Houtribdijk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
IJsselmeer met direct links van het midden de Houtribdijk
Houtribsluizen bij Lelystad

De Houtribdijk (ook bekend als Markerwaarddijk, Markermeerdijk en Dijk Enkhuizen-Lelystad) is een waterkering in Nederland. De dijk (eigenlijk een dam) werd aangelegd tussen 1963 en 1976, en scheidt het IJsselmeer af van het Markermeer (dat ook wel het zuidelijke IJsselmeer wordt genoemd). De 26 kilometer lange dijk was bedoeld voor de inpoldering van het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer tot de Markerwaard, maar in 2003 is besloten deze Flevopolder definitief niet meer aan te leggen.[1]

Over de dijk ligt een weg die de steden Enkhuizen (provincie Noord-Holland) en Lelystad (Flevoland) verbindt. Deze weg is onderdeel van de N302 en misschien in de toekomst van de N23. Voor de scheepvaart zijn er drie sluizencomplexen: de Krabbersgatsluizen (beroepsvaart) en het Naviduct Krabbersgat (recreatievaart) bij Enkhuizen, en de Houtribsluizen bij Lelystad. Het naviduct bij Enkhuizen is een combinatie van een sluis met een aquaduct en maakt het mogelijk dat scheepvaart en wegverkeer elkaar kruisen zonder enige vorm van hinder aan elkaar te ondervinden. Naast de Krabbersgatsluizen en de Houtribsluizen liggen spuisluizen die nodig zijn voor de regeling van het waterpeil in het Markermeer en IJsselmeer. Ongeveer halverwege de dijk ligt de vluchthaven Trintelhaven.

Er is een project Marker Wadden dat voorziet in de aanleg van een aantal natuureilanden ten zuiden van de Houtribdijk vanaf 2016.

De gemeente Lelystad gaf de weg over de dijk de naam Markerwaarddijk. Officieel wordt hiermee alleen het gedeelte van Lelystad tot aan de provinciegrens aangeduid. De naam wordt echter ook voor de gehele dijk gebruikt.

Busdiensten[bewerken]

Zicht vanaf de dijk op Enkhuizen
Houtribdijk bij Lelystad

In 1976 werd door de Flevodienst direct een buslijn 56 over de dijk ingesteld tussen Lelystad en Enkhuizen. Deze bus reed doordeweeks tien keer per richting, op zaterdag negen keer en op zon- en feestdagen zeven keer per richting in een patroon van elk uur of elke twee uur. Vanaf 1981 werd de lijn als buslijn 146 door de Verenigde Autobus Diensten gereden (de Flevodienst was in de VAD opgegaan) en kende een onregelmatige dienst, met een aparte zomer- en winterdienst. Zomers was hetzelfde als voorheen lijn 56, in de winter werd er op alle dagen zeven keer per richting gereden (in het weekeinde met latere ritten dan doordeweeks, op zondag weer later dan op zaterdag). Vanaf 1988 werd dit lijn 150 die in Lelystad vanaf het nieuwe treinstation ging in plaats van het Noorderwagenplein. Lijn 150 reed doordeweeks tien keer per richting in de zomer, en acht keer in de winter; op zaterdagen negen keer respectievelijk zeven keer en op zondagen zeven keer per richting (zomer en winter). In 1994 werd de VAD onderdeel van het nieuwe Midnet. Nadat de bevoegdheid van deze lijn in 1998 naar de provincie Noord-Holland overging (de concessie van Midnet voor Gooi en Vechtstreek), werd er steeds meer geschrapt in de dienstregeling. Sinds december 2008 rijdt er alleen nog maar een scholierenlijn één maal per dag een rit heen en terug over de dijk.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. In de Nota Ruimte Ruimte voor ontwikkeling, Deel 4 Definitieve versie, Hoofdstuk 4 Gebieden en thema's, Paragraaf 6 IJsselmeergebied, Sub-paragraaf 4 Specifieke beleidskeuzen, Kop 3 Buitendijkse ontwikkelingen staat op pag. 156: "De ruimtelijke reservering voor een Markerwaard vervalt." PDF
Werken: Amsteldiepdijk (1920-1925) · Proefpolder Andijk (1927) · Wieringermeerpolder (1927-1930) · Afsluitdijk (1927-1932) · Noordoostpolder (1937-1942) · Knardijk · Oostelijk Flevoland (1950-1957) · Zuidelijk Flevoland (1959-1968) · Houtribdijk (1963-1976) · Markerwaard
Sluizen: Lorentz · Stevin · Houtrib
Wateren: Zuiderzee · Waddenzee · IJsselmeer · Markermeer · Randmeren
Eilanden: Wieringen · Urk · Schokland · Marken
Personen: Hendrik Stevin (1614-1668) · Wilhelmus François Leemans (1841-1929) · Cornelis Lely (1854-1929) · Gerard Vissering (1865-1937) · Hendrik Lorentz (1853-1928) · Victor de Blocq van Kuffeler (1878-1963) · Hendrik Wortman (1859-1939) · Sikke Smeding (1889-1967) · Will Marie Otto (1919-2008)
Organisaties: Zuiderzeevereeniging · Zuiderzeeraad · Commissie Wortman · Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders · Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders · Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder
Gemalen: Buma · Colijn · De Blocq van Kuffeler · Leemans · Lely · Lovink · Smeenge · Vissering · Wortman