Getal van het Beest

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Fragment uit Papyrus 115 met daarin χιϛ (616) als Getal van het Beest
Tapijt uit Angers, voor 1382

Het getal van het Beest, ook wel het teken of symbool van het Beest, is een in Openbaring 13:17-18[1] genoemd getal dat op de Antichrist zou duiden. De Griekse aanduiding voor dit getal is ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ (zeshonderd zestig zes). In Openbaring wordt verteld dat Johannes in een visioen het Beest uit de zee en het Beest uit de aarde ziet. Over het laatste staat in Openbaring:

Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Omdat in de belangrijkste handschriften 666 op deze plek staat, hanteren hedendaagse vertalingen dat getal, maar in een aantal belangrijke oude bronnen werd ook 616 en 665 genoemd. Om deze reden moest Ireneüs van Lyon in Adversus Haereses de variant 666 nog stevig verdedigen.[2] Indien de getallen niet uitgeschreven werden, maar weergegeven werden door letters die als Griekse cijfers werden gebruikt, werd het getal 666 geschreven met de letters Chi Xi Stigma: χξϛ, en 616 slechts met één letter (of cijfer) verschil: Chi Iota Stigma: χιϛ.

Gematrie[bewerken | brontekst bewerken]

Neronkesar.png

Pas met de introductie van de Arabisch-Indische cijfers ontstond een verschil tussen schrijfletters en cijfers. In zowel het Hebreeuws als Oudgrieks werd getalwaarde aan een letter van het alfabet toegekend. Het proces waarbij een naam met een getal werd aangeduid heet gematrie en leende zich uitstekend om als geheimtaal te fungeren, een taal die uitsluitend voor ingewijden te begrijpen was. De meeste commentatoren accepteren deze systematiek en de interpretatie dat het getal in de Hebreeuwse transcriptie keizer Nero aanduidt. De consonanten - ksr nron - geven samen 666 (zie figuur). Wanneer de slot-n van de naam Nero(n) niet meegeteld wordt, komt men op 616. Uit het taalgebruik in Openbaring kan worden opgemaakt dat de auteur thuis was in het Hebreeuws[3] en deze kan het cryptische karakter juist verhoogd willen hebben door de toepassing van deze taal.[4]

Als bezwaar tegen deze verklaring wordt erop gewezen dat, om tot dit sommetje te komen, de Griekse vorm van een Latijnse naam in Hebreeuwse letters opgeschreven moet worden – wat een merkwaardige procedure is – en is de vraag of de iota uit het woord Kaisar dan niet opzettelijk weggelaten werd.[5] Vroege christelijke schrijvers kwamen niet op deze oplossing.[6]

Zahn hield vast aan de variant 616 en paste deze toe op Gaios Kaisar = keizer Caligula.[7] Ook de Romeinse keizer Domitianus wordt genoemd. Het getal 666, in Romeinse cijfers DCLXVI, zou een afkorting zijn van Domitianus Caesar Legatos Xti Violenter Interfecit, of keizer Domitianus doodde gewelddadig de volgelingen van Christus. Ook Domitianus was een beruchte christenvervolger.

Andere theorieën[bewerken | brontekst bewerken]

Vicarius Filii Dei[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds de reformatie werd de getalwaarde 666 ook gezien in de woorden VICARIUS FILII DEI (Latijn voor plaatsvervanger van Gods zoon, Jezus Christus), wat een paustitel zou zijn geweest.

