Halal en haram

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Halal (Arabisch: حَلاَلْ: rein, toegestaan) is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Het tegenovergestelde is in niet-juridische termen haram (Arabisch: حَرَامْ: onrein, verboden). Het gaat hierbij zowel om handelingen als producten.

Onder meer voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan dient te houden. Deze regels zijn afgeleid uit de Koran, de Hadith en daaruit afgeleide soenna.

Als men naar de fiqh kijkt, ziet men dat halal en haram géén tegenovergestelde van elkaar zijn [bron?]

Categorieën[bewerken]

Gedragingen die haram zijn resulteren in bestraffingen [bron?] en worden daarom gezien als een zonde wanneer een moslim dat doet.

Vijf categorieën van de hiërarchie van gedragingen van toegestaan tot verboden zijn:

  1. واجب / فرض (fard/wajib) – Verplicht, 'plicht'
  2. مستحب (mustahabb) – Aanbevolen, 'wenselijk'
  3. مباح (mubaḥ) – Neutraal, 'toegestaan'
  4. مكروه (makruh) – Afgekeurd, 'afgeraden'
  5. حرام (haram) – Een zonde, 'verboden'

Voedsel[bewerken]

Moslims mogen alleen voedsel eten dat halal is. Soera De Koe 172-173 zegt hierover:

Aanhalingsteken openen

O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dank Allah, indien gij Hem alleen aanbidt. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Aanhalingsteken sluiten

Halalvlees is uitgebloed vlees van een beperkt aantal toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften geslacht zijn (dhabiha). Vlees van carnivoren en van dieren die spontaan gestorven zijn, evenals het expliciet in de Koran vermelde varkensvlees, zijn enkel toegestaan als er niets anders voorhanden is om in leven te blijven. Paardenvlees eten is toegestaan, maar het slachten van paarden is onder moslims niet gebruikelijk. Dieren die nog zogende jongen hebben evenals de zogende jongen zelf mogen niet geslacht worden. Het doden van een dier is enkel toegestaan voor consumptie of om het uit zijn lijden te verlossen indien het ziek of gewond is.

De Koran stelt dat eten van vlees gedood in naam van iemand anders dan Allah niet toegestaan is. Sommige islamitische geestelijken zijn de mening toegedaan dat vlees van toegestane dieren die door een niet-moslim zijn geslacht, maar wel op de door de moslims voorgeschreven wijze, ook halal is. Koosjervlees en vlees van dieren die door christenen en Joden in naam van God geslacht zijn, worden volgens Soera De Tafel ook als halal beschouwd: "Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd. Het voedsel der mensen van het Boek (christenen en Joden) is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan." (Soera 5:5).

Alles wat uit de zee komt is volgens de meeste madhhabs zonder meer halal, het hoeft niet op een speciale wijze gedood te worden. De madhhabs kennen kleine verschillen, bijvoorbeeld over de vraag of garnalen en muildieren toegestaan zijn voor consumptie, met name de hanafitische madhhab kent beperkingen op wat uit de zee gegeten mag worden.

Insecten zijn zonder meer haram evenals stoffen gewonnen uit insecten zoals karmijnrood (E120) dat wordt gewonnen uit de cochenilleluis.

Alle andere soorten voedsel (groenten, vruchten en dranken, met uitzondering van alcoholische dranken en verdovende middelen) zijn zonder bijzondere bewerkingen toegestaan voor consumptie.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]