegradeerd of geen van beide.

Voetbalgrafieken bij de Nederlandse voetbalclubs bevatten drie onderdelen:

 1. De staafgrafiek
 2. Legenda
 3. Uitleg van de grafiek

Om beter zicht te krijgen op de resultaten worden staven langer wanneer een club promoveert naar een hogere niveau.
Per staaf kan een volgende soort bewerking komen te staan:

| {{BalkVerticaal2|((81-3)/4)|3<br />4D|#DDA0DD}}
 • | {{BalkVerticaal2| - Dit is de basisgedeelte van de staaf, hiermee wordt een staaf aangemaakt.
 • ((81-3)/4) - Dit is de formule die wordt gebruikt om de lengte van de staaf te berekenen.
 • 3<br />4D - Hier vermelden we eerst de positie van de club op de ranglijst, gevolgd door een regel lager de competitie en weer een regel lager, maar alleen indien noodzakelijk, de onderafdeling.
 • #DDA0DD}} - Dit is de kleur van de staaf met de basisafsluiting van de staaf.
Formule

De lengte van de staaf wordt berekend door twee factoren: het niveau van de club dat jaar en de notering. De formule houd eigenlijk in: (niveau - notering) / 4

Wanneer de club op het laagste niveau van hun carriere spelen zal het niveau 41 punten krijgen. Bij elk niveau dat er hoger gespeeld wordt komen er 20 punten bij.

 • Voorbeeld 1: Club X speelde in de jaren 70 in de 4e Klasse, in de jaren 80 3e klasse, eind jaren 90 in de 8e klasse, in 2015 in de 2e klasse.
Dan is in dit geval de 8e klasse het laagste niveau en krijgt de 8e klasse 41 punten, de 7e klasse 61, 5e klasse 81 en zo door tot 141 punten bij de 2e klasse.
 • Voorbeeld 2: Wanneer een club bijvoorbeeld alleen in de Eerste en Eredivisie heeft gespeeld, dan wordt de Eerste Divisie 41 punten hoog en de Eredivisie 61 punten hoog.

Wordt een club 6e in de competitie dan moet dit er weer vanaf gehaald worden. Deze notering zetten we achter het - teken.

 • Voorbeeld 1a (voorbeeld van hierboven): Club X wordt in 1974 8e in competitie 4C, dan is de formule (101-8)
 • Voorbeeld 1b (voorbeeld van hierboven): Club X wordt in 2015 1e in competitie 2J, dan is de formule (141-1)

De /4 op het eind van de formule is nodig om er voor te zorgen dat de staven van de grafiek niet te lang te worden en de grafiek daardoor onleesbaar wordt.

Het plaatsen van een legenda gebeurt onder de grafiek. Een legenda maakt het voor de lezers duidelijker welke kleur bij welk niveau hoort. Omdat het soms kan voorkomen dat een kleur in de ene grafiek een andere betekenis heeft dan bij een andere grafiek, wordt de legenda onder elke grafiek geplaatst.

Uitleg van de grafiek

[bewerken | brontekst bewerken]

Niet iedereen heeft evenveel verstand van voetbal. Daarom is het zeer wenselijk om een uitleg te plaatsen. De uitleg wordt geplaatst onder de legenda en de eventuele voetnoten. Wanneer er meer resultaatgrafieken aanwezig zijn hoeft deze uitleg maar één keer geplaatst worden en dan wel onder de laatste grafiek. Is in een artikel een grote afstand tussen de grafieken dan is het wel wenselijk om de uitleg vaker te vermelden. Voor de uitleg is er een standaard sjabloon gemaakt die eenvoudig geplaatst kan worden. Dit gebeurd door de onderstaande regel toe te voegen.

{{Uitleg Nederlandse voetbalgrafiek}}

Soms is er naast de basisuitleg een extra uitleg nodig. Bijvoorbeeld omdat een club onder verschillende namen heeft gespeeld en het wenselijk is om dit erbij te vermelden. Deze uitleg wat ook beter verstaan kan worden onder voetnoten kan het beste geplaatst worden tussen de legenda en de Uitleg van de grafiek.

Voorbeeldgrafiek

[bewerken | brontekst bewerken]

Voorbeeld is afkomstig van de voetbalclub ONR

Competitieresultaten 1969–2015

[bewerken | brontekst bewerken]
2
2D
gvb
2
1B
gvb
8
dvb
6
dvb
12
dvb
2
dvb
7
dvb
6
dvb
4
dvb
1
dvb
5
dvb
2
dvb
3
4D
4
4C
7
4D
5
4D
3
3C
8
3C
11
3C
9
4B
9
4B
9
3B
9
3C
4
3C
6
3D
6
3D
2
3D
3
3C
3
3C
9
3C
4
3C
6
2I
9
2J
8
2J
11
2J
-
3D
69 70 - - - 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

In elke staaf van de grafiek staat van boven naar beneden vermeld:

