Volksgezondheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Volksgezondheid is enerzijds de gezondheidstoestand van de bevolking, anderzijds het geheel aan activiteiten ter bevordering van de gezondheid van de bevolking. Het gaat dan vooral om collectieve maatregelen voor de publieke gezondheid, zoals het voorkómen van ziekten en het verlengen van de levensverwachting. Ook het inrichten van een goed zorgstelsel voor individuele gezondheidszorg kan tot het takenpakket van overheidsinstanties voor volksgezondheid behoren.

Een officiële Engelse definitie van public health is 'the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts of society' (Acheson 1988).

Algemeen[bewerken]

In de volksgezondheid gaat het om de gezondheidstoestand van een populatie en over de factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden. Deze factoren heten ook wel determinanten. Belangrijke determinanten zijn preventie, de gezondheidszorg, leefstijl, sociale en fysieke omgeving en genetische en verworven eigenschappen. De gezondheidstoestand is in te delen in:

Domeinen[bewerken]

De volksgezondheid omvat onder andere de volgende domeinen:

 • Bestrijding van infectieziekten
 • Ziektepreventie
 • Gezondheidsbevordering
 • Gezondheidsbeleid: de acties van de overheid en andere actoren die erop gericht zijn de gezondheidstoestand te handhaven en te verbeteren.
 • Monitoren van de volksgezondheid
 • Rapporteren over de volksgezondheid
 • Adviseren over gezondheid en zorg
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Politieke dimensies van publieke gezondheid
 • Sociaaleconomische dimensies van publieke gezondheid
 • Educatieve dimensies van publieke gezondheid

Nederland[bewerken]

Overheidsinstituten die zich in Nederland bezighouden met de volksgezondheid zijn onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hulpmiddelen bij onderzoek en beleid zijn onder meer de Nationale Atlas Volksgezondheid en het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Iedere vier jaar publiceert het RIVM de Volksgezondheid Toekomst Verkenning.