Lijst van HTML-entiteiten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De HTML 4 DTD declareert 252 entiteiten. HTML staat het niet toe om zelf entiteiten te declareren.

In de onderstaande tabel vind je alle HTML-entiteiten van versies: 2.0, 3.2, of 4.0. HTML 4.01 heeft geen nieuwe entiteiten toegevoegd.

Naam Symbool Unicode code point Standaard Omschrijving
quot " U+0022 (34) HTML 2.0 aanhalingsteken
amp & U+0026 (38) HTML 2.0 en-teken
lt < U+003C (60) HTML 2.0 kleiner dan
gt > U+003E (62) HTML 2.0 groter dan
nbsp   U+00A0 (160) HTML 3.2 harde spatie
iexcl ¡ U+00A1 (161) HTML 3.2 omgekeerd uitroepteken
cent ¢ U+00A2 (162) HTML 3.2 dollarcent
pound £ U+00A3 (163) HTML 3.2 pond
curren ¤ U+00A4 (164) HTML 3.2 algemeen muntsymbool
yen ¥ U+00A5 (165) HTML 3.2 yen
brvbar ¦ U+00A6 (166) HTML 3.2 gebroken streepje
sect § U+00A7 (167) HTML 3.2 paragraaf
uml ¨ U+00A8 (168) HTML 3.2 umlaut/trema
copy © U+00A9 (169) HTML 3.2 copyright (auteursrecht)
ordf ª U+00AA (170) HTML 3.2 aanduiding vrouwelijk rangtelwoord (Spaans)
laquo « U+00AB (171) HTML 3.2 linker guillemet
not ¬ U+00AC (172) HTML 3.2 niet-symbool
shy ­ U+00AD (173) HTML 3.2 zacht afbreekstreepje
reg ® U+00AE (174) HTML 3.2 gedeponeerd handelsmerk
macr ¯ U+00AF (175) HTML 3.2 macron
deg ° U+00B0 (176) HTML 3.2 graad
plusmn ± U+00B1 (177) HTML 3.2 plusminus
sup2 ² U+00B2 (178) HTML 3.2 superscript 2
sup3 ³ U+00B3 (179) HTML 3.2 superscript 3
acute ´ U+00B4 (180) HTML 3.2 accent aigu
micro µ U+00B5 (181) HTML 3.2 micro (mu)
para U+00B6 (182) HTML 3.2 alinea (pilcrow, engels: paragraph)
middot · U+00B7 (183) HTML 3.2 middle dot
cedil ¸ U+00B8 (184) HTML 3.2 cedille
sup1 ¹ U+00B9 (185) HTML 3.2 superscript 1
ordm º U+00BA (186) HTML 3.2 aanduiding mannelijk rangtelwoord (Spaans)
raquo  » U+00BB (187) HTML 3.2 rechter guillemet
frac14 ¼ U+00BC (188) HTML 3.2 1/4 (kwart)
frac12 ½ U+00BD (189) HTML 3.2 1/2 (half)
frac34 ¾ U+00BE (190) HTML 3.2 3/4 (drie kwart)
iquest ¿ U+00BF (191) HTML 3.2 omgekeerd vraagteken
Agrave À U+00C0 (192) HTML 2.0 A met accent grave
Aacute Á U+00C1 (193) HTML 2.0 A met accent aigu
Acirc  U+00C2 (194) HTML 2.0 A met circumflex
Atilde à U+00C3 (195) HTML 2.0 A met tilde
Auml Ä U+00C4 (196) HTML 2.0 A met umlaut/trema
Aring Å U+00C5 (197) HTML 2.0 A met corona
AElig Æ U+00C6 (198) HTML 2.0 AE-ligatuur
Ccedil Ç U+00C7 (199) HTML 2.0 C met cedille
Egrave È U+00C8 (200) HTML 2.0 E met accent grave
Eacute É U+00C9 (201) HTML 2.0 E met accent aigu
Ecirc Ê U+00CA (202) HTML 2.0 E met circumflex
Euml Ë U+00CB (203) HTML 2.0 E met trema
Igrave Ì U+00CC (204) HTML 2.0 I met accent grave
Iacute Í U+00CD (205) HTML 2.0 I met accent aigu
Icirc Î U+00CE (206) HTML 2.0 I met circumflex
Iuml Ï U+00CF (207) HTML 2.0 I met trema
ETH Ð U+00D0 (208) HTML 2.0 hoofdletter Eth
Ntilde Ñ U+00D1 (209) HTML 2.0 N met tilde
Ograve Ò U+00D2 (210) HTML 2.0 O met accent grave
