Halal en haram

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Halal (Arabisch: حَلاَلْ: rein, toegestaan) is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Het tegenovergestelde is in niet-juridische termen haram (Arabisch: حَرَامْ: onrein, verboden). Het gaat hierbij zowel om handelingen als producten.

Onder meer voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan dient te houden. Deze regels zijn afgeleid uit de Koran, de Hadith en daaruit afgeleide soenna.

Als men naar de fiqh kijkt, ziet men dat halal en haram géén tegenovergestelde van elkaar zijn.

Categoriën[bewerken]

Gedragingen die haram zijn resulteren in bestraffingen en worden daarom gezien als een zonde wanneer een moslim dat doet.

Vijf categoriën van de hierarchie van gedragingen van toegestaan tot verboden zijn;

1. واجب / فرض (fard/wajib) – Verplicht, 'plicht'
2. مستحب (mustahabb) – Aanbevolen, 'wenselijk'
3. مباح (mubaḥ) – Neutraal, 'toegestaan'
4. مكروه (makruh) – Afgekeurd, 'afgeraden'
5. حرام (haram) – Een zonde, 'verboden'

Voedsel[bewerken]

Moslims mogen alleen voedsel eten dat halal is. Soera De Koe 172-173 zegt hierover:

Aanhalingsteken openen

O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dank Allah, indien gij Hem alleen aanbidt. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Aanhalingsteken sluiten

Halalvlees is uitgebloed vlees van een beperkt aantal toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften geslacht zijn (dhabiha). Vlees van carnivoren en van dieren die spontaan gestorven zijn, evenals het expliciet in de Koran vermelde varkensvlees, zijn enkel toegestaan als er niets anders voorhanden is om in leven te blijven. Paardenvlees eten is toegestaan, maar het slachten van paarden is onder moslims niet gebruikelijk. Dieren die nog zogende jongen hebben evenals de zogende jongen zelf mogen niet geslacht worden. Het doden van een dier is enkel toegestaan voor consumptie of om het uit zijn lijden te verlossen indien het ziek of gewond is.

De Koran stelt dat eten van vlees gedood in naam van iets anders dan God niet toegestaan is. Sommige islamitische geestelijken zijn de mening toegedaan dat vlees van toegestane dieren die door een niet-moslim zijn geslacht, maar wel op de door de moslims voorgeschreven wijze, ook halal is. Koosjervlees en vlees van dieren die door christenen en Joden in naam van God geslacht zijn, worden volgens Soera De Tafel ook als halal beschouwd: "Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd. Het voedsel der mensen van het Boek (christenen en Joden) is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan." (Soera 5:5).

Alles wat uit de zee komt is volgens de meeste madhhabs zonder meer halal, het hoeft niet op een speciale wijze gedood te worden. De madhhabs kennen kleine verschillen, bijvoorbeeld over de vraag of garnalen en muildieren toegestaan zijn voor consumptie, met name de hanafitische madhhab kent beperkingen op wat uit de zee gegeten mag worden.

Insecten zijn zonder meer haram evenals stoffen gewonnen uit insecten zoals bijvoorbeeld karmijnrood (E120) dat wordt gewonnen uit de cochenilleluis.

Alle andere soorten voedsel (groenten, vruchten en dranken, met uitzondering van alcoholische dranken en verdovende middelen) zijn zonder bijzondere bewerkingen toegestaan voor consumptie.

Haram[bewerken]

Vraagteken Er wordt getwijfeld aan de feitelijke juistheid van het volgende gedeelte

Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: Dit klinkt bijna als een geloofsbelijdenis d.w.z. zeer orthodox; nuance ontbreekt alsook informatie over de verschillende opvattingen in verschillende islam-stromingen en -landen

Zaken die naar Haram leiden zijn ook Haram.
Zaken die verboden zijn volgens de islam zijn:

