Markerwaard

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Markerwaard, in het Plan-Lely aangegeven als Z.W.Polder

De Markerwaard is een gedurende de hele 20e eeuw geplande en door de Nederlandse regering in portefeuille gehouden IJsselmeerpolder, die echter nooit is aangelegd.

Naam[bewerken]

Het Plan-Lely voor de Zuiderzeewerken voorzag onder meer in een polder in het zuidwestelijke deel van de Zuiderzee. Hij hanteerde daarvoor de naam 'Zuidwestpolder' (Z.W.Polder). In 1941 werd de polder aangeduid als 'Westerpolder'.[1] Na 1957, toen de dijk van Noord-Holland naar het eiland Marken was voltooid, raakte zij bekend onder de naam Markerwaard. De voltooiing in 1976 van de Houtribdijk of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en de toekomstige nieuwe provinciehoofdstad Lelystad, gaf aanleiding tot een nieuwe naam voor het aldus afgescheiden deel van het IJsselmeer ten zuidwesten van de dijk, namelijk het Markermeer. Aansluitend zou daar dan de Markerwaard moeten komen.

Een afgebroken begin[bewerken]

In 1941 was al begonnen met de eerste dijk van de toekomstige Markerwaard: het nog steeds bestaande stukje dijk van Marken naar het noorden herinnert hier nog aan. In 1950 gaf het kabinet-Drees-Van Schaik voorrang aan de 'Oosterpolder', te beginnen met het latere Oostelijk Flevoland, het deel van Flevoland ten noordoosten van de Knardijk. Na de watersnoodramp van 1953 waren de Deltawerken belangrijker. In 1959 werd vervolgens besloten eerst Zuidelijk Flevoland aan te leggen, wat goedkoper was. Was dit toen niet besloten, dan had de Markerwaard nu hoogstwaarschijnlijk bestaan.

Gewijzigde visie[bewerken]

Plan Lely met Markerwaard

De Markerwaard moest oorspronkelijk, voortbordurend op de plannen van Lely, de op één na grootste Zuiderzeepolder worden, maar zou in laatste instantie (beleidsvoornemen van het kabinet-Van Agt I in 1980) een polder van nog slechts 410 km² groot worden, vooral bestaande uit landbouwgrond, met grote randmeren, en zou daarmee de kleinste Zuiderzeepolder vormen op de Wieringermeer na. Inmiddels was het denken over de bestemming van deze toekomstige laatste polder gaan veranderen. De stichting 'Markerwaard van de kaart' en de 'Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer' kregen de opkomende milieubeweging mee. Begin jaren '80 was de twijfel over wenselijkheid en haalbaarheid van de toekomstige Markerwaard zozeer toegenomen, dat het kabinet-Lubbers II in 1986 besliste voorlopig niet tot aanleg van deze laatste polder over te gaan. In de jaren negentig werd er gedacht aan een Tweede Nationale Luchthaven naast Schiphol in de Markerwaard. Ook was er ruimte voor militair oefenterrein voorzien. Deze plannen kwamen nooit tot uitvoering. In 2003 werd definitief besloten deze polder niet meer aan te leggen.[2] De discussie over de toekomst van het Markermeer verstomde echter niet geheel.[3] In 2012 presenteerde de Vereniging Natuurmonumenten het project Marker Wadden, waarbij in het meer een groep eilanden zal worden aangelegd. De werkzaamheden hiervoor zullen aanvangen in het voorjaar van 2016.[4]

Lelystad[bewerken]

Het niet inpolderen van de Markerwaard heeft ook grote gevolgen gehad voor Lelystad. Deze provinciehoofdstad was centraal in de drie polders geprojecteerd, maar heeft nu een plek aan de zijkant van de twee wel aangelegde polders.

Zie ook[bewerken]

Werken: Amsteldiepdijk (1920-1925) · Proefpolder Andijk (1927) · Wieringermeerpolder (1927-1930) · Afsluitdijk (1927-1932) · Noordoostpolder (1937-1942) · Knardijk · Oostelijk Flevoland (1950-1957) · Zuidelijk Flevoland (1959-1968) · Houtribdijk (1963-1976) · Markerwaard
Sluizen: Lorentz · Stevin · Houtrib
Wateren: Zuiderzee · Waddenzee · IJsselmeer · Markermeer · Randmeren
Eilanden: Wieringen · Urk · Schokland · Marken
Personen: Hendrik Stevin (1614-1668) · Wilhelmus François Leemans (1841-1929) · Cornelis Lely (1854-1929) · Gerard Vissering (1865-1937) · Hendrik Lorentz (1853-1928) · Victor de Blocq van Kuffeler (1878-1963) · Hendrik Wortman (1859-1939) · Sikke Smeding (1889-1967) · Will Marie Otto (1919-2008)
Organisaties: Zuiderzeevereeniging · Zuiderzeeraad · Commissie Wortman · Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders · Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders · Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder
Gemalen: Buma · Colijn · De Blocq van Kuffeler · Leemans · Lely · Lovink · Smeenge · Vissering · Wortman