Oacute Ó U+00D3 (211) HTML 2.0 O met accent aigu
Ocirc Ô U+00D4 (212) HTML 2.0 O met circumflex
Otilde Õ U+00D5 (213) HTML 2.0 O met tilde
Ouml Ö U+00D6 (214) HTML 2.0 O met umlaut/trema
times × U+00D7 (215) HTML 3.2 maal
Oslash Ø U+00D8 (216) HTML 2.0 doorgestreepte O
Ugrave Ù U+00D9 (217) HTML 2.0 U met accent grave
Uacute Ú U+00DA (218) HTML 2.0 U met accent aigu
Ucirc Û U+00DB (219) HTML 2.0 U met circumflex
Uuml Ü U+00DC (220) HTML 2.0 U met umlaut/trema
Yacute Ý U+00DD (221) HTML 2.0 Y met accent aigu
THORN Þ U+00DE (222) HTML 2.0 hoofdletter Thorn
szlig ß U+00DF (223) HTML 2.0 sz-ligatuur
agrave à U+00E0 (224) HTML 2.0 a met accent grave
aacute á U+00E1 (225) HTML 2.0 a met accent aigu
acirc â U+00E2 (226) HTML 2.0 a met circumflex
atilde ã U+00E3 (227) HTML 2.0 a met tilde
auml ä U+00E4 (228) HTML 2.0 a met umlaut/trema
aring å U+00E5 (229) HTML 2.0 a met corona
aelig æ U+00E6 (230) HTML 2.0 ae-ligatuur
ccedil ç U+00E7 (231) HTML 2.0 c met cedille
egrave è U+00E8 (232) HTML 2.0 e met accent grave
eacute é U+00E9 (233) HTML 2.0 e met accent aigu
ecirc ê U+00EA (234) HTML 2.0 e met circumflex
euml ë U+00EB (235) HTML 2.0 e met trema
igrave ì U+00EC (236) HTML 2.0 i met accent grave
iacute í U+00ED (237) HTML 2.0 i met accent aigu
icirc î U+00EE (238) HTML 2.0 i met circumflex
iuml ï U+00EF (239) HTML 2.0 i met trema
eth ð U+00F0 (240) HTML 2.0 kleine letter eth
ntilde ñ U+00F1 (241) HTML 2.0 n met tilde
ograve ò U+00F2 (242) HTML 2.0 o met accent grave
oacute ó U+00F3 (243) HTML 2.0 o met accent aigu
ocirc ô U+00F4 (244) HTML 2.0 o met circumflex
otilde õ U+00F5 (245) HTML 2.0 o met tilde
ouml ö U+00F6 (246) HTML 2.0 o met umlaut/trema
divide ÷ U+00F7 (247) HTML 3.2 deelteken
oslash ø U+00F8 (248) HTML 2.0 doorgestreepte o
ugrave ù U+00F9 (249) HTML 2.0 u met accent grave
uacute ú U+00FA (250) HTML 2.0 u met accent aigu
ucirc û U+00FB (251) HTML 2.0 u met circumflex
uuml ü U+00FC (252) HTML 2.0 u met umlaut/trema
yacute ý U+00FD (253) HTML 2.0 y met accent aigu
thorn þ U+00FE (254) HTML 2.0 kleine letter thorn
yuml ÿ U+00FF (255) HTML 2.0 y met trema
OElig ΠU+0152 (338) HTML 4.0 OE-ligatuur
oelig œ U+0153 (339) HTML 4.0 oe-ligatuur
Scaron Š U+0160 (352) HTML 4.0 S met caron
scaron š U+0161 (353) HTML 4.0 s met caron
Yuml Ÿ U+0178 (376) HTML 4.0 y met trema
fnof ƒ U+0192 (402) HTML 4.0 cursieve f (gulden)
circ ˆ U+02C6 (710) HTML 4.0 accent circumflex
tilde ˜ U+02DC (732) HTML 4.0 tilde
Alpha Α U+0391 (913) HTML 4.0 Alfa
Beta Β U+0392 (914) HTML 4.0 Bèta
Gamma Γ U+0393 (915) HTML 4.0 Gamma
Delta Δ U+0394 (916) HTML 4.0 Delta
Epsilon Ε U+0395 (917) HTML 4.0 Epsilon
Zeta Ζ U+0396 (918) HTML 4.0 Zèta
Eta Η U+0397 (919) HTML 4.0 Èta
Theta Θ U+0398 (920) HTML 4.0 Thèta
Iota Ι U+0399 (921) HTML 4.0 Iota
Kappa Κ U+039A (922) HTML 4.0 Kappa
Lambda Λ U+039B (923) HTML 4.0 Lamda
Mu Μ U+039C (924) HTML 4.0 Mu
Nu Ν U+039D (925) HTML 4.0 Nu
