Dijkgraaf (waterschap)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De 23 waterschappen per 1-1-2016

De dijkgraaf is de benaming voor de voorzitter van een waterschap, in Vlaanderen polder genoemd.

Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur van een waterschap heeft hij wel zitting en stemrecht. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Een dijkgraaf wordt voor een periode van zes jaar door de Kroon benoemd. In het verleden werden bij voorkeur mensen benoemd die zelf aanzienlijke bezittingen hadden in het te beschermen gebied. De gedachte hierachter was dat het eigenbelang van de dijkgraaf hem motiveerde om de veiligheid van het gebied tegen overstromingen te waarborgen. Hoewel de titel 'dijkgraaf' geen adellijke titel is, kwamen in de praktijk dijkgraven door dit beleid vaak uit adellijke families.

Alternatieve benamingen[bewerken]

Bij waterschappen die geen dijken in beheer hebben (zoals waterschap De Dommel en waterschap Vechtstromen) heet deze functie watergraaf.

In Groningen kwam de benaming voor 1995 niet voor. Hier werd de term voorzitter gebruikt. Het dagelijks bestuur werd aangeduid met Voorzitter en gecommitteerden en soms alleen gecommitteerden.

Lijst van dijkgraven[bewerken]

Het nummer correspondeert met de kaart.

Nr. Naam Waterschap Partij[1] Indiensttreding
1 Bert Middel Waterschap Noorderzijlvest PvdA Jan. 2012
2 Paul van Erkelens Wetterskip Fryslân D66 Jan. 2004
3 Geert-Jan ten Brink Waterschap Hunze en Aa's PvdA Aug. 2017
4 Herman Dijk Waterschap Drents Overijsselse Delta onbekend Feb. 2010
5 Stefan Kuks Waterschap Vechtstromen onbekend Jan. 2007
6 Tanja Klip-Martin Waterschap Vallei en Veluwe VVD Mrt. 2013
7 Hein Pieper Waterschap Rijn en IJssel CDA Apr. 2011
8 Patrick Poelmann Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden D66 Sep. 2007
9 Gerhard van den Top Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onbekend Sep. 2014
10 Luc Kohsiek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onbekend Jan. 2009
11 Rogier van der Sande Hoogheemraadschap van Rijnland VVD Sep. 2017
12 Piet-Hein Daverveldt Hoogheemraadschap van Delfland VVD Jun. 2018
13 Hans Oosters Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard PvdA Sep. 2005
14 Roelof Bleker Waterschap Rivierenland PvdA Jan. 2010
15 Ingrid de Bondt Waterschap Hollandse Delta VVD Jul. 2017
16 Toine Poppelaars Waterschap Scheldestromen CDA Feb. 2010
17 Kees Jan de Vet Waterschap Brabantse Delta CDA Sep. 2017
18 Peter Glas Waterschap De Dommel onbekend Mrt. 2003
19 Lambert Verheijen Waterschap Aa en Maas PvdA Jan. 2005
20 Ger Driessen (ad interim)[2] Waterschap Peel en Maasvallei Waterbelang Apr. 2015
21 Jan Schrijen Waterschap Roer en Overmaas VVD Apr. 2005
22 Hetty Klavers Waterschap Zuiderzeeland onbekend Okt. 2013
23 Binne Reitsma (secretaris-ontvanger) Waterschap Blija Buitendijks onbekend