Fontys Hogescholen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Fontys Hogescholen
Algemeen
Motto Denk groter!
Locatie Diverse locaties, Zuid-Nederland
Opgericht 1996
Type hbo
Voorzitter raad van bestuur Drs. E.C. Meijer
Studenten 44.000 studenten
Staf 4.100 personeelsleden
Website Website Fontys Hogescholen
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Fontys Hogescholen is de naam van een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs met de statutaire zetel in Tilburg. Internationaal wordt de naam Fontys University of Applied Sciences gevoerd. De naam Fontys komt van het Latijnse woord Fons, wat 'bron' betekent. Fontys wil hiermee duidelijk maken dat het instituut een bron van kennis wil zijn voor haar leerlingen. Fontys Hogescholen bestaat uit een dertigtal instituten, voornamelijk gevestigd in Zuid-Nederland: Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Sittard, Tilburg, Veghel en Venlo.

Geschiedenis[bewerken]

Gebouw R1, Fontys Hogescholen te Eindhoven

De Stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland (HOZN) was een Nederlandse stichting met statutaire zetel in Tilburg. Op 1 september 1996 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Fontys.

De stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland is opgericht per 1 januari 1992 als samenwerkingsverband tussen:

Het samenwerkingsverband is per 1 januari 1996 uitgebreid met:

Vervolgens is per 1 januari 1997 de Pedagogische Hogeschool Hemelrijken nog gefuseerd met Fontys.

Het bestuur van de stichting was samengesteld uit de leden van de samenwerkende besturen, tevens is een kernbestuur geformeerd. Dit bestuur fungeerde als bevoegd gezag voor alle samenwerkende hogescholen. De dagelijkse leiding van de organisatie was opgedragen aan de raad van bestuur, bestaande uit de leden van de Colleges van Bestuur van de samenwerkende hogescholen. Deze raad van bestuur kende een jaarlijks wisselend voorzitterschap. Het eerste stichtingsbestuur en kernbestuur stond onder voorzitterschap van ir. F.L. van den Brand.

Onderwijsaanbod[bewerken]

Fontys Hogescholen verzorgt hbo-bacheloropleidingen, masters, associate degrees, cursussen en post-hbo-opleidingen. De hbo-bacheloropleidingen zijn in te delen in de volgende sectoren:

 • Bedrijfsmanagement en Logistiek
 • Economie - Marketing - Rechten
 • Engineering
 • Gezondheidszorg
 • ICT
 • Kunsten
 • Media - Communicatie
 • Mens en Maatschappij, waaronder Theologie Levensbeschouwing
 • Lerarenopleidingen
 • Natuurwetenschappen
 • Sport

Organisatie[bewerken]

Fontys is een stichting die haar organisatiestructuur heeft opgebouwd rond de processen:

 • Bestuurlijk: het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht.
 • Primair: de instituten voeren, ieder in hun eigen marktsegment, de kernactiviteiten (onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten) van Fontys uit.
 • Ondersteunend: de diensten verrichten ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten.

Beleid van de organisatie wordt afgestemd in het Fontysberaad, een overleg tussen College van Bestuur en directeuren.

Het College van Bestuur vormt het het bevoegd gezag van de hogeschool. Voorzitter is Marcel Wintels. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate besturing van Fontys Hogescholen door het College van Bestuur. Het College van Bestuur fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht. Voorzitter van de raad van toezicht is P.Ch. Lodders-Elfferich.

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) verplicht iedere hogeschool tot de inrichting van een medezeggenschapsraad. De complexe structuur van Fontys brengt een uitgebreid stelsel van medezeggenschap met zich mee. Binnen Fontys functioneert medezeggenschap volgens het adagium Medezeggenschap volgt zeggenschap.

Op concernniveau functioneert de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Ieder instituut heeft een eigen Instituuts Medezeggenschapsraad (IMR). Per Fontys Dienst wordt/is een Dienstmedezeggenschapsraad (DMR) ingesteld.

Daarnaast komt de Fontys Studentenraad (FSR) op voor de belangen van alle studenten van Fontys Hogescholen. De FSR bestaat sinds 1997 en is geen medezeggenschapsraad maar een adviesraad. In 2013 is de FSR overgegaan naar Fontys LINK, een adviesraad die de communicatie tussen de studenten en het College van Bestuur (CvB) en medezeggenschapsraden verzorgt. Dit uit zich onder andere middels het organiseren van discussieborrels en de zogenaamde 'Wensput' waarin studenten hun wensen bekend kunnen maken. Fontys LINK opereert onafhankelijk en is lid van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Externe links[bewerken]