Lijst van HTML-events

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een Lijst van HTML-events. Voor een uitleg van het begrip, zie HTML-event.

Toegestane events in HTML 4.01[bewerken | bron bewerken]

De volgende lijst geeft een overzicht van de mogelijke event-attributen per groep elementen. Let erop dat sommige browsers hiervan afwijken.

(Bijna) alle elementen[bewerken | bron bewerken]

 • onclick
 • ondblclick
 • onmousedown
 • onmouseup
 • onmouseover
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onkeypress
 • onkeydown
 • onkeyup

Body, frame, frameset[bewerken | bron bewerken]

 • onload
 • onunload

A, area, label, input, select, textarea, button[bewerken | bron bewerken]

 • onfocus
 • onblur

Form[bewerken | bron bewerken]

 • onsubmit
 • onreset

Input, select, textarea[bewerken | bron bewerken]

 • onselect
 • onchange

Overige events[bewerken | bron bewerken]

Naast deze events zijn er nog vele andere events, velen hiervan zijn experimenteel of worden enkel ondersteund in een beperkt aantal browsers. Een groot deel van deze events, zoals de drag-events behoren tot het nieuwere HTML5 toe.

Complete lijst events (Uit Google Chrome)[bewerken | bron bewerken]

 • onabort
 • onbeforecopy
 • onbeforecut
 • onbeforepaste
 • onbeforeunload
 • onblur
 • onchange
 • onclick
 • oncontextmenu
 • oncopy
 • oncut
 • ondblclick
 • ondrag
 • ondragend
 • ondragenter
 • ondragleave
 • ondragover
 • ondragstart
 • ondrop
 • onerror
 • onfocus
 • onhashchange
 • oninput
 • oninvalid
 • onkeydown
 • onkeypress
 • onkeyup
 • onload
 • onmessage
 • onmousedown
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onmouseover
 • onmouseup
 • onmousewheel
 • onoffline
 • ononline
 • onpaste
 • onpopstate
 • onreset
 • onresize
 • onscroll
 • onsearch
 • onselect
 • onselectstart
 • onstorage
 • onsubmit
 • ontouchcancel
 • ontouchend
 • ontouchmove
 • ontouchstart
 • onunload

Complete lijst (Internet Explorer)[bewerken | bron bewerken]

 • onabort
 • onactivate
 • onafterprint
 • onafterupdate
 • onbeforeactivate
 • onbeforecopy
 • onbeforecut
 • onbeforedeactivate
 • onbeforeeditfocus
 • onbeforepaste
 • onbeforeprint
 • onbeforeunload
 • onbeforeupdate
 • onblur
 • onbounce
 • oncellchange
 • onchange
 • onclick
 • oncontextmenu
 • oncontrolselect
 • oncopy
 • oncut
 • ondataavailable
 • ondatasetchanged
 • ondatasetcomplete
 • ondblclick
 • ondeactivate
 • ondrag
 • ondragend
 • ondragenter
 • ondragleave
 • ondragover
 • ondragstart
 • ondrop
 • onerror (IMG, OBJECT, STYLE...)
 • onerror (XDomainRequest)
 • onerrorupdate
 • onfilterchange
 • onfinish
 • onfocus
 • onfocusin
 • onfocusout
 • onhashchange
 • onhelp
 • onkeydown
 • onkeypress
 • onkeyup
 • onlayoutcomplete
 • onload (BODY, FRAME, IMG...)
 • onload (XDomainRequest)
 • onlosecapture
 • onmessage
 • onmousedown
 • onmouseenter
 • onmouseleave
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onmouseover
 • onmouseup
 • onmousewheel
 • onmove
 • onmoveend
 • onmovestart
 • onoffline
 • ononline
 • onpage
 • onpaste
 • onprogress
 • onpropertychange
 • onreadystatechange (A, ABBR, ACRONYM...)
 • onreadystatechange (XMLHttpRequest)
 • onreset
 • onresize
 • onresizeend
 • onresizestart
 • onrowenter
 • onrowexit
 • onrowsdelete
 • onrowsinserted
 • onscroll
 • onselect
 • onselectionchange
 • onselectstart
 • onstart
 • onstop
 • onstorage
 • onstoragecommit
 • onsubmit
 • ontimeout
 • onunload

Externe links[bewerken | bron bewerken]