Woningmarkt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De woningmarkt is het aantal beschikbare koopwoningen in een bepaald gebied. De woningmarkt maakt deel uit van de vastgoedeconomie.

Hierbij wordt uitgegaan van een gebied dat demografisch deel uitmaakt van een economisch en sociaal verband. Per gebied of land kunnen de gegevens van de woningmarkt bekeken worden en vergeleken met andere landen en met elkaar.

In de woningmarkt zijn institutionele spelers (overheid, woningcorporaties), grote marktpartijen en particulieren met een eigen huis als spelers actief. In veel landen wordt de markt gereguleerd teneinde speculatie met woningen te beperken. Zo kunnen maatregelen genomen worden om woningleegstand te beperken en huurders te beschermen.

Het eigen woningbezit wisselt per gebied en per land. Dit is mede afhankelijk van economische factoren en de sturingsmechanismen van de overheid. In veel landen waar de overheid streeft naar een zich vergrotend eigen woningbezit bestaan stimuleringsmaatregelen als de mogelijkheid om aankopen via een gegarandeerde lening gefinancierd te krijgen of belastingtechnische maatregelen. In Nederland is een bekende belastingtechnische maatregel de hypotheekrenteaftrek.