Lijst van afkortingen in het Nederlands

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Lijst van afkortingen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen.

 • 'In het Nederlandse taalgebruik' hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als 'SOS' en 's.v.p.' opgenomen.
 • Het begrip 'afkorting' wordt in ruime zin gebruikt en omvat in deze lijst:
  • afkortingen in engere zin: bij lezing wordt het oorspronkelijke woord voluit uitgesproken ('blz.', 'm.a.w.')
  • symbolen, dat wil zeggen wetenschappelijke notaties en andere genormeerde korte schrijfwijzen ('V', 'g', 'EUR')
  • initiaalwoorden, waarbij de letters apart worden uitgesproken ('pc')
  • letterwoorden of acroniemen, waarbij de letters als woord worden uitgesproken ('pin', 'Riagg')
  • lettergreepwoorden of verkortingen, opgebouwd uit oorspronkelijke lettergrepen of delen daarvan ('horeca', 'info').  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
a are
A ampère
A2DP Advanced Audio Distribution Profile
AA of A.A. Aerolíneas Argentinas; Ambulante ambacht; American Airlines; Anonieme Alcoholisten; Anti-aliasing; Anti-Aircraft; Automobile Association; Auto-answer
aanw. vnw. aanwijzend voornaamwoord
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
ABC American Broadcasting Company; Automobile Blanc Cardon
ABD Algemene Bestuursdienst
ABN Algemeen Beschaafd Nederlands; Algemene Bank Nederland
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABR Available Bit Rate; Area Border Router
AC Alternating Current (Wisselstroom), after Christ
ACD Automatic Call Distribution (telefonie)
A.D. Anno Domini (in het jaar onzes Heren)
AD Algemeen Dagblad
ADC Analoog/Digitaal Converter of Apple Display Connector
ADD Attention Deficit Disorder
ADH Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
a.d.h.v. Aan de hand van
adj. adjunct
ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
AED Automatische externe defibrillator
AES Advanced Encryption Standard
afb. afbeelding
afd. afdeling
afk. afkorting; away from keyboard (term in online gamingwereld)
AFM Autoriteit Financiële Markten
afz. afzender
a.g.v. als gevolg van
a.h.w. als het ware
AI Artificiële Intelligentie
aids Acquired Immuno Deficiency Syndrome
AIO Assistent in opleiding
airco Airconditioning
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Al aluminium
alg. algemeen
Algol Algorithmic Language (programmeertaal)
a.m. ante meridiem (voor de middag)
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker
ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
ANSI American National Standards Institute
ANVR Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond)
AOC Advice Of Charge; Agrarisch opleidingscentrum
AOW Algemene Ouderdomswet
API Application Programming Interface
APK Algemene Periodieke Keuring
APON ATM Passive Optical Network
APV Algemene Plaatselijke Verordening / Algemene Politie Verordening;
Arbo (-wet, ...) Arbeidsomstandigheden (-wet, -regeling, ...) in Nederland
ARP Address Resolution Protocol; Anti-Revolutionaire Partij
art. artikel
a.s. aanstaande
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
ASO Algemeen secundair onderwijs
ATB Automatische treinbeïnvloeding; All Terrain Bike (terreinfiets)
ATM Adobe Type Manager; Asynchronous Transfer Mode
ATV arbeidstijdverkorting
a.u.b. alstublieft= als het u belieft
AVIKO Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken
AVRO Algemene Vereniging Radio Omroep
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZC Asielzoekerscentrum
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

B[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
B België; bas (muziek)
b.a. bij afwezigheid
BA Bachelor of Arts (Latijn: Baccalaureus Artium)
BASIC Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code
BB Bescherming Bevolking; Brigitte Bardot
BBC British Broadcasting Corporation
b.b.h.h. bezigheden buitenshuis hebbende
BBP Bruto binnenlands product
BBS bulletin board system
BC before Christ (voor Christus)
Bcc. Blind carbon copy
b.d. buiten dienst
Benelux België, Nederland, Luxemburg
betr. betreft
bez.vnw. bezittelijk voornaamwoord
b.g.g. bij geen gehoor
bh bustehouder
bibl. bibliotheek
BIC Bank Identifier Code
bijl. bijlage
bijv. bijvoorbeeld
bijz. bijzonder
BIOS Basic Input Output System
bit binary digit
BKR Beeldende Kunstenaars Regeling; Bureau Krediet Registratie
blz. bladzijde
BMW Bayrische Motor Werke; Biomedische Wetenschappen
BN'er Bekende Nederlander
BNN Barts News Network
bnp Bruto nationaal product
bnw bijvoeglijk naamwoord
BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar
bom Bewust ongehuwde moeder
BOVAG Bond van Autohandelaren en Garagehouders
BRT Belgische Radio en Televisie; Bruto Register Ton
BSc Baccalaureus Scientiae
BSE Boviene spongiforme encefalopathie of gekkekoeienziekte;
BSN Burgerservicenummer
BSO Beroepssecundair onderwijs
btw belasting over de toegevoegde waarde
Buma Bureau voor Muziek-Auteursrechten
BuZa (Ministerie van) Buitenlandse Zaken
bv. bijvoorbeeld
B.V. en bv Besloten Vennootschap
b.v.d. bij voorbaat dank
BVD Binnenlandse Veiligheids Dienst
BVL Beroepsvoorbereidend leerjaar;
B.W. Burgerlijk Wetboek
B&W Burgemeester en wethouders
BWV Bijzondere wetenschappelijke vorming of Bach-Werke-Verzeichnis
b.z.a. biedt zich aan
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

