Doortrekker

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Visarend
Groenpootruiter
Beflijster

Doortrekkers zijn dieren die tijdens hun seizoenstrek een gebied passeren zonder daar langere tijd te blijven. Trekvogels zijn bekend, maar ook vleermuizen en trekvlinders migreren. De term wordt zelden gebruikt voor zeedieren, hoewel die ook in grote stromen migreren.

In Nederland en België trekken vooral vogels uit Noord-Europa, maar ook vleermuizen die in de herfst zuidwaarts trekken. Sommige soorten gebruiken daarbij speciale pleisterplaatsen om er enige uren of dagen te rusten en foerageren. In de lente vindt de terugreis plaats.

Echte doortrekkers in Nederland zijn:

broedvogels jaarvogel = het hele jaar aanwezig
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterend
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont
niet-broedvogels  jaargast = het hele jaar aanwezig
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezig
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezig
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezig
onregelmatige gast = niet elke winter voorkomend
dwaalgast = slechts bij uitzondering gesignaleerd
invasiegast = zelden, maar dan talrijk voorkomend

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

  • Bijlsma, R.G., Hustings, F., Camphuysen, C.J. Avifauna van Nederland - 2 - algemene en schaarse vogels van Nederland. KNNV Uitgeverij Utrecht & GMB Uitgeverij, Haarlem