Anefo

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Algemeen Nederlandsch Fotobureau (afgekort als Anefo) was een toonaangevend fotopersbureau, dat voortkwam uit het Bureau Militair Gezag (BMG) ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het als overheidsinstantie begonnen fotobureau werd kort na de bevrijding geprivatiseerd en bleef tot 1989 bestaan. Waarschijnlijk werd de naam Anefo in gebruik genomen in september 1944.

Militair Gezag[bewerken]

Op 28 januari 1943 nam minister van Oorlog in ballingschap O.C.A. van Lidth de Jeude het besluit dat er een bureau moest worden opgericht om voorbereidingen te treffen tot het uitoefenen van een Militair Gezag in Nederland na de bevrijding. Dit Bureau Militair Gezag (BMG) kwam onder leiding te staan van generaal H.J. Kruls.

Het BMG bestond uit twaalf secties, die alle een onderdeel van de Nederlandse maatschappij moesten besturen. Zo was bijvoorbeeld Sectie II belast met juridische zaken en Sectie V moest de financiën van een nieuw Nederland in orde brengen. De voor dit lemma relevante Sectie XI was belast met de voorlichting. Een van de afdelingen, Subsectie D: Foto, Film, werd het latere Anefo. Deze afdeling was niet vanaf het begin van de oprichting van het BMG onderdeel van het bureau. Pas vanaf november 1943 werd de fotografische subsectie opgenomen in de officiële taakomschrijvingen. Ze werd belast met twee taken. Allereerst moest ze de publiciteitsorganen van de overheid voorzien van foto’s. Daarnaast moest ze een documentatieafdeling vormen ten dienste van de Nederlandse pers. Sectie XI stond onder leiding van regeringsvoorlichter Adriaan Pelt, de subsectie stond onder leiding van fotograaf Lou Woudhuysen.

Een andere organisatie in Londen, de Regeerings Voorlichtingsdienst (RVD), was eveneens zeer actief; beide instanties waren nauw met elkaar verbonden. Zo was Pelt hoofd van Sectie XI (Voorlichting), maar tevens hoofd (en oprichter) van de RVD.

Nederland bevrijd[bewerken]

Na de bevrijding van België en het zuiden van Nederland in september 1944 werd het BMG overgeplaatst naar Brussel. Vanuit deze stad voerden de vele (sub)secties datgene uit, wat ze in de jaren daarvoor in Londen hadden voorbereid. Ook de subsectie Foto, Film verhuisde mee naar Brussel, waar ze vanaf 1 maart 1945 tot de bevrijding van Nederland gevestigd was aan de Onderwijsstraat.

Toen Nederland in mei 1945 bevrijd was, werd het belangrijk om naar Amsterdam te verhuizen. Op 9 mei 1945 kreeg Anefo de beschikking over een pand aan de Achtergracht 17-19 te Amsterdam. Het bureau te Brussel werd overigens nog niet opgeheven, maar kreeg een ondergeschikte rol. Amsterdam was de hoofdvestiging van Anefo, zoals blijkt uit de taakomschrijving die voor beide dependances was opgesteld. In Amsterdam werden de negatieven van de gemaakte foto’s ontvangen en genummerd en werd gekeken welke negatieven bestemd waren voor publicatie. Tevens werden de foto’s van Nederlandse en Engelstalige captions (beschrijvingen) voorzien. Vanuit Amsterdam werd vervolgens aan Brussel medegedeeld welke foto’s bestemd waren voor het afzetgebied van Brussel - dat mocht namelijk alleen maar leveren aan Frankrijk, België en de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Amsterdam leverde aan de overige provincies en zorgde voor kopieën voor andere organisaties, zoals Vrij Nederland en de RVD. Het bureau te Brussel werd op 1 december 1945 opgeheven.

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties