Houtribdijk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
IJsselmeer met direct links van het midden de Houtribdijk
Houtribsluizen bij Lelystad
Roadhouse "Checkpoint Charlie"

De Houtribdijk (ook bekend als Markerwaarddijk, Markermeerdijk, Dijk Enkhuizen-Lelystad, en in de volksmond in Noord-Holland ook wel Lelystaddijk of Lelydijk, in Flevoland ook wel Enkhuizerdijk) is een waterkering in Nederland. De dijk (eigenlijk een dam) werd aangelegd tussen 1963 en 1976, en scheidt het IJsselmeer af van het Markermeer (dat ook wel het zuidelijke IJsselmeer wordt genoemd). De dijk werd zowel vanuit Lelystad als vanuit Enkhuizen aangelegd. Het laatste gat werd op 4 september 1975 officieel gesloten. Prins Claus heeft ter herdenking van die gelegenheid een sluitsteen geplaatst. Deze sluitsteen is nog altijd te bekijken ter hoogte van hectometerpaal 68,3. De 26 kilometer lange dijk was bedoeld voor de inpoldering van het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer tot de Markerwaard, maar in 2003 is besloten deze Flevopolder definitief niet meer aan te leggen.[1]

De weg over de dijk werd een jaar later dan de dijk zelf officieel geopend, namelijk op 14 december 1976. De weg verbindt de steden Enkhuizen (provincie Noord-Holland) en Lelystad (Flevoland). Deze weg is onderdeel van de N302 en misschien in de toekomst van de N23. De gemeente Lelystad gaf het wegdeel binnen de gemeente Lelystad de officiële naam Markerwaarddijk. De provincie Flevoland is de wegbeheerder van dit wegdeel. Op het grootste deel van dit wegvak mag 100 km/h gereden worden; bij de Houtribsluizen 80 km/h. De gemeente Enkhuizen gaf het wegdeel binnen haar gemeentegrenzen bij raadsbesluit van 10 oktober 2000 de naam Sluisweg (vroeger Zijlweg). De provincie Noord-Holland is wegbeheerder van dit wegdeel. Op dit wegdeel mag 70 km/h gereden worden. Het dijklichaam zelf heet officieel nog steeds Houtribdijk en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat.

Voor de scheepvaart zijn er drie sluizencomplexen: de Krabbersgatsluizen (grote beroepsvaart die niet via het Naviduct kan) en het Naviduct Krabbersgat (recreatievaart en beroepsvaart, inclusief riviercruiseschepen) bij Enkhuizen, en de Houtribsluizen bij Lelystad. Het naviduct bij Enkhuizen is een combinatie van een sluis met een aquaduct en maakt het mogelijk dat scheepvaart en wegverkeer elkaar kruisen zonder enige vorm van hinder van elkaar te ondervinden. Naast de Krabbersgatsluizen en de Houtribsluizen liggen spuisluizen die nodig zijn voor de regeling van het waterpeil in het Markermeer en IJsselmeer. Ongeveer halverwege de dijk ligt de vluchthaven Trintelhaven.

Busdiensten[bewerken]

Zicht vanaf de dijk op Enkhuizen
Houtribdijk bij Lelystad

In 1976 werd door de Flevodienst direct een buslijn 56 over de dijk ingesteld tussen Lelystad en Enkhuizen. Deze bus reed doordeweeks tien keer per richting, op zaterdag negen keer en op zon- en feestdagen zeven keer per richting in een patroon van elk uur of elke twee uur. Vanaf 1981 werd de lijn als buslijn 146 door de Verenigde Autobus Diensten gereden (de Flevodienst was in de VAD opgegaan) en kende een onregelmatige dienst, met een aparte zomer- en winterdienst. Zomers was hetzelfde als voorheen lijn 56, in de winter werd er op alle dagen zeven keer per richting gereden (in het weekeinde met latere ritten dan doordeweeks, op zondag weer later dan op zaterdag). Vanaf 1988 werd dit lijn 150 die in Lelystad vanaf het nieuwe treinstation ging in plaats van het Noorderwagenplein. Lijn 150 reed doordeweeks tien keer per richting in de zomer, en acht keer in de winter; op zaterdagen negen keer respectievelijk zeven keer en op zondagen zeven keer per richting (zomer en winter). In 1994 werd de VAD onderdeel van het nieuwe Midnet. Nadat de bevoegdheid van deze lijn in 1998 naar de provincie Noord-Holland overging (de concessie van Midnet voor Gooi en Vechtstreek), werd er steeds meer geschrapt in de dienstregeling. Sinds december 2008 rijdt er alleen nog maar een scholierenlijn één maal per dag een rit heen en terug over de dijk.

Werken: Amsteldiepdijk (1920-1925) · Proefpolder Andijk (1927) · Wieringermeerpolder (1927-1930) · Afsluitdijk (1927-1932) · Noordoostpolder (1937-1942) · Knardijk · Oostelijk Flevoland (1950-1957) · Zuidelijk Flevoland (1959-1968) · Houtribdijk (1963-1976) · Markerwaard
Sluizen: Lorentz · Stevin · Houtrib
Wateren: Zuiderzee · Waddenzee · IJsselmeer · Markermeer · Randmeren
Eilanden: Wieringen · Urk · Schokland · Marken
Personen: Hendrik Stevin (1614-1668) · Wilhelmus François Leemans (1841-1929) · Cornelis Lely (1854-1929) · Gerard Vissering (1865-1937) · Hendrik Lorentz (1853-1928) · Victor de Blocq van Kuffeler (1878-1963) · Hendrik Wortman (1859-1939) · Sikke Smeding (1889-1967) · Will Marie Otto (1919-2008)
Organisaties: Zuiderzeevereeniging · Zuiderzeeraad · Commissie Wortman · Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders · Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders · Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder
Gemalen: Buma · Colijn · De Blocq van Kuffeler · Leemans · Lely · Lovink · Smeenge · Vissering · Wortman