Lijst van Préséance in België

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De lijst van Voorrang in België regelt de protocollaire volgorde van de hoogste gezagdragers in het Belgisch openbaar leven.

Diplomatie[bewerken | brontekst bewerken]

Deze lijst geeft een beeld van de volgorde van belangrijkheid die binnen België wordt toegekend aan gezagdragers, bij openbare plechtigheden. Ze heeft geen enkele wettelijke basis en wordt geregeerd door gewoonten en gebruiken. Ze kan ook verschillend zijn, naargelang van de instanties die zo'n lijst hanteren. De meest 'officiële' is die van de protocoldienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

 1. de Koning, momenteel Koning Filip
 2. de Koningin, momenteel Koningin Mathilde
 3. Koning Albert en Koningin Paola
 4. de Hertogin van Brabant, momenteel Prinses Elisabeth
 5. de Prinsen van Koninklijken Bloede.
 6. de (Belgische) kardinalen
 7. de buitenlandse ambassadeurs geaccrediteerd bij het koninkrijk België, in orde van anciënniteit, met vooraan de Pauselijke Nuntius als deken van het Diplomatiek Korps
 8. de voorzitter van het Europees Parlement
 9. de voorzitter van de Kamer en de voorzitter van de Senaat, volgens anciënniteit of bij onderling akkoord
 10. de voorzitter van de Ministerraad van de Europese Unie
 11. de Eerste Minister
 12. de vice-eersteministers
 13. de voorzitter en leden van de Europese Unie
 14. de minister van Buitenlandse Zaken
 15. de voorzitter van de Europese commissie
 16. de secretaris-generaal van de NAVO
 17. de buitenlandse ministers met portefeuille
 18. de Belgische ministers met portefeuille
 19. de voorzitter van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
 20. de voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
 21. de eerste voorzitter en de procureur-generaal van het Hof van Cassatie
 22. de voorzitter van het Grondwettelijk Hof
 23. de voorzitter van de Parlementen van de gemeenschappen en gewesten
 24. de ministers-presidenten van de gemeenschappen en gewesten (in volgorde van leeftijd)
 25. de regeringsleden van de gemeenschappen en gewesten
 26. de federale staatssecretarissen en regeringscommissarissen
 27. de Belgische staatssecretarissen
 28. de grootmaarschalk van het Hof
 29. de staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 30. de ondervoorzitters en leden van de Commissie van de Europese Unie
 31. de Ministers van Staat
 32. de gemeenschaps- en gewestministers
 33. de eredames van de koningin
 34. de rechters van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
 35. de rechters, advocaten-generaal en hoofdgriffier van het Hof van Justitie van de Europese Unie
 36. de ambassadeurs bij de Europese Unie en bij de Noord-Atlantische Raad
 37. de Eerste voorzitter van de Raad van State
 38. de auditeur-generaal bij de Raad van State
 39. de Eerste voorzitter van het Rekenhof
 40. de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie
 41. de hoofden van de Prinselijke en Hertogelijke Families
 42. de eregrootmaarschalken van het Hof
 43. de kabinetschef van de koning
 44. het hoofd van het Militair Huis van de koning
 45. de intendant van de Civiele lijst
 46. de chef van het Huis van een koninklijke prins
 47. de ere-kabinetschef van de koning
 48. de erechef van het Militair Huis van de koning
 49. de ere-intendant van de Civiele lijst
 50. de voormalige eredames van de koningin
 51. de voorzitter van het militair comité van de NAVO
 52. de opperbevelshebbers van de geallieerde strijdkrachten
 53. de generaals bevelhebbers van de militaire gebieden
 54. de eerste voorzitters bij de hoven van beroep
 55. de procureurs-generaal bij de hoven van beroep
 56. de stafchefs van de Lucht- Land- en Zeemacht
 57. de permanente militaire vertegenwoordiger bij de NAVO
 58. de aartsbisschop van Mechelen-Brussel (indien geen kardinaal)
 59. de buitenlandse ambassadeurs geaccrediteerd in het buitenland
 60. de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse zaken
 61. de Belgische ambassadeurs op post in het buitenland
 62. de ceremoniemeester van het hof
 63. de vleugeladjudanten van de koning
 64. de bevelhebbers van SHAPE en SACEUR
 65. de provinciegouverneurs
 66. de voorzitters van de provincieraden
 67. de bisschoppen

De Lijst loopt door tot 178.

Varia[bewerken | brontekst bewerken]

Er bestaan ook lijsten die gehanteerd worden door andere instellingen zoals steden, ministeries en ambassades.

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

 • Emmanuel COPPIETERS, Protocol, UGA, Heule, 1988.
 • Pierre-Yves MONETTE, Beroep: Koning der Belgen, 2003
 • Eddy VAN DEN BUSSCHE, Praktisch Handboek voor het Protocol, UGA, Heule, 2008.
 • Eddy VAN DEN BUSSCHE, Manuel pratique pour le protocole, UGA, Heule, 2008.
 • Eddy VAN DEN BUSSCHE, Het Protocol in België - Le Protocole en Belgique, UGA, Heule, 2013.