Kiwa NV

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kiwa NV
Kiwa NV
Oprichting 1948
Hoofdkantoor Rijswijk
Werknemers 4700+ (2017)
Producten Testen, inspecteren, certificeren (TIC)
Industrie Kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid
Omzet/jaar € 529m (2017)
Winst/jaar € 38,4m (2017)
Website www.kiwa.com
Portaal  Portaalicoon   Economie
Polygoonjournaal uit 1974. Door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) wordt t.b.v. veilig drinkwater m.b.v. forellen proeven genomen om gifstoffen in het oppervlaktewater van de Rijn te signaleren.

Kiwa NV is een Nederlands bedrijf voor testen, inspecteren en certificeren (TIC). De naam was oorspronkelijk een acroniem voor Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen. Het is een zogenoemde aangemelde instantie die producten, diensten en systemen aan de daarvoor geldende richtlijnen toetst. Kiwa is sinds 2021 een onderdeel van SHV Holdings en actief in zo'n 50 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rijswijk (Zuid-Holland).

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Kiwa werd in 1948 opgericht door de Nederlandse drinkwaterbedrijven met als doel zorg te dragen voor de kwaliteit van het drinkwater in Nederland. Eisen werden opgesteld waaraan artikelen in het drinkwaternet, zoals waterleiding, fittingen en kranen, moesten voldoen. Kiwa voerde (en voert) tests uit op dergelijke artikelen. Producten die aan de eisen voldoen, worden nog altijd voorzien van het Kiwa Keurmerk. Later werd Kiwa internationaal actief op het gebied van onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsverklaringen voor producten en diensten in een groot aantal markten. Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in mandaat overgedragen aan Kiwa N.V.[1]

Werkzaamheden[bewerken | brontekst bewerken]

Certificeren[bewerken | brontekst bewerken]

Het afgeven van kwaliteitsverklaringen in de vorm van certificaten vormt de basis van de activiteiten van Kiwa NV. Kiwa bepaalt als onafhankelijke partij of een bedrijf of instelling voldoet aan de eisen die aan een product, dienst, systeem of persoon worden gesteld. De eisen komen tot stand in samenspraak met alle betrokken partijen: producenten, afnemers, certificerende instellingen en een zogeheten College van Deskundigen op een bepaald vakgebied. Eenmaal gecertificeerde producten en diensten kunnen worden voorzien van een keurmerk als visuele ondersteuning.

Kiwa geeft keurmerken in eigen beheer uit en in licentie. Het gaat onder meer om transport en logistiek, managementsystemen (bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001), agro, feed & food (onder meer HACCP), gezondheidszorg (onder meer HKZ), veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO Prestatieladder). In Nederland gaat het onder meer om bouw (bijvoorbeeld KOMO-certificering), drinkwater (onder meer Kiwa Keur), energie en gas (bijvoorbeeld Gaskeur).

Inspecteren[bewerken | brontekst bewerken]

In het verlengde van de certificatie-activiteiten voert Kiwa inspecties uit op (onderdelen van) producten en systemen. Het kan gaan om onder meer nutsleidingen, alarm- en brandmeldinstallaties en opslagtanks. Doel van een inspectie is inzicht te krijgen in mogelijke risico’s, kwaliteit, veiligheid en milieubelasting.

Testen[bewerken | brontekst bewerken]

Voor beproeving van producten in een laboratorium beschikt Kiwa over een netwerk van testlaboratoria in Europa en het Verre Oosten. Onder meer sanitaire artikelen, energie- en gasgerelateerde artikelen, elektronische producten en bouwproducten kunnen op tal van specificaties en eisen worden getest.

Uitgifte bewijzen van bevoegdheid[bewerken | brontekst bewerken]

Het bedrijfsonderdeel Kiwa Register is in 2010[2] ontstaan als gevolg van de uitplaatsing van het grootste gedeelte van de organisatie die zich binnen de Inspectie Verkeer & Waterstaat (thans Inspectie Leefomgeving & Transport) bezighield met vergunningverlenende taken met een sterk administratief karakter. Deze uitplaatsing was destijds niet onomstreden[3]. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa voert de taken uit onder mandaat.[4] De laatste tijd zijn er echter regelmatig klachten over de lange doorlooptijd bij de aanvraag van brevetten voor de luchtvaart en de zeer hoge tarieven in vergelijking met omliggende landen[5][6].

