Lijst van HTML-events

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een Lijst van HTML-events. Voor een uitleg van het begrip, zie HTML-event.

Toegestane events in HTML 4.01[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende lijst geeft een overzicht van de mogelijke event-attributen per groep elementen. Let erop dat sommige browsers hiervan afwijken.

(Bijna) alle elementen[bewerken | brontekst bewerken]

 • onclick
 • ondblclick
 • onmousedown
 • onmouseup
 • onmouseover
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onkeypress
 • onkeydown
 • onkeyup

Body, frame, frameset[bewerken | brontekst bewerken]

 • onload
 • onunload

A, area, label, input, select, textarea, button[bewerken | brontekst bewerken]

 • onfocus
 • onblur

Form[bewerken | brontekst bewerken]

 • onsubmit
 • onreset

Input, select, textarea[bewerken | brontekst bewerken]

 • onselect
 • onchange

Overige events[bewerken | brontekst bewerken]

Naast deze events zijn er nog vele andere events, velen hiervan zijn experimenteel of worden enkel ondersteund in een beperkt aantal browsers. Een groot deel van deze events, zoals de drag-events behoren tot het nieuwere HTML5 toe.

Complete lijst events (Uit Google Chrome)[bewerken | brontekst bewerken]

 • onabort
 • onbeforecopy
 • onbeforecut
 • onbeforepaste
 • onbeforeunload
 • onblur
 • onchange
 • onclick
 • oncontextmenu
 • oncopy
 • oncut
 • ondblclick
 • ondrag
 • ondragend
 • ondragenter
 • ondragleave
 • ondragover
 • ondragstart
 • ondrop
 • onerror
 • onfocus
 • onhashchange
 • oninput
 • oninvalid
 • onkeydown
 • onkeypress
 • onkeyup
 • onload
 • onmessage
 • onmousedown
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onmouseover
 • onmouseup
 • onmousewheel
 • onoffline
 • ononline
 • onpaste
 • onpopstate
 • onreset
 • onresize
 • onscroll
 • onsearch
 • onselect
 • onselectstart
 • onstorage
 • onsubmit
 • ontouchcancel
 • ontouchend
 • ontouchmove
 • ontouchstart
 • onunload

Complete lijst (Internet Explorer)[bewerken | brontekst bewerken]

 • onabort
 • onactivate
 • onafterprint
 • onafterupdate
 • onbeforeactivate
 • onbeforecopy
 • onbeforecut
 • onbeforedeactivate
 • onbeforeeditfocus
 • onbeforepaste
 • onbeforeprint
 • onbeforeunload
 • onbeforeupdate
 • onblur
 • onbounce
 • oncellchange
 • onchange
 • onclick
 • oncontextmenu
 • oncontrolselect
 • oncopy
 • oncut
 • ondataavailable
 • ondatasetchanged
 • ondatasetcomplete
 • ondblclick
 • ondeactivate
 • ondrag
 • ondragend
 • ondragenter
 • ondragleave
 • ondragover
 • ondragstart
 • ondrop
 • onerror (IMG, OBJECT, STYLE...)
 • onerror (XDomainRequest)
 • onerrorupdate
 • onfilterchange
 • onfinish
 • onfocus
 • onfocusin
 • onfocusout
 • onhashchange
 • onhelp
 • onkeydown
 • onkeypress
 • onkeyup
 • onlayoutcomplete
 • onload (BODY, FRAME, IMG...)
 • onload (XDomainRequest)
 • onlosecapture
 • onmessage
 • onmousedown
 • onmouseenter
 • onmouseleave
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onmouseover
 • onmouseup
 • onmousewheel
 • onmove
 • onmoveend
 • onmovestart
 • onoffline
 • ononline
 • onpage
 • onpaste
 • onprogress
 • onpropertychange
 • onreadystatechange (A, ABBR, ACRONYM...)
 • onreadystatechange (XMLHttpRequest)
 • onreset
 • onresize
 • onresizeend
 • onresizestart
 • onrowenter
 • onrowexit
 • onrowsdelete
 • onrowsinserted
 • onscroll
 • onselect
 • onselectionchange
 • onselectstart
 • onstart
 • onstop
 • onstorage
 • onstoragecommit
 • onsubmit
 • ontimeout
 • onunload

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]