 • sjirk (afgoderij) het toekennen van goddelijke eigenschappen aan iets of iemand anders;
 • het hebben van buitenechtelijke seksuele relaties, homoseksualiteit bedrijven, prostitutie, verkrachten, geslachtsgemeenschap tijdens menstruatie;
 • alcoholische dranken consumeren, het gebruik van drugs;
 • het beoefenen van magie;
 • het vermoorden van iemand, zelfmoord plegen;
 • muziek beluisteren
 • crematie;
 • bedriegen, stelen, liegen, vloeken, schelden, roddelen, zinloos geweld ;
 • het dragen van goud en zijde door de man;
 • het heffen of innen van rente;
 • eten van varkensvlees ;
 • gokken;
 • tatoeages, piercings, en andere vormen van bewuste lichaamsverminking;
 • jagen tenzij je het vlees nuttigt;
 • tijdens ramadan: overdag het hebben van geslachtsgemeenschap en eten en drinken
 • een moslimvrouw die trouwt met een niet moslim;
 • pruiken en haarstukken, het verven van haar of baard;
 • kinderen hun erfenis ontzeggen;
 • scheiden tijdens menstruatie;
 • astrologie;
 • het gebed verrichten zonder vooraf zichzelf te reinigen (reinigen kan dmv van water of dmv stenen of zand)
 • anale geslachtsgemeenschap;
 • praten of alleen zijn met het andere geslacht (directe familieleden uitgezonderd) tenzij noodzakelijk;
 • het door de vrouw weigeren van geslachtsgemeenschap met haar man zonder legetieme reden;
 • het ongelijk behandelen van echtgenotes (een moslim mag met maximaal vier vrouwen tegelijk getrouwd zijn indien hij ze allemaal kan onderhouden);
 • een vrouw die geen kinderen wil;
 • abortus, tenzij het leven van de vrouw in gevaar is;
 • een man die achter een vrouw bidt;
 • praten of chatten met het andere geslacht via internet tenzij het directe familieleden zijn;
 • het nuttigen van voedsel met gelatine;
 • een hond binnenshuis;
 • het niet verwijderen van haar bij bepaalde lichaamsdelen;
 • een vrouw die met meerdere mannen trouwt;
 • slecht bedekkende of doorschijnende kleding.

Makruh[bewerken]

Er zijn twee soorten Makruh;

 • Makruh Tanzihan (Licht afkeurenswaardig)
 • Makruh Tahriman (Verbiedend afkeurenswaardig)

Makruh Tanzihan

Makruh Tanzihan of Karaha Tanzihiyya verwijst naar een gedraging dat verafschuwd wordt in de Shariah, zonder dat er een bestraffing is voor degene die het uitvoert. Het is dichterbij Mubah (toegestaan) dan Haraam (verboden).

Enkele voorbeelden van Makruh Tanzihan:

 • Het verspillen van water tijdens de Wudu (rituele wassing) of te gierig hiermee zijn
 • Het consumeren van paardenvlees
 • Niet baden op vrijdag
 • Het niet uitspreken van de Tasmiyya (Bismillah) voor je Wudu verricht
 • Geen Siwaak gebruiken tijdens de Wudu
 • Roken

De regeling hiervoor is: ‘’Wie het nalaat zal worden beloond, en degenen die het doen, worden niet bestraft. Echter, hier een gewoonte van maken wordt beschouwd als aanstootgevend.”

Makruh Tahriman

Makruh Tahriman of Karaha Tahrimiyya staat dichterbij Haraam. Enkele voorbeelden van Makruh Tahriman:

 • Het uitstellen van het ‘Asr gebed totdat de zon kleurt
 • Het haasten in het gebed, zoals de Sajdatayn (knieling) en het zitten daartussen.
 • Vasten op de dag van ‘Eid ul-Fitr (Suikerfeest)
 • Het eten en drinken van gouden en zilveren borden en bekers
 • Het kopen en verkopen als de Adhaan voor het vrijdagsgebed wordt omgeroepen

De regeling hiervoor is: ”Niet afstand doen van hetgeen wat geldt als Makruh Tahriman wordt bestraft in het hiernamaals, echter de bestraffing zal minder zijn dan het verrichten van iets wat geldt als Haraam. Degenen die het verbod op zaken die Makruh Tahriman zijn verwerpen, worden niet uit de Islam gezet in tegenstelling tot degenen die Haraam verwerpen.”

Als men enkel het woord ‘Makruh’ gebruikt, verwijst dit in de Hanafi Maddhab over het algemeen naar Makruh Tahriman.

Dieren die haram zijn[bewerken]

Aasgieren, apen, beren, coyotes, octopus, eekhoorns, egels, gieren, hagedissen, haviken, honden, hyena's, jachtluipaarden, jakhalzen, jerboa's, kevers, kiekendieven, krokodillen, leeuwen, luipaarden, marters, muizen, muskieten, olifanten, panters, ratten, schildpadden, schorpioenen, slangen, sperwers, spinnen, tamme ezels, tijgers, valken, varkens, vleermuizen, vliegen, vossen, wespen, wezels, wolven, wormen en zwijnen.

Deze opsomming is niet noodzakelijkerwijs volledig. Zij is gecategoriseerd naar de regels van het hanafisme. De drie andere rechtsscholen kennen kleine verschillen. Zo werd de garnaal door Hanafi als haram beschouwd, maar werd deze bij de andere soennitische rechtsscholen onder halal gecategoriseerd, omdat (de meeste soorten) garnalen in de zee leven en volgens hen in de Koran alle zeeleven als halal aangeduid wordt.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]