Kruispeel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Kruispeel is een natuurgebied dat zich een vijftal kilometer ten zuidwesten van Weert bevindt en aan de zuidoever van de Zuid-Willemsvaart is gelegen, tegenover de Loozerheide. Het is in bezit van Natuurmonumenten en beslaat 35 ha.

Het is een Peelven dat bestaat uit berken- en elzenbroekbossen. Er zijn ook enkele vochtige heideveldjes te vinden. De Kruispeel ligt aan de bovenloop van de Tungelroyse Beek. Deze bovenloop is kunstmatig: Ze werd in de 19e eeuw ter ontwatering gegraven. Het gebied ligt op ongeveer 33 m hoogte, terwijl het omringende land op 35 m hoogte ligt.

Daar in het verleden het waterpeil sterk is gedaald, waardoor sommige zeldzame planten zijn verdwenen, tracht men nu, in samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei, dit peil weer te herstellen. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat de beek weer meandert en dat er weer vennen zijn ontstaan.

Galigaan, gagel en snavelzegge zijn kenmerkende planten van het gebied. Ook groeit grote keverorchis aan de zuidrand van het gebied. De vogelstand wordt gekenmerkt door kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors. De moerassprinkhaan is in dit gebied te vinden. Door de vernatting wordt gehoopt dat veenpluis en zonnedauw weer opnieuw zullen verschijnen.

De Kruispeel is niet vrij toegankelijk.

Kruispeel

Externe links[bewerken]