Jamsessie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een jamsessie (uit het Engels) is een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel, meestal in het jazzgenre of aanverwante popgenres als hardrock, blues en rock.

Vanuit het Engels betekent jam "opstopping, opeenhoping, verstoring" en session zoveel als "zitting, bijeenkomst". (Vooral uit het woord "jam" kan enige zelfrelativering worden afgeleid; die zelfrelativering was ook van toepassing op het woord "jazz", wat in z'n oorspronkelijke betekenis onder meer "rotzooitje, rommeltje" betekent.) Met de term jamming wordt vaak muzikaal samenspel aangeduid, tijdens het 'jammen' ontstaan vaak creatieve invallen en niet minder vaak nieuw muzikaal materiaal.

Bij jamsessions worden vaak jazzstandards ten gehore gebracht, daar deze tot het algemeen gangbare repertoire van jazzmuzikanten behoren.

Sessiemuzikanten hebben zich erop toegelegd voor jamsessies beschikbaar te zijn.