Wintergast

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De keep is in de Lage Landen een typische wintergast uit Noord-Europa

Een wintergast is een vogel die in het winterhalfjaar noordelijk gelegen streken waarin hij heeft gebroed, verlaat om in zuidelijker gelegen streken met een gematigder klimaat te overwinteren. Aldus verlaten miljoenen vogels Scandinavië en Noord-Rusland. Degenen die zuidwestwaarts trekken, komen naar Nederland, België, West-Frankrijk en Zuid-Engeland en soms nog verder. In deze streken is het klimaat gematigder onder invloed van de Golfstroom. Daardoor blijft er wel voedsel aanwezig.

Echte wintergasten in Nederland zijn:

In dit rijtje mis je de Kolgans, de Kramsvogel en de zeearend. Hiervan zijn ook enige broedvogels in Nederland. Daarom behoren ze niet tot de wintergasten, maar zijn het jaarvogels.

broedvogels jaarvogel = het hele jaar aanwezig
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterend
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont
niet-broedvogels  jaargast = het hele jaar aanwezig
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezig
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezig
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezig
onregelmatige gast = niet elke winter voorkomend
dwaalgast = slechts bij uitzondering gesignaleerd
invasiegast = zelden, maar dan talrijk voorkomend

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

  • Bijlsma, R.G., Hustings, F., Camphuysen, C.J. Avifauna van Nederland - 2 - algemene en schaarse vogels van Nederland. KNNV Uitgeverij Utrecht & GMB Uitgeverij, Haarlem