Ridda

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ridda (Arabisch: ارتداد, irtidād of ردة, ridda) is een term voor wanneer een moslim formeel afstand doet van de islam.

Volgens het merendeel van de islamitische fiqhgeleerden en theologen verdient een moslim die van het geloof afvalt de doodstraf, maar men verschilt van mening of dit gepleegde feit wel voldoende is om een oordeel te vellen en uit te voeren[1]. Doorgaans moet eerst geprobeerd worden de afvallige terug te brengen tot het geloof.[1] In tegenstelling tot diefstal of ontucht is ridda omkeerbaar, waarvoor dan geen vaste straf gegeven kan worden.[1] Een afvallige dient zijn leven lang geadviseerd te worden terug te keren naar de islam, behalve als deze zich agressief ten opzichte van de islam opstelt.[2] Een moslim zal zich dan eveneens vijandig opstellen tegenover de afvallige, maar zelfs dat is controversieel.[2]

Wanneer is sprake van ridda[bewerken]

Er zijn verschillende manieren binnen de islam om in ongeloof te vervallen. Dit kan geuit worden door o.a. uitlatingen of handelingen. Een aantal mogelijkheden zijn:

 1. shirk plegen, het gelijkstellen van iets of iemand aan God, de grootste zonde binnen de islam,
 2. Gods heerschappij verwerpen of Zijn Eenheid,
 3. een eigenschap van God verwerpen,
 4. eén of meerdere van de islamitische Heilige Boeken of boodschappers verwerpen,
 5. God of de profeet Mohammed beledigen,
 6. iets dat haram verklaard is proberen toegestaan te maken,
 7. een verplichting van een van de vijf zuilen verwerpen of erover twijfelen,
 8. twijfelen aan de getrouwheid van een van de profeten,
 9. twijfelen aan de Dag des oordeels,
 10. neerbuigen voor iets of iemand anders dan God,
 11. verrichten van seksuele handelingen met een niet-moslim (voor mannen geldt het alleen voor het huwelijk).

Openbaringen en Hadith[bewerken]

Hoewel de Koran niet zulke ayaat kent, is de doodstraf voor ridda vastgelegd in acht Hadiths van Bukhari, vijf van Muslim, een van Abu Dawud en een van Malik.[3]

 • Bukhari 4:52:260
 • Bukhari 5:59:632
 • Bukhari 9:83:17
 • Bukhari 9:83:37
 • Bukhari 9:84:57
 • Bukhari 9:84:58
 • Bukhari 9:84:64
 • Bukhari 9:89:271
 • Muslim 16:4152
 • Muslim 16:4153
 • Muslim 16:4154
 • Muslim 16:4155
 • Muslim 20:4490
 • Dawud 38:4341
 • Malik 36:1815

Enkele voorbeelden:

 • 'De Profeet heeft gezegd: "Wie zijn religie verandert, vermoord hem."' (Bukhari 4:52:260)
 • "Bij Allah, de Boodschapper van Allah heeft nooit iemand gedood behalve in één van de volgende gevallen: (1) Een persoon die onterecht een ander doodde werd in Qisas [=wraak] gedood; (2) een getrouwd persoon die onwettige seksuele omgang heeft gehad en (3) een persoon die tegen Allah en Zijn Boodschapper heeft gestreden en de islam heeft verlaten en een afvallige is geworden." (Bukhari 9:83:37)
 • "Wie ook maar zijn islamitische religie verandert, dood hem." (Bukhari 9:84:57)
 • 'Er was een vastgebonden man naast Abu Muisa. Mu'adh vroeg: "Wie is deze (man)?" Abu Muisa zei: "Hij was een jood, werd een moslim en keerde daarna terug naar het jodendom." Toen verzocht Abu Muisa aan Mu'adh om te gaan zitten, maar Mu'adh zei: "Ik ga niet zitten totdat hij gedood is. Dit is het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper (voor zulke gevallen)" en herhaalde het drie keer. Toen beval Abu Musa dat de man gedood moest worden, en hij werd gedood.' (Bukhari 9:84:58)
 • "Als een man van religie verandert en tegen de moslims handelt, moet hij gedood worden."[bron?]

De Koran maakt slechts melding van een bestraffing in het Hiernamaals. Soera De Koe 114: "…Er is schande over hen in deze wereld en er zal een grote straf voor hen zijn in het Hiernamaals."[bron?]

Geschiedenis[bewerken]

Een fatwa uit 1978 op een moslim die ridda gepleegd heeft: de dader krijgt een kans terug te keren tot de islam of zal anders volgens de wetten van de sharia ter dood veroordeeld worden

Ridda gaat terug op de tijd van Mohammed. Doordat de moslims in Medina recht tegenover de polytheïstische Mekkanen stonden, gold geloofsafval als desertie in oorlogstijd. Ook tijdens de vroegste expansie van de islam bleef het gelden als desertie en werd met de dood bestraft.

