Hello world (programma)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een grafische versie van Hello world in Perl

Een Hello world-programma is een eenvoudig computerprogramma dat niets anders doet dan de tekst "Hello world" op het scherm tonen.

Een dergelijk programma wordt meestal als eerste voorbeeld gebruikt in een cursus programmeren in een bepaalde programmeertaal of -omgeving. Het wordt tevens gebruikt om na te gaan of de nodige basisprogrammeeromgeving aanwezig is en functioneert. Dit basisvoorbeeld wordt vervolgens in de cursus gebruikt als opstapje naar het schrijven van geavanceerdere programma's. In het verlengde hiervan gebruiken ook verschillende cursussen en boeken van computertalen een Hello world-variant als eerste kennismaking en startvoorbeeld.

Voor zover bekend werd de eerste versie van Hello world gebruikt door de makers van de programmeertaal C om hun programmeertaal te laten zien. Het toont de basale geschiktheid van een programmeertaal aan om via een uitvoerapparaat met een gebruiker te communiceren.

In 1974 kwam het voor in een intern memorandum van Bell Labs door Brian Kernighan: Programming in C: A Tutorial (Programmeren in C: Een leertekst).[1] Hierin werd het aangeduid als "een eenvoudig C-programma".

main( ) {
    printf("hello, world");
}

De taal C was in die tijd nog volop in ontwikkeling, en toen het programma in 1978 voor het eerst gepubliceerd werd, in The C programming language (De programmeertaal C) van Kernigan & Ritchie[2], was het als volgt geworden:

#include <stdio.h>

main()
{
 printf("hello, world\n");
}

Sindsdien is het gebruikelijk een nieuwe programmeertaal zo voor eerste kennismaking te presenteren. De lijst die nu volgt, geeft ook (arbitraire) uitwerkingen in programmeertalen die al eerder dan C bestonden.

'Hello world' in verschillende programmeertalen[bewerken]

ABAP[bewerken]

 REPORT HELLO.
 WRITE 'Hello world'.

Active Server Pages[bewerken]

Korte notatie:

 <%="Hello world"%>

Lange notatie:

 <%
 Response.Write("Hello world")
 %>

Algol 68[bewerken]

 BEGIN
  print (("Hello world", new line));
 END

APL[bewerken]

HELLO
[1] ’HELLO WORLD’
∇

AutoIt3[bewerken]

 Msgbox (0, "Hello world", "Hello world" )

AWK[bewerken]

 BEGIN { print "Hello world" }

BASIC[bewerken]

 10 PRINT "Hello world"

Beta[bewerken]

 (# do 'Hello world' -> putline #);

Boo[bewerken]

 print "Hello world"

Brainfuck[bewerken]

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+
<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<++++
+++++++++++.>.+++.------.--------.>+
.>.

C[bewerken]

 #include <stdio.h>
 
 int main(void)
 {
  printf("Hello world\n");
  return 0;
 }

C/AL[bewerken]

 message('Hello world');

C++[bewerken]

 #include <iostream>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  cout << "Hello world" << endl;
  return 0;
 }

C♯[bewerken]

 class HelloWorld {
 	static void Main() {
 		System.Console.WriteLine("Hello world");
 	}
 }

Caml[bewerken]

 print_string "Hello world"; flush std_out;;

Clean[bewerken]

 module hello
 
 Start = "Hello world"

Clipper[bewerken]

 ? "Hello world"

of

 @ 3,20 SAY "Hello world"

COBOL[bewerken]

Mogelijk voorbeeld volgens de COBOL '68, COBOL '74 en COBOL '85 (ANSI) standaarden:

 000010 IDENTIFICATION DIVISION.
 000020 PROGRAM-ID.  HELLOWORLD.
 000030 DATE-WRITTEN. 10/08/04 00:04.
 000040 AUTHOR.    UNKNOWN AUTHOR.
 000050
 000100 ENVIRONMENT DIVISION.
 000200 CONFIGURATION SECTION.
 000210 SOURCE-COMPUTER. MAINFRAME.
 000220 OBJECT-COMPUTER. MAINFRAME.
 000230
 000300 DATA DIVISION.
 000310 WORKING-STORAGE SECTION.
 000320 01 TEKST PIC X(12)
 000330  VALUE "HELLO, WORLD".
 000410
 000500 PROCEDURE DIVISION.
 000600 MAIN-LOGIC SECTION.
 000700 MAIN-LOGIC-BEGIN.
 000710   DISPLAY TEKST.
 000600 MAIN-LOGIC-END.
 000700   STOP RUN.

Niet al deze code hoeft in alle gevallen gebruikt te worden. In de COBOL 2002 (ISO) standaard zijn bepaalde taalelementen zelfs afgeschaft. Onderstaand programma zal in COBOL 2002 hetzelfde resultaat hebben:

 PROGRAM-ID.   HELLOWORLD.
 DATE-WRITTEN.  10/18/12 12:50.
 AUTHOR.     UNKNOWN AUTHOR.
 
 PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY "Hello world"
  STOP RUN.

CPS/PL1[bewerken]

PUT LIST ("Hello world");

D[bewerken]

 import std.stdio;
 
 public int main(in char[][] args) {
   writefln("Hello world");
   return 0;
 }

Expect[bewerken]

 send_user "Hello world\n";

F#[bewerken]

 printfn "Hello World"

Fortran[bewerken]

   PROGRAM HELLO
   WRITE (*,100)
   STOP
 100 FORMAT ('HELLO, WORLD' /)
   END

- of -

   PROGRAM HELLO
   PRINT *,'HELLO, WORLD'
   END

Merk op dat onderkast (kleine letters) aanvankelijk niet werd gebruikt.