 • Eindnotering
Dit is de positie die de club heeft bereikt in de competitie, zonder eventuele beslissings-, play-off- of nacompetitiewedstrijden die nodig zijn geweest om bijvoorbeeld de kampioen van de competitie te bepalen.
Indien een * achter het getal staat is de notering een tussenstand en kan het zijn dat de notering niet overeenkomt met de uiteindelijke eindstand van de competitie.
Staat er een - dan is het seizoen nog bezig en is er geen definitieve uitslag bekend.
Staat er xx op de positie van de notering, dan heeft de club vroegtijdig de competitie verlaten. Dit kan onder andere komen door terugtrekking van het team, faillissement van de club of door een uitgedeelde straf van de KNVB. In veel gevallen staat elders in het artikel de reden vermeld.
Staat er een ? dan is het resultaat uit het verleden onbekend, en is alleen de competitie en/of niveau bekend van dat seizoen.
In de seizoenen 2019/20 en 2020/21 werd wegens de coronacrisis het amateurvoetbal afgebroken. Daardoor kennen deze staven geen eindklassering (middels -- weergegeven).
 • Competitieniveau en/of afdelingsletter of Officiële eindstand Eredivisie
  • Competitieniveau en/of afdelingsletter
  Hierbij geeft het getal het niveau weer, dat ook terug te vinden is in de legenda. De letter is de afdelingsaanduiding en wordt gebruikt wanneer er meer afdelingen zijn op hetzelfde niveau. De afdelingsletter is altijd een hoofdletter en wordt meestal zonder nummer gebruikt.
  Voorbeeld: 2F is niveau 2e klasse competitie F.
  Het competitieniveau en nummer wordt niet vermeld wanneer er slechts één competitie van dit niveau was.
  • Officiële eindstand Eredivisie (getal staat tussen haakjes vermeld)
  Sinds de introductie van play-offwedstrijden voor Europees voetbal na afloop van de reguliere competitie in 2005/06, is de KNVB verplicht een eindstand van de Eredivisie door te geven aan de UEFA aan de hand van deze play-offwedstrijden.
  Bij deze eindstand staan clubs die zich hebben gekwalificeerd voor Europees voetbal hoger dan clubs die zich niet wisten te kwalificeren. Indien er geen verschil was tussen de eindnotering en de officiële eindstand, staat dit getal niet vermeld.
 • Onderafdeling
Hier staat afgekort de naam van de onderafdeling indien de club in dat jaar in een onderafdeling uitkwam. Tevens staat deze afkorting in de legenda en wordt gelinkt naar het artikel over deze onderafdeling. Deze afkorting wordt alleen vermeld wanneer de club in het verleden in verschillende onderafdelingen heeft gespeeld. Deze vermelding is in de staaf altijd in kleine letters. Deze onderafdelingen zijn na het seizoen 1995/96 afgeschaft. Heeft de club in slechts één onderafdeling gespeeld, dan is dit alleen terug te vinden in de legenda.

Onder de staaf staat het jaartal vermeld waarin het seizoen is afgesloten. 15 verwijst naar het seizoen 2014/15 en/of eventueel op het seizoen 1914/15.

Wanneer een staaf leeg is, zijn deze gegevens niet bekend. Het kan ook zijn dat de club dat seizoen niet heeft meegespeeld op het hogere amateurniveau, vroegtijdig de competitie heeft verlaten of uit de competitie is gezet.
In het seizoen 1944/45 was er wegens de Tweede Wereldoorlog geen regulier competitievoetbal.


Opmerking: In de 1e klasse en lager spelen de clubs in districten. Deze districten staan niet vermeld in de grafiek.

Kleurenpatroon

[bewerken | brontekst bewerken]

Om te voorzorgen dat er geen verwarring ontstaat wordt een standaard kleurenpatroon gebruikt. Hierbij is ook het hoogteniveau van de diverse competities weergegeven.

Opmerking: Indien er aanpassingen of toevoegingen gedaan moeten worden aan de kleuren, dit graag ook aangeven bij ARVER (overleg). Dit ter voorkoming van dubbel werk.

1
1
2
2
3
4
5
A
6
1A
6.5
7
2B
8
3C
9
4A
10
5B
10
1A
dvb*
11
6C
11
1A
fvb*
12
7A
12
2B
13
8A
13
3C
13
14
15
15
15
01 01 02 02 03 04 05 06 6.5 07 08 09 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 XX ??


Hoofdklasse (profniveau)
Eerste klasse (profniveau)
Overgangsklasse
Resultaat bekend, niveau onbekend

* Alleen vermelden indien de club bij meerdere bonden heeft gespeeld.
** Ook beschikbaar voor andere bonden.
*** Kleur kan gebruikt worden in geval van uitzonderlijke situaties waarbij degradatie/promotie niet mogelijk is. Hoogte van de staaf kan gelijkwaardig zijn aan de voorganger of opvolger.

Voorbeeld hiervan de Noodcompetities uit het seizoen 1939/40.

Opmerking: FVB of DVB kan vervangen worden de andere voetbalbond. Echter hou rekening mee met wat het hoogste niveau van de bond kan zijn geweest.

Hoogste niveau - Hoofdklasse
Hoogste niveau - 1e klasse
Hoogste niveau - (nog) onbekend