Curfsgroeve

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Curfsgroeve is een dagbouwgroeve in de buurt van Geulhem. De groeve is in handen van de firma Ankerpoort. In de groeve werd tot 2009 kalksteen gewonnen voor de productie van kunstmest door DSM. De beste kwaliteit kalksteen werd voor rookgasontzwaveling gebruikt. De kalksteen werd gewonnen door middel van springladingen.

In 2009 werd de dagbouwproductie beëindigd en werd het volledige gebied heringericht als natuurgebied. In de groeve komen nu al verschillende (streng!) beschermde diersoorten voor als de ijsvogel en vroedmeesterpad. Daarnaast is de aanwezigheid van vos, steenmarter, bunzing, konijn en ondergrondse woelmuis vastgesteld. Er zijn vermoedens dat ook de eikelmuis in de bosschages van de groeve voor zou komen. Dit is tot op heden echter nog niet aangetoond en wordt wetenschappelijk ook niet verwacht.

In 2004 zijn voor de eerste maal Geelbuikvuurpadden waargenomen in de groeve. Zowel de geelbuikvuurpad als de vroedmeesterpad genieten in internationaal opzicht de meest strenge bescherming. Dit brengt bij de definitieve oplevering van het terrein hoogstwaarschijnlijk extra maatregelen met zich mee bij gebruik van het terrein door recreanten. Onderzoeksinstelling Alterra gaat in samenwerking met Natuurmonumenten onderzoek doen naar maatregelen die verstoring van deze drie soorten zo veel mogelijk tot een minimum moet beperken. De flora van dit gebied is eveneens bijzonder te noemen. Zo is driedistel, grote bosaardbei en aarddistel met zekerheid aangetroffen in de groeve. Het gehele gebied is echter tot op heden onvoldoende uitgebreid onderzocht.

In het gebied zijn de afgelopen jaren door verschillende (amateur-)geologen spectaculaire fossielen gevonden, waaronder kaakbeenderen en afzonderlijke tanden van mosasaurus, grote hoeveelheden nautilusschelpen, verschillende tanden van grote haaiachtigen, ammonieten en complete pantsers van pantservissen. Fossielen van belemnieten worden bijzonder regelmatig gevonden. Uit de pleistocene grindpakketten boven op de mergel, zijn enkele vondsten van mammoet- en neushoornbeenderen bekend.

Zie ook[bewerken]