Dijkgraaf (waterschap)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De 24 waterschappen per 1-1-2014.

De dijkgraaf is de benaming voor de voorzitter van een waterschap, in Vlaanderen polder genoemd.

Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur van een waterschap heeft hij wel zitting en stemrecht. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Een dijkgraaf wordt voor een periode van zes jaar door de Kroon benoemd. In het verleden werden bij voorkeur mensen benoemd die zelf aanzienlijke bezittingen hadden in het te beschermen gebied. De gedachte hierachter was dat het eigenbelang van de dijkgraaf hem motiveerde om de veiligheid van het gebied tegen overstromingen te waarborgen. Hoewel de titel 'dijkgraaf' geen adellijke titel is, kwamen in de praktijk dijkgraven door dit beleid vaak uit adellijke families.

Alternatieve benamingen[bewerken]

Bij waterschappen die geen dijken in beheer hebben (zoals waterschap De Dommel en waterschap Vechtstromen) heet deze functie watergraaf.

In Groningen kwam de benaming voor 1995 niet voor. Hier werd de term voorzitter gebruikt. Het dagelijks bestuur werd aangeduid met Voorzitter en gecommitteerden en soms alleen gecommitteerden.

Lijst van dijkgraven[bewerken]

Naam Waterschap Partij[1] Indiensttreding
Bert Middel Waterschap Noorderzijlvest PvdA Jan. 2012
Paul van Erkelens Wetterskip Fryslân D66 Jan. 2004
Alfred van Hall Waterschap Hunze en Aa's onbekend Dec. 2000
Marga Kool Waterschap Reest en Wieden D66 Jan. 2000
Stefan Kuks Waterschap Vechtstromen onbekend Jan. 2007
Herman Dijk Waterschap Groot Salland onbekend Feb. 2012
Tanja Klip-Martin Waterschap Vallei en Veluwe VVD Mrt. 2013
Hein Pieper Waterschap Rijn en IJssel CDA Apr. 2011
Patrick Poelmann Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden D66 Sept. 2007
Gerhard van den Top Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht onbekend Sept. 2014
Luc Kohsiek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onbekend Jan. 2009
Gerard Doornbos Hoogheemraadschap van Rijnland onbekend Jan. 2005
Michiel van Haersma Buma Hoogheemraadschap van Delfland VVD Apr. 2007
Hans Oosters Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard PvdA Sep. 2005
Roelof Bleker Waterschap Rivierenland PvdA Jan. 2010
Jan Geluk Waterschap Hollandse Delta VVD Jul. 2005
Toine Poppelaars Waterschap Scheldestromen CDA Feb. 2010
Carla Moonen Waterschap Brabantse Delta onbekend Mei 2013
Peter Glas Waterschap De Dommel onbekend Mrt. 2003
Lambert Verheijen Waterschap Aa en Maas PvdA Jan. 2005
Ger Driessen (ad interim)[2] Waterschap Peel en Maasvallei Waterbelang Apr. 2015
Jan Schrijen Waterschap Roer en Overmaas VVD Apr. 2005
Hetty Klavers Waterschap Zuiderzeeland onbekend Okt. 2013
E.J. Stienstra Waterschap Blija Buitendijks onbekend

Lijst van jeugddijkgraven[bewerken]

Sinds 2010 kent Nederland een nationaal jeugdwaterschap.

Naam Waterschap School Termijn
Laura Pierik[3] Hoogheemraadschap van Delfland 2010
Bart Bongaards Hoogheemraadschap van Delfland 2011
Lizanne Takke (Arnhem, 16 jaar)[4] Waterschap 4-gymnasium 2012
Thomas Oosterhuis[5] Waterschap Rogge en Dinkel 2013
Nina ter Horst (Lelystad)[6] Waterschap Zuiderzeeland 2014
Wieke Metzlar (16 jaar) Waterschap Aa en Maas Gymnasium TBL 2015
Johannes van der Poel (Ede, 15 jaar)[7] Waterschap Vallei en Veluwe Jacobus Fruytier Scholengemeensdchap in Apeldoorn 2016