Dijkgraaf (waterschap)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De 24 waterschappen per 1-1-2014.

De dijkgraaf is de benaming voor de voorzitter van een waterschap, in Vlaanderen polder genoemd.

Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur van een waterschap heeft hij wel zitting en stemrecht. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Een dijkgraaf wordt voor een periode van zes jaar door de Kroon benoemd. In het verleden werden bij voorkeur mensen benoemd die zelf aanzienlijke bezittingen hadden in het te beschermen gebied. De gedachte hierachter was dat het eigenbelang van de dijkgraaf hem motiveerde om de veiligheid van het gebied tegen overstromingen te waarborgen. Hoewel de titel 'dijkgraaf' geen adellijke titel is, kwamen in de praktijk dijkgraven door dit beleid vaak uit adellijke families.

Alternatieve benamingen[bewerken]

Bij waterschappen die geen dijken in beheer hebben (zoals waterschap De Dommel en waterschap Vechtstromen) heet deze functie watergraaf.

In Groningen kwam de benaming voor 1995 niet voor. Hier werd de term voorzitter gebruikt. Het dagelijks bestuur werd aangeduid met Voorzitter en gecommitteerden en soms alleen gecommitteerden.

Lijst van dijkgraven[bewerken]

Naam Waterschap Indiensttreding
Bert Middel Waterschap Noorderzijlvest Jan. 2012
Paul van Erkelens Wetterskip Fryslân Jan. 2004
Alfred van Hall Waterschap Hunze en Aa's Dec. 2000
Marga Kool Waterschap Reest en Wieden Jan. 2000
Stefan Kuks Waterschap Vechtstromen Jan. 2007
Herman Dijk Waterschap Groot Salland Feb. 2012
Tanja Klip-Martin Waterschap Vallei en Veluwe Mrt. 2013
Hein Pieper Waterschap Rijn en IJssel Apr. 2011
Patrick Poelmann Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Sept. 2007
Gerhard van den Top Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Sept. 2014
Luc Kohsiek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Jan. 2009
Gerard Doornbos Hoogheemraadschap van Rijnland Jan. 2005
Michiel van Haersma Buma Hoogheemraadschap van Delfland Apr. 2007
Hans Oosters Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Sep. 2005
Roelof Bleker Waterschap Rivierenland Jan. 2010
Jan Geluk Waterschap Hollandse Delta Jul. 2005
Toine Poppelaars Waterschap Scheldestromen Feb. 2010
Carla Moonen Waterschap Brabantse Delta Mei 2013
Peter Glas Waterschap De Dommel Mrt. 2003
Lambert Verheijen Waterschap Aa en Maas Jan. 2005
Toine Gresel Waterschap Peel en Maasvallei Okt. 2010
Jan Schrijen Waterschap Roer en Overmaas Apr. 2005
Hetty Klavers Waterschap Zuiderzeeland Okt. 2013
E.J. Stienstra Waterschap Blija Buitendijks