Inburgering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie artikel Voor de term uit de biogeografie, zie Inburgering (biogeografie).

Inburgering is een specifieke, begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten net zo goed als asielzoekers en 'gezinsherenigers' waarbij ernaar gestreefd wordt dat de nieuwkomers, en de ontvangende maatschappij elk de nodige stappen zet om ertoe te komen dat de nieuwkomers een volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven.

Opvattingen[bewerken]

Inburgering wordt bijvoorbeeld in het Vlaamse inburgeringsdecreet gedefinieerd als een interactief proces waarbij de overheid aan vreemdelingen een specifiek programma aanbiedt, dat hun enerzijds de mogelijkheid biedt om ze eigen te maken met hun nieuwe sociale omgeving en er anderzijds toe bijdraagt dat de samenleving de personen van de doelgroep als volwaardige burgers gaat erkennen, met als doel een volwaardige participatie van die personen in de samenleving.

De wijze waarop inburgering, en aanverwante benaderingen, wordt uitgewerkt verschilt sterk van land tot land. De gemeenschappelijke elementen lijken:

  • de allochtonen worden verwacht en gevraagd zich intensief in te zetten om de officiële streektaal te leren;
  • ze moeten de (fundamentele) regels van de democratische rechtsorde aanleren en te willen respecteren; in steeds meer landen zoals het Verenigd Koninkrijk vraagt hiertoe men een expliciete, individuele eed van trouw aan de wet;
  • de overheid neemt de nodige krachtdadige stappen (wetgevende, politionele enz.) in de bestrijding van vooroordelen, racisme, en discriminaties;
  • de overheid onderzoekt de integratieproblemen van de verschillende groepen allochtonen en probeert struikelblokken (met name in scholing en deelname aan de arbeidsmarkt) op te ruimen;
  • van de autochtonen wordt respect en een minimale openheid voor de cultuur van de allochtone nieuwkomers gevraagd;
  • er wordt een inburgeringscursus georganiseerd.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]