Bedrijfsstructuur en ontwikkeling[bewerken | brontekst bewerken]

Kiwa is internationaal georganiseerd in twee zogeheten Service Lines: ‘Assurance’ (voor met name certificatie- en aanverwante activiteiten) en ‘Information’ (voor de andere activiteiten). Een Service Line is opgebouwd uit een aantal units met elk een eigen aandachtsgebied. De bedrijfsonderdelen vormen op zichzelf units. Kiwa kiest voor een nationaal en internationaal groeipad op basis van zowel organische groei als overnames. De eerste grote overname vond plaats in 2005 met Gastec uit Apeldoorn, het voormalige Gasinstituut. Nadien zijn diverse overnames uitgevoerd, zowel in Nederland als elders in de wereld en in uiteenlopende marktsegmenten.

Er zijn (stand 2021) Kiwa-kantoren en -landenorganisaties in 35 landen en agentschappen in 20 landen. Landenorganisaties met een eigen kantoor zijn Nederland, België, China, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Letland, Lithouwen, Noorwegen, Peru, Polen, Portugal, Spanje, Turkije, Zuid-Korea en Zweden.

TIC-bedrijfsonderdelen in Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

 • Kiwa BDA in Gorinchem: onderzoek naar en certificering van bouwelementen voor gevels en daken.
 • Kiwa BMC in Rijswijk: onderzoek naar en certificering van beton- en andere mortels.
 • Kiwa ISA Sport in Arnhem: onderzoek naar en certificering van sportondergronden.
 • Kiwa NCP in Zaltbommel: certificering van bedrijven op het gebied van brandveiligheid en inbraakbeveiliging.
 • Kiwa SCM in Nieuwegein: certificering van beveiligingssystemen voor voertuigen.
 • Kiwa R2B in Zaltbommel: inspectie-instelling op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties.
 • Kiwa KVVM in Zaltbommel: inspectie-instelling op het gebied van magazijnstelling, trappen en bordessen.
 • Kiwa Telefication in Apeldoorn: onderzoek naar en certificering van (draadloze) elektronica.

Aanverwante activiteiten in Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

In het verlengde van de TIC-activiteiten biedt Kiwa trainingen, advies- en onderzoeksdiensten, dataservices en de afgifte van vergunningen:

 • Kiwa Training in Rijswijk biedt praktijkgerichte cursussen, trainingen en workshops op het gebied van installatie- en distributietechniek, kwaliteit, veiligheid, normkennis en zorg.
 • Kiwa Technology in Apeldoorn is een onafhankelijke internationale kennisonderneming op het terrein van energie, met name gas, en water. Kiwa Technology richt zich primair op consultancy bij de inkoop, verkoop en distributie van gas. Ook doet het bedrijf onderzoek naar nieuwe toepassingen met duurzame energie.
 • Kiwa Carity in Utrecht is een onafhankelijk expertisecentrum en kennisinstituut dat onderzoekt, adviseert en trainingen verzorgt. Kernactiviteit van Kiwa Carity is het verwerken van data tot bruikbare informatie voor bijvoorbeeld managementbeslissingen, primair voor de zorgsector.
 • Kiwa Register in Rijswijk geeft vergunningen af in opdracht van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om waardedocumenten voor vervoer over land, water en door de lucht. Kiwa Register verstrekt vergunningen voor binnenvaart, visserij, koopvaardij, bus, taxi (zoals de chauffeurspas), vrachtauto (bestuurderskaart) en luchtvaart.
 • KOAC-NPC levert vanuit vestigingen in Apeldoorn, Groningen, Nieuwegein en Vught advies, doet (laboratorium)onderzoek en wegmetingen, verzorgt kwaliteitsbegeleiding en doet aan kennisoverdracht op het gebied van mobiliteitsinfrastructuur.

[bewerken | brontekst bewerken]

Kiwa presenteert zichzelf als zich als internationaal bedrijf en voert in zijn logo de slogan Partner for Progress. Een tweede bepalend onderdeel van het Kiwa-beeldmerk is een gestileerde afbeelding van een bever. Dit dier is gekozen als symbool vanwege de verschillende markten waarin Kiwa actief is: het is verbonden met water, bouw en leefmilieu. De bever is het imago van efficiënt, technisch vaardig, vriendelijk en volhardend.

Onafhankelijkheid en toezicht[bewerken | brontekst bewerken]

Van een TIC-instelling wordt strikte onafhankelijkheid verwacht. Kiwa borgt deze onafhankelijkheid in- en extern. Het bedrijf is onpartijdig en niet betrokken bij productie, handel of andere activiteiten die de onpartijdigheid in gevaar kunnen brengen. Er is geen externe invloed op beslissingen of op adviezen van Kiwa op het terrein van certificering, testen, inspectie, technologie of onderzoek. Kiwa staat onder toezicht van verschillende accreditatie-instanties (partijen die toezien op de naleving van de regels die gelden voor certificerende instellingen), waaronder de Raad voor Accreditatie. Op hun beurt worden deze instellingen voor accreditatie gecontroleerd door externe organisaties en gekwalificeerd door overheidsinstanties.

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.