Xi Ξ U+039E (926) HTML 4.0 Xi
Omicron Ο U+039F (927) HTML 4.0 Omicron
Pi Π U+03A0 (928) HTML 4.0 Pi
Rho Ρ U+03A1 (929) HTML 4.0 Rho
Sigma Σ U+03A3 (931) HTML 4.0 Sigma
Tau Τ U+03A4 (932) HTML 4.0 Tau
Upsilon Υ U+03A5 (933) HTML 4.0 Ypsilon
Phi Φ U+03A6 (934) HTML 4.0 Phi
Chi Χ U+03A7 (935) HTML 4.0 Chi
Psi Ψ U+03A8 (936) HTML 4.0 Psi
Omega Ω U+03A9 (937) HTML 4.0 Omega
alpha α U+03B1 (945) HTML 4.0 alfa
beta β U+03B2 (946) HTML 4.0 bèta
gamma γ U+03B3 (947) HTML 4.0 gamma
delta δ U+03B4 (948) HTML 4.0 delta
epsilon ε U+03B5 (949) HTML 4.0 epsilon
zeta ζ U+03B6 (950) HTML 4.0 zèta
eta η U+03B7 (951) HTML 4.0 èta
theta θ U+03B8 (952) HTML 4.0 thèta
iota ι U+03B9 (953) HTML 4.0 iota
kappa κ U+03BA (954) HTML 4.0 kappa
lambda λ U+03BB (955) HTML 4.0 lamda
mu μ U+03BC (956) HTML 4.0 mu
nu ν U+03BD (957) HTML 4.0 nu
xi ξ U+03BE (958) HTML 4.0 xi
omicron ο U+03BF (959) HTML 4.0 omicron
pi π U+03C0 (960) HTML 4.0 pi
rho ρ U+03C1 (961) HTML 4.0 rho
sigmaf ς U+03C2 (962) HTML 4.0 sigma aan einde van woord
sigma σ U+03C3 (963) HTML 4.0 sigma
tau τ U+03C4 (964) HTML 4.0 tau
upsilon υ U+03C5 (965) HTML 4.0 ypsilon
phi φ U+03C6 (966) HTML 4.0 phi
chi χ U+03C7 (967) HTML 4.0 chi
psi ψ U+03C8 (968) HTML 4.0 psi
omega ω U+03C9 (969) HTML 4.0 omega
thetasym ϑ U+03D1 (977) HTML 4.0 thèta (2e vorm)
upsih ϒ U+03D2 (978) HTML 4.0 ypsilon met haakje
piv ϖ U+03D6 (982) HTML 4.0 pi (2e vorm)
ensp U+2002 (8194) HTML 4.0 smalle spatie[1]
emsp U+2003 (8195) HTML 4.0 brede spatie[1]
thinsp U+2009 (8201) HTML 4.0 extra smalle spatie[1]
zwnj U+200C (8204) HTML 4.0 "zero width non-joiner"
zwj U+200D (8205) HTML 4.0 "zero width joiner"
lrm U+200E (8206) HTML 4.0 van links naar rechts-markering
rlm U+200F (8207) HTML 4.0 van rechts naar links-markering
ndash U+2013 (8211) HTML 4.0 divisie (kort steepje)
mdash U+2014 (8212) HTML 4.0 kastlijntje (lang streepje)
lsquo U+2018 (8216) HTML 4.0 linker enkel aanhalingsteken
rsquo U+2019 (8217) HTML 4.0 rechter enkel aanhalingsteken
sbquo U+201A (8218) HTML 4.0 apostrof (vorm = 9)
ldquo U+201C (8220) HTML 4.0 linker dubbele aanhalingsteken
rdquo U+201D (8221) HTML 4.0 rechter dubbele aanhalingsteken
bdquo U+201E (8222) HTML 4.0 dubbele apostrof (vorm = 9)
dagger U+2020 (8224) HTML 4.0 obelisk
Dagger U+2021 (8225) HTML 4.0 dubbele obelisk
bull U+2022 (8226) HTML 4.0 aandachtspunt
hellip U+2026 (8230) HTML 4.0 beletselteken
permil U+2030 (8240) HTML 4.0 promille
prime U+2032 (8242) HTML 4.0 minuut
Prime U+2033 (8243) HTML 4.0 seconde
lsaquo U+2039 (8249) HTML 4.0 enkele linkswijzend aanhalingsteken
rsaquo U+203A (8250) HTML 4.0 enkele rechtswijzend aanhalingsteken
oline U+203E (8254) HTML 4.0 hoge lijn
frasl U+2044 (8260) HTML 4.0 deelteken / schuine streep
euro U+20AC (8364) HTML 4.0 euro
image U+2111 (8465) HTML 4.0 Gotische I
weierp U+2118 (8472) HTML 4.0 schrijfletter p
real U+211C (8476) HTML 4.0 Gotische R