GML[bewerken]

 draw_text(0,0,"Hello world");

- of -

 show_message("Hello world");

Haskell[bewerken]

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello World!"

Google Go[bewerken]

 package main
 
 import "fmt"
 
 func main() {
   fmt.Printf("Hello world\n")
 }

INTERCAL[bewerken]

DO ,1 <- #13
PLEASE DO ,1 SUB #1 <- #238
DO ,1 SUB #2 <- #108
DO ,1 SUB #3 <- #112
DO ,1 SUB #4 <- #0
DO ,1 SUB #5 <- #64
DO ,1 SUB #6 <- #194
DO ,1 SUB #7 <- #48
PLEASE DO ,1 SUB #8 <- #22
DO ,1 SUB #9 <- #248
DO ,1 SUB #10 <- #168
DO ,1 SUB #11 <- #24
DO ,1 SUB #12 <- #16
DO ,1 SUB #13 <- #162
PLEASE READ OUT ,1
PLEASE GIVE UP

Java[bewerken]

 public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world");
  }
 }

JavaScript[bewerken]

 document.write('Hello world');

Of:

 console.log('Hello world');

Of:

 alert('Hello world');

Of:

 document.body.innerHTML = 'Hello world';

JavaScript Bookmarklet[bewerken]

 javascript:'Hello world'

of

 javascript:alert("Hello world")

Javascript Node.js HTTP-server[bewerken]

var http = require('http');
http.createServer(
 function (request, response) {
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  response.end('Hello World\n');
 }
).listen(8000);
console.log('Server running at http://localhost:8000/');

Lisp[bewerken]

 (print "Hello world\n")

Liberty BASIC[bewerken]

 notice "Hello world"

Lua[bewerken]

print("Hello World")

Malbolge[bewerken]

 ('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%eB@@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
 `CB]V?Tx<uVtT`Rpo3NlF.Jh++FdbCBA@?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${z@>

Oberon[bewerken]

 MODULE Hello;
 IMPORT 
 Out;
 PROCEDURE Do*;
 BEGIN
 Out.String("Hello world"); 
 Out.Ln	
 END Do;
 END Hello.


Objective-C[bewerken]

 #include <Foundation/Foundation.h>
 int main (int argc, const char *argv[])
 {
    NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
    NSLog (@"Hello world");
    [pool drain];
    return 0;
 }

Pascal[bewerken]

 program helloworld(output);
 begin
 writeln('Hello world')
 end.

Perl[bewerken]

 print "Hello world\n";

PHP: Hypertext Preprocessor[bewerken]

Korte notatie:

 <?="Hello world"?>

Lange notatie:

 <?php
 echo "Hello world";
 ?>

Piet[bewerken]

Hello world in Piet

PL/1[bewerken]

 Hello: proc options(main);
   put list ('Hello world');
 end Hello;

PL/SQL[bewerken]

 begin
   dbms_output.put_line('Hello world');
 end;

Prolog[bewerken]

 write('Hello world'), nl.

Python[bewerken]

Python 2[bewerken]

 print "Hello world"

Python 3[bewerken]

 print("Hello world")

قلب[bewerken]

 (قول "مرحبا يا عالم!")

RPG[bewerken]

 I       'HELLO WORLD'    C     HELLO
 C           DSPLY     HELLO
 C           RETRN

Ruby[bewerken]

 print "Hello world"

Rust[bewerken]

fn main() {
  println!("Hello World!");
}

SAS[bewerken]

data _null_;
 put "Hello world";
run;

of:

%put Hello world;

Scala[bewerken]

Een versie die in een command-line-interface gestart kan worden:[3]

// Hello World in Scala

object HelloWorld {
 def main(args: Array[String]) {
  println("Hello, world!")
 }
}

Een versie met een grafische gebruikersomgeving:

import swing._

object HelloWorld extends SimpleSwingApplication {
 def top = new MainFrame {
  title = "Hello world"
  contents = new Button {
   text = "Click Me!"
  }
 }
}

Seed7[bewerken]

 $ include "seed7_05.s7i";
 
 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello world");
  end func;

Shelltalen[bewerken]

 echo Hello world

Deze vorm werkt in (bijna) alle shelltalen: de Bourne-shell, korn-shell, Bourne again shell, POSIX-shell, C-shell en de DOS- en Windows-shells. In sommige shelltalen kan het volgende alternatief gebruikt worden:

 printf "Hello world\n"

Tcl[bewerken]

 puts "Hello world"

Visual Basic[bewerken]

 MessageBox.show("Hello world")

of

 MsgBox("Hello world")

of

 Debug.print("Hello world")

Visual Basic script[bewerken]

 MsgBox("Hello world")

Visual DialogScript[bewerken]

 info Hello world

Hello world in verschillende opmaaktalen[bewerken]

HTML[bewerken]

 <html>
  <head>
   <title>
    Hello world
   </title>
  </head>
  <body>
   <p>Hello world</p>
  </body>
 </html>

Of zonder titel:

 <html>
  <body>
   <p>Hello world</p>
  </body>
 </html>

LaTeX[bewerken]

 \documentclass{article}
 \begin{document}
  Hello world
 \end{document}

XML[bewerken]

 <?xml version="1.0"?>
 <tekst>Hello world</tekst>

Externe link[bewerken]