Willem Schorer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Willem Schorer (Middelburg, 4 april 1717 - begraven 6 december 1800) was een Nederlandse jurist afkomstig uit Zeeland. Schorer was lid en vervolgens president van de Raad van Vlaanderen in Middelburg.

Willem Schorer was lid van de familie Schorer en zoon van Johan Guilhelmus Schorer (1688-1747) en diens eerste echtgenote Hillegonda Alyda Paspoort (1689-1723). De over-overgrootmoeder van Willem Schorer, Machteld van Ruytenburgh, is de zus van Willem van Ruytenburgh (1600-1657), de man in het geel op de Nachtwacht.

Via zijn grootvader Zacharias Paspoort en zijn moeder Hillegonda Paspoort, werd Willem Schorer net als zijn neef Cornelis Paspoort eigenaar van delen van een aantal polders tussen Biervliet, IJzendijke en Hoofdplaat[1]. Willem Schorer was sterk betrokken bij de regelgeving rond de inpoldering van de Hoofdplaat schorren tot de Hoofdplaatpolder. Er waren claims van families en van de provincie Zeeland. Uiteindelijk kon Willem Schorer een acceptabele regeling vaststellen.

In 1767 verscheen van zijn hand een verbeterde en uitgebreide versie van de Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, oorspronkelijk geschreven door Hugo de Groot. Deze publicatie werd gevolgd door een viertal publicaties in de periode 1776 tot 1797, waarin Schorer dieper ingaat op het werk van Hugo de Groot.

Willem Schorer is tweemaal gehuwd geweest. Zijn eerste huwelijk (1740) met Anna Elisabeth Eversdijk werd na veel juridisch getouwtrek in 1749 nietig verklaard.[2] Hij trouwde vervolgens in 1750 met Juliana Philipi[3], met wie hij een dochter kreeg, Hillegonda Schorer.

Het graf van Willem Schorer[bewerken | brontekst bewerken]

Het graf van Willem Schorer, het Schorersgraf bevindt zich één kilometer ten noorden van het Zeeuws-Vlaamse dorp IJzendijke.

Bij dit graf is de volgende tekst te lezen:

Mr Willem Schorer (1717-1800) president van de Raad van Vlaanderen te Middelburg, had als landeigenaar veel bezittingen in deze omgeving. Zelf heeft hij hier echter nooit gewoond. Mr Schorer behoorde tot een invloedrijke familie en was een begaafd jurist. Hij publiceerde verscheidene geschriften over de rechten op de ingedijkte schorren. Bij testament bepaalde hij te midden van zijn bezittingen onder IJzendijke begraven te willen worden.[4][5]

Bibliografie[bewerken | brontekst bewerken]

  • Schorer, Willem en Austen, Jacobus Egmondt Aanteekeningen van Mr. Willem Schorer, over de Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, van Hugo de Groot / door den aanteekenaar aanmerkelijk vermeerderd, en uit het Latijn vertaald door Mr. J.E. Austen (1797)
  • Schorer, Willem en Austen, Jacobus Egmondt Aanteekeningen van Mr. Willem Schorer, over de Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, van Hugo de Groot, : door den aanteekenaar aanmerkelijk vermeerderd en uit het Latijn vertaald door Mr. J.E. Austen (1784-1786)
  • Groot, Hugo de, Schorer, Willem en Wijn, Hendrik van Dertig rechtsgeleerde vraagen, uit de Inleidinge tot de Hollandsche regtsgel. van wylen mr. Hugo de Groot, eerst aan het publicq ter beantwoording voorgestelt, en nu benevens de daar op ingekomene antwoorden van de heeren mr. Willem Schorer ... en mr. Hendrik van Wyn ... als mede van andere voornaame rechtsgeleerden (1777)
  • Lulius, Didericus, Linden, Joannes van der, Groot, Hugo de, Schorer, Willem en Wijn, Hendrik van Rechtsgeleerde observatien, dienende tot opheldering van verscheide duistere, en tot nog toe voor het grootste gedeelte onbewezene passagien uyt de Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgel. van wylen Mr. Hugo de Groot, door een Genootschap van rechtsgeleerden, onder de spreuk, ab omnibus libenter disce, quod nescis (1776-1778)
  • Schorer, Willem Vertoog over de ongerijmdheid van het samenstel onzer hedendaagse rechtsgeleerdheid en praktijk (1777)
  • Schorer, Willem Het nut der bedyking tot redres der financie voor de provincie van Zeeland beredeneert; en de nadeelige gevolgen voor de gemeene zaek, resulterende uit de oneenigheden tussen de respective bondtgenooten over de bedykbaere schorren / in het committimus, aengetoont door Willem Schorer (2e druk 1771)
  • Groot, Hugo de, Groenewegen van der Made, Simon van, Schorer, Willem Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid. / Beschreven by Hugo de Groot. Bevestigd met plakaten ... mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op dezelve, door Simon van Groenewegen van der Made ... door hem toen op nieus veel vermeerderd, en verbeterd: nu met Latynsche aantekeningen uitgebreidt door mr. Willem Schorer (1767)