V I C A R I V S F I L I I D E I Som
5 1 100 1 5 1 50 1 1 500 1 666

Het vroegste schriftelijke bewijs van een protestantse schrijver die dit vermeldt, is te vinden in Antichristus Romanus van Andreas Helwig uit 1612.[8]

Streepjescode[bewerken | brontekst bewerken]

Zomaar een streepjescode. Drie paren van streepjes steken onder de andere uit en die zouden staan voor het getal van de antichrist

Anderen, bijvoorbeeld Hal Lindsey menen dat de streepjescode het merkteken van het Beest verbergt en vrezen dat de streepjescode ooit op mensen zal worden gezet, waardoor de regering al hun bewegingen kan traceren.[9][10] Daarbij worden de drie guard codes links, in het midden en helemaal rechts voor een 6 aangezien. Een computer leest echter geen zessen, maar links bijvoorbeeld 101.[11][12]

6 juni 2006[bewerken | brontekst bewerken]

The number of the beast is 666, William Blake

Op 6 juni 2006 (6-6-6) gingen sommige christenen in gebed om het kwaad af te wenden op die dag. Op die dag ging ook de speelfilm The Omen 666 in première over de geboorte van de Antichrist op 6 juni 2006. Anderen wierpen tegen dat de maand juni slechts wegens de kalenderhervorming van Julius Caesar de zesde maand werd en dat het jaar 2006 gebaseerd is op een latere en onnauwkeurige berekening van de geboorte van Jezus Christus. De datum kan dus geen kosmische gevolgen hebben.[13]

Som van een reeks[bewerken | brontekst bewerken]

De som van de reeks 1+2+...+36 is 666, waarbij 36 ook het kwadraat van 6 is.

Bijbel[bewerken | brontekst bewerken]

Het getal 6[bewerken | brontekst bewerken]

Om de betekenis van het getal te verklaren, kijken sommigen naar wat het getal volgens de Bijbel zou kunnen betekenen. Volgens onder andere Jehova's getuigen wordt het getal zes in verband gebracht met Gods vijanden: Een Filistijn van de Refaïeten was van „ongewone afmetingen”, en zijn „vingers en tenen [waren] zes in getal” (1 Kronieken 20:6). Koning Nebukadnezar richtte een gouden beeld van 6 el breed en 60 el hoog op ten einde zijn politieke functionarissen in één aanbidding te verenigen. Toen Gods dienstknechten weigerden het beeld van goud te aanbidden, liet de koning hen in een vuuroven werpen (Daniël 3:1-23). Het getal zes is minder dan het getal zeven, het symbool van volmaaktheid vanuit Gods standpunt bezien. Derhalve wordt met een verdrievoudiging van het getal zes op verregaande onvolmaaktheid geduid.[14]

Anderen wijzen erop dat het getal 666 nog enkele malen voorkomt in de Bijbel, en proberen de betekenis van het Getal van het Beest hiermee in verband te zien:

Talenten goud[bewerken | brontekst bewerken]

In het Oude Testament wordt in 1 Koningen 10:14 vermeld, dat koning Salomo jaarlijks 666 talenten goud ontving.[15] en in 2 Kronieken 9:13[16]

Adonikam[bewerken | brontekst bewerken]

Sommigen hebben vastgesteld dat het in Ezra 2:13 vermelde aantal afstammelingen van Adonikam 666 is.[17] Adonikams naam betekent een heer die oprijst of die opgekomen is en zou volgens sommigen goed passen bij de antichrist.[18]

Kabbala[bewerken | brontekst bewerken]

In de joodse religie wordt de kabbala gebruikt, een systeem waarbij letters corresponderen met cijfers en andersom. In de kabbala is het getal 6 het getal van imperfectie, omdat God de wereld schiep in 6 dagen en op de zevende dag rustte. Het getal 6 verwijst dus naar de schepping zonder de rust. Ook zijn er 6 kardinale richtingen.[19] Ook de waw (ו), een van de Hebreeuwse letters uit de naam van God (יהוה), heeft als getalwaarde 6.

Andere religies[bewerken | brontekst bewerken]

De Jehova's getuigen geloven dat er een sterke relatie is tussen overheden van regerende machten in landen en het getal 666. Om die reden distantiëren zij zich dan ook van die overheden, bijvoorbeeld door niet te stemmen.

De zevendedagsadventisten wijzen op een relatie met het houden van de rustdag op de eerste dag van de week (zondag) in plaats van de zevende dag (zaterdag/sabbat). Het vereren van de zondag tegen Gods wil kan ertoe leiden het teken 666 te ontvangen.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]