Doortrekker

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Visarend
Groenpootruiter
Beflijster

Doortrekkers zijn dieren die tijdens hun seizoenstrek een gebied passeren zonder daar langere tijd te blijven. Trekvogels zijn bekend, maar ook vleermuizen en trekvlinders migreren. De term wordt zelden gebruikt voor zeedieren, hoewel die ook in grote stromen migreren.

In Nederland en België trekken vooral vogels uit Noord-Europa, maar ook vleermuizen die in de herfst zuidwaarts trekken. Sommige soorten gebruiken daarbij speciale pleisterplaatsen om er enige uren of dagen te rusten en foerageren. In de lente vindt de terugreis plaats.

Echte doortrekkers in Nederland zijn:

Het voorkomen van vogels in Nederland wordt in de Avifauna van Nederland 2, blz. 9 als volgt gedefinieerd:

jaarvogel = het hele jaar aanwezige broedvogel.
zomervogel = buiten Nederland overwinterende broedvogel
jaargast = het hele jaar aanwezige niet-broedvogel
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezige niet-broedvogel
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont

Let op!
Jaarvogel en zomervogel niet verwarren met jaargast en zomergast.

Zie ook[bewerken]

jaargast, wintergast, zomergast.