1,2,3-trichloorpropaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
1,2,3-trichloorpropaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1,2,3-trichloorpropaan
Structuurformule van 1,2,3-trichloorpropaan
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H5Cl3
IUPAC-naam 1,2,3-trichloorpropaan
Molmassa 147,4308 g/mol
SMILES
C(C(CCl)Cl)Cl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
CAS-nummer 96-18-4
EG-nummer 202-486-1
PubChem 7285
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H302 - H312 - H332 - H350 - H360
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P308+P313
Carcinogeen mogelijk (IARC-klasse 2)
Opslag Gescheiden van metalen, sterke zuren, sterke basen en oxidatoren. Koel en in een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 602-062-00-X
VN-nummer 2810
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
LD50 (muizen) (oraal) 360 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,39 g/cm³
Smeltpunt −14 °C
Kookpunt 156 °C
Vlampunt (gesloten vat) 74 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 304 °C
Dampdruk (bij 20°C) 290 Pa
Onoplosbaar in water
log(Pow) 2,27
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

1,2,3-trichloorpropaan is een organische verbinding met als brutoformule C3H5Cl3. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een enigszins zoete, maar indringende geur, die onoplosbaar is in water.

Toepassingen[bewerken]

De voornaamste toepassingen voor 1,2,3-trichloorpropaan is als industrieel oplosmiddel, als verf- en vernisverwijderaar en als ontsmettings- en vetoplossend middel. Verder wordt het soms bij organische syntheses gebruikt.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verbranding, met vorming van giftige en corrosieve dampen (zoutzuur). 1,2,3-trichloorpropaan reageert hevig met metalen (voornamelijk aluminium, zink en magnesium), sterke basen, sterke zure en sterke oxidatoren, waardoor kans op ontploffing ontstaat.

1,2,3-trichloorpropaan is irriterend voor ogen, de huid en de luchtwegen. De stof kan effecten hebben op de lever en de nieren, met als gevolg een verstoorde werking. Blootstelling aan hoge concentraties kan bewusteloosheid veroorzaken. Ze is mogelijk carcinogeen voor de mens.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]