Abu Hanifa van de hanafitische madhhab was van mening dat als een vrouw van geloof veranderde dat zij met rust gelaten moest worden. Indien zij de rest van haar leven ongelovig zou blijven, zou de bestraffing na de dood volgen. Een man loopt een politiek risico door afvalligheid van de islam, maar begaat pas een misdaad, indien hij probeert de staat over te nemen en de islam omver te werpen. Al-Awzayy, een tijdgenoot van Abu Hanifa, was van mening dat zowel mannen als vrouwen de tijd moesten krijgen om terug te komen van hun dwaling, op voorwaarde dat er geen plannen tot een staatsgreep waren.

Heden[bewerken]

Omdat er geen centraal islamitisch leiderschap is, is er ook geen eenstemmig toegelaten methode om te bepalen wie iemand tot een geloofsafvallige verklaart. Dit gebeurt dan middels een fatwa, een religieuze uitspraak voor normaliter een beperkte groep. Zo sprak ayatollah Ruhollah Khomeini een fatwa uit over Salman Rushdie na zijn omstreden boek De Duivelsverzen vanwege zijn afvalligheid. In het boek zou Rushdie laten blijken niet meer in de islam te geloven. Khomeini riep alle vrome moslims op om de schrijver ter dood te brengen, alsmede de uitgevers van het boek. Diverse rechtsgeleerden (oelema) in onder andere Egypte en Saoedi-Arabië oordeelden dat de fatwa onislamitisch was. De fatwa werd door 48 van de 49 landen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking een maand later verworpen.

Sommige extremistische moslims verklaren elke moslim die zich niet houdt aan de volgens hen gangbare opvattingen tot takfir. Bekend is de ideologie van de organisatie Takfir wal Hijra. Deze organisatie beïnvloedde ook de Nederlandse Hofstadgroep, die ook alle moslims die niet leefden volgens hun opvattingen tot afvalligen verklaarden. Bekende slachtoffers van moordaanslagen door moslimextremisten, omwille van vermeende apostasie, zijn bijvoorbeeld Farag Foda en Nagieb Mahfoez.

Na de Koeweitoorlog verklaarde de wahabitische geestelijke sjeik Hamoud bin Oqla al-Shuaibi, een van de hoogste geestelijken van Saoedi-Arabië, het Huis van Saoed tot afvalligen, vanwege hun steun aan de Verenigde Staten.[4]

In mei 2006 stelden de imams van Milli Görüs Nederland dat geloofsafval in de islam wel is toegestaan. Dit standpunt is met name in Turkije gemeengoed.

De officiële godsdienstige adviseur van de Egyptische regering, grootmoefti Ali Gomaa, liet in de zomer van 2006 op een website van The Washington Post en Newsweek schrijven dat moslims een andere godsdienst dan de islam kunnen kiezen. Deze fatwa kreeg veel aandacht in de Egyptische pers.[5]

Huidige strafbaarstelling[bewerken]

In de meeste islamitische landen is geloofsafval voor moslims strafbaar.

In de volgende landen kan apostasie uitdrukkelijk met de dood bestraft worden:[6][7]

Strafuitvoering hangt in veel van deze landen af van het gedrag van de beklaagde. In Afghanistan, Brunei, Jemen en Soedan bijvoorbeeld ontloopt de beklaagde een veroordeling wanneer hij zijn nieuwe geloof afzweert en zich opnieuw bij de islam voegt. In Mauritanië wordt zowel voor als na de veroordeling de mogelijkheid gegeven terug te keren naar de islam.

Andere islamitische landen met anti-apostasiewetgeving zijn:[10]

In veel islamitische landen – ook die waar apostasie niet als misdrijf strafbaar is gesteld – kan geloofsafval leiden tot ontbinding van het huwelijk en gevolgen hebben voor het erfrecht.[6]

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]

 1. a b c Nieuwe inleiding tot de islam, Dr. J.J.G. Jansen, Uitgeverij Coutinho, 1998, ISBN 90 6283 129 X CIP, blz 92
 2. a b Wat moslims geloven, John Bowker, Uitgeverij Elmar, Rijswijk, 2001, ISBN 90 389 1247 1, blz 98
 3. (en) Klingschor, The Bible vs The Qur'an. A Comparison of Crime and Punishment in the Bible to Crime and Punishment in the Qur'an and the Hadith Literature.. L'Orientalist (1 september 2011). Geraadpleegd op 14 juni 2017
 4. Peter Mansfield (2003), A History of the Middle East, Second edition, Revised and updated by Nicolas Pelham, ISBN 0-141-01123-8, p.393
 5. Reformatorisch Dagblad, 24 juli 2006
 6. a b (en) Laws Criminalizing Apostasy in Selected Jurisdictions. The Law Library of Congress (mei 2014). Geraadpleegd op 9 september 2016
 7. (en) There Are 13 Countries Where Atheism Is Punishable by Death. The Atlantic (13 december 2013). Geraadpleegd op 10 september 2016
 8. (en) Ida Lim, Path to leave Islam simple, but far from easy. Malay Mail Online (12 juli 2014). Geraadpleegd op 10 september 2016
 9. (en) Lina Joy affair sparks apostasy debate among Muslims, AsiaNews, 20 augustus 2006
 10. (en) Angelina E. Theodorou, Which countries still outlaw apostasy and blasphemy?. Pew Research Center (29 juli 2016). Geraadpleegd op 9 september 2016