trade U+2122 (8482) HTML 4.0 handelsmerk
alefsym U+2135 (8501) HTML 4.0 alef
larr U+2190 (8592) HTML 4.0 pijl naar links
uarr U+2191 (8593) HTML 4.0 pijl omhoog
rarr U+2192 (8594) HTML 4.0 pijl naar rechts
darr U+2193 (8595) HTML 4.0 pijl omlaag
harr U+2194 (8596) HTML 4.0 pijl naar links en naar rechts
crarr U+21B5 (8629) HTML 4.0 pijl omlaag en naar links
lArr U+21D0 (8656) HTML 4.0 dubbele pijl naar links
uArr U+21D1 (8657) HTML 4.0 dubbele pijl omhoog
rArr U+21D2 (8658) HTML 4.0 dubbele pijl naar rechts
dArr U+21D3 (8659) HTML 4.0 dubbele pijl omlaag
hArr U+21D4 (8660) HTML 4.0 dubbele pijl naar links en naar rechts
forall U+2200 (8704) HTML 4.0 voor alle geldt
part U+2202 (8706) HTML 4.0 partiële differentiaal
exist U+2203 (8707) HTML 4.0 er bestaat
empty U+2205 (8709) HTML 4.0 lege verzameling
nabla U+2207 (8711) HTML 4.0 nabla
isin U+2208 (8712) HTML 4.0 is element van
notin U+2209 (8713) HTML 4.0 is geen element van
ni U+220B (8715) HTML 4.0 heeft als element
prod U+220F (8719) HTML 4.0 product (herhaald vermenigvuldigen)
sum U+2211 (8721) HTML 4.0 som (herhaald optellen)
minus U+2212 (8722) HTML 4.0 min
lowast U+2217 (8727) HTML 4.0 asterisk
radic U+221A (8730) HTML 4.0 wortel
prop U+221D (8733) HTML 4.0 proportioneel aan
infin U+221E (8734) HTML 4.0 oneindig
ang U+2220 (8736) HTML 4.0 hoek
and U+2227 (8743) HTML 4.0 logische en
or U+2228 (8744) HTML 4.0 logische of
cap U+2229 (8745) HTML 4.0 snijpunt
cup U+222A (8746) HTML 4.0 vereniging
int U+222B (8747) HTML 4.0 integraal
there4 U+2234 (8756) HTML 4.0 hier uit volgt
sim U+223C (8764) HTML 4.0 tilde operator
cong U+2245 (8773) HTML 4.0 is congruent aan
asymp U+2248 (8776) HTML 4.0 is ongeveer gelijk aan
ne U+2260 (8800) HTML 4.0 niet gelijk aan
equiv U+2261 (8801) HTML 4.0 identiek aan
le U+2264 (8804) HTML 4.0 kleiner dan of gelijk aan
ge U+2265 (8805) HTML 4.0 groter dan of gelijk aan
sub U+2282 (8834) HTML 4.0 is deelverzameling van
sup U+2283 (8835) HTML 4.0 bevat deelverzameling
nsub U+2284 (8836) HTML 4.0 not a subset of
sube U+2286 (8838) HTML 4.0 subset of or equal to
supe U+2287 (8839) HTML 4.0 superset of or equal to
oplus U+2295 (8853) HTML 4.0 plus in cirkel
otimes U+2297 (8855) HTML 4.0 maal in cirkel
perp U+22A5 (8869) HTML 4.0 loodrecht
sdot U+22C5 (8901) HTML 4.0 punt (als operator)
lceil U+2308 (8968) HTML 4.0 linker afrondingshaakje (naar boven)
rceil U+2309 (8969) HTML 4.0 rechter afrondingshaakje (naar boven)
lfloor U+230A (8970) HTML 4.0 linker afrondingshaakje (naar beneden)
rfloor U+230B (8971) HTML 4.0 rechter afrondingshaakje (naar beneden)
lang U+2329 (9001) HTML 4.0 "left-pointing angle bracket"
rang U+232a (9002) HTML 4.0 "right-pointing angle bracket"
loz U+25CA (9674) HTML 4.0 ruit
spades U+2660 (9824) HTML 4.0 schoppen
clubs U+2663 (9827) HTML 4.0 klavers
hearts U+2665 (9829) HTML 4.0 harten
diams U+2666 (9830) HTML 4.0 ruiten

Zie ook[bewerken]