Internationale Organisatie voor Migratie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
International Organization for Migration
  IOM Logo UN blue OIM-IOM.png
IOM Director General William Lacy Swing
IOM Director General William Lacy Swing

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) (Engels: International Organization for Migration) (IOM) is een intergouvernementele organisatie met een hoofdkantoor in Genève. De organisatie is in 1951 opgericht als Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM), met het doel om ontheemden in Europa in de naoorlogse jaren terug te begeleiden naar huis. IOM is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale, onafhankelijke organisatie ter wereld op het gebied van migratie.

Sinds 19 september 2016 heeft IOM zich als ‘related agency’ verbonden aan de Verenigde Naties (VN) als ‘IOM - the United Nations Migration Agency’; met wereldwijd een leidende taak op het gebied van migratie. Uitgangspunt voor het werk van IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt. IOM bevordert samen met haar partners ordelijke en humane migratie, de internationale samenwerking op het gebied van migratie, het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van migratie en het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood verkeren waaronder vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen (ontheemden). IOM houdt zich eveneens bezig met overkoepelende internationale thema’s, zoals het bevorderen van het internationale migratierecht, debatten over internationaal beleid, de bescherming van migrantenrechten, migratie en gezondheid en migratie en gender.

Om deze activiteiten uit te voeren, is IOM uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer 9.000 medewerkers in meer dan 400 kantoren wereldwijd (2016).

IOM in Nederland[bewerken]

In Nederland is IOM ontstaan uit de Nederlandse Emigratiedienst, een aantal ngo’s en het Ministerie van Sociale Zaken, als onderdeel van de privatisering van overheidstaken in 1991.

Terugkeer en herintegratie[bewerken]

In Nederland ondersteunt IOM migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst met hun herintegratie. De ondersteuning bestaat onder andere uit voorlichting en advies, het faciliteren van vervoer, bemiddeling met betrekking tot reisdocumenten en hulp bij herintegratie in het land van herkomst. In sommige gevallen biedt IOM een financiële bijdrage voor de overbrugging van de eerste periode na terugkomst. Migranten in een kwetsbare positie, zoals slachtoffers van mensenhandel, alleenstaande minderjarigen en mensen met medische problemen, krijgen extra begeleiding en hulp. In 2016 zijn 4.635 migranten met assistentie van IOM teruggekeerd naar hun land van herkomst. Sinds 1991 heeft IOM in totaal meer dan 55.000 migranten geassisteerd met de terugkeer en hun herintegratie in het land van herkomst.

Overkomst van vluchtelingen en gezinshereniging[bewerken]

IOM Nederland regelt de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging, als onderdeel van het Nederlandse hervestigingsprogramma. IOM werkt hierbij nauw samen met de IOM-kantoren in de landen van vertrek en met partnerorganisaties. IOM biedt ook assistentie aan gezinsleden die in aanmerking komen voor de hereniging met hun gezin in Nederland. IOM regelt hun reis en fungeert als contactpunt voor de familieleden of sponsors in Nederland.

Arbeidsmarktparticipatie[bewerken]

IOM Nederland bevordert de arbeidsmarktintegratie van beneficiaries of international protection met het project 'Skills2Work'. Samen met partners in 9 Europese lidstaten onderzoekt IOM de meest effectieve manier om hun vaardigheden en competenties van op nationaal en Europees niveau te erkennen en te valideren. IOM Nederland is tevens partner in het project ‘Samenwerken aan de Toekomst’, dat wordt uitgevoerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit project bereidt migranten met een verblijfsvergunning, die in opvangcentra verblijven, voor op de Nederlandse arbeidsmarkt door middel van trainingen en individuele begeleiding.

Migratie en ontwikkeling[bewerken]

Een ander aspect van het werk van IOM is het optimaliseren van contacten tussen de diasporagemeenschappen in Nederland en hun landen van herkomst. Diaspora-professionals hebben vaak een sterke band met hun herkomstland. IOM Nederland verzorgt via het programma CD4D (Connecting Diaspora for Development) tijdelijke uitzendingen naar Afghanistan, Ethiopië, Ghana, Marokko, Sierra Leone en Somalië bij lokale organisaties en instanties. IOM selecteert deze organisaties samen met de diplomatieke vertegenwoordigingen van deze landen. Met hun professionele kennis en ervaring kunnen diaspora professionals een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van hun land van herkomst. In Nederland is IOM gevestigd in Den Haag en heeft circa 75 medewerkers (2017). De activiteiten in Nederland worden gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Europese Unie. In de taakuitvoering is IOM echter onafhankelijk.

Externe links[bewerken]