C[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
© Copyright
C Celsius (°C = graad Celsius); Coulomb
C7 Common Channel Signalling System nr. 7
ca centiare
ca. circa
c.a. cum annexis
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CARA Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen
cat. catalogus
CBR Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen; Constant Bit-Rate
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
cc cubic centimetre; carbon copy, copy conform (NB: ondanks de huidige spelling van het woord kopie met een k.)
CCS7 Common Channel Signalling System nr. 7
cd compact disc; candela
CD Corps Diplomatique
CDA Christen-Democratisch Appèl
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams
CEO Chief Executive Officer
cf., cfr. of conf. confer
CFK Chloorfluorkoolstofverbindingen
CFO Chief financial officer
CHU Christelijk-Historische Unie
CIA Central Intelligence Agency
Cito Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
cl centiliter
cm centimeter
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
Cobra Copenhagen, Brussel, Amsterdam, kunstenaarsbeweging
COC Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC
codec coder/decoder
COO Chief Operation Officer
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Diseases
cos cosinus
CP Centrumpartij
CPB Centraal Planbureau
CPN Communistische Partij van Nederland
CPU Central Processing Unit (in games vaak gebruikt om een computer gestuurde speler aan te duiden)
CRM Customer Relationship Management
c.q. casu quo
c.s. cum suis
CS Centraal station
CT Computertomografie
CTO Chief Technical Officer
cv commanditaire vennootschap; coöperatieve vereniging; curriculum vitae; carnavalsvereniging; centrale verwarming
CVE Centrale verwerkingseenheid
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

D[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
D66 Democraten 66
DA Drogisten Associatie
DAC Digitaal-Analoog Convertor; Derde Arbeidscircuit
DAF Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek N.V.
dB Decibel
D.C. Da Capo
d.d. de dato (daterend van)
DDR Deutsche Demokratische Republik;
DDOS Distributed Denial of Service Attack
DDT Dichloor Difenyl Trichloorethaan (insecticide)
De Spar Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig
DHL Postbedrijf, vernoemd naar de oprichters Dalsey, Hillblom en Lynn
dhr. de heer
d.i. dit is of dat is
DIY Do-It-Yourself
dj diskjockey
dl deciliter
dm decimeter
d.m.v. door middel van
DOS Disk Operating System
DPCM Differential PCM
Dr. doctor
drs. doctorandus
ds. dominee
D.S. Dal Segno
DS'70 Democratisch Socialisten '70
DSL Digital Subscriber Line
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSP Digitale signaalprocessor of Digital Signal Processing
DTP desktop publishing
D.V. Deo Volente
dvd Digital Versatile Disc
DWDD De wereld draait door (televisieprogramma)
d.w.z. dat wil zeggen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

E[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
e.a. en andere (ook et alii)
EC Europese Commissie
ECB Europese Centrale Bank
ECTS European Credit Transfer Systeem (een systeem van studiepunten in het Hoger onderwijs)
ed. editie
e.d. en dergelijke
e.e.a. een en ander
eeg elektro-encefalogram
Ehbo Eerste hulp bij ongelukken
enz. enzovoort
EO Evangelische Omroep
et al. et alii (en anderen)
etc. et cetera
EU Europese Unie
EUR euro
evt. eventueel
excl. exclusief
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

F[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
F frank; Frankrijk; Farad
fa. of Fa. firma
fam. familie
FAQ Frequently Asked Questions (vaak gestelde vragen)
fax telefacsimile
FBI Federal Bureau of Investigation
FC Football Club (voetbalvereniging)
FDA Food and Drug Administration
FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino
FIDE Fédération Internationale des Échecs
FIFA Fédération Internationale de Football Association
fig. figuur(lijk)
fl. florijn (gulden)
FlaK Flugabwehrkanone of Fliegerabwehrkanone (luchtafweergeschut)
FM Frequentiemodulatie
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
fr. frank; franco (vrachtvrij)
fte fulltime-equivalent (eenheid van werktijd)
FTP File Transfer Protocol


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

G[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
g gram
GB Groot-Brittannië, gigabyte
GBA Gemeentelijke Basis Administratie;
GBP Great-Britain Pound (Engelse Pond)
geb. geboren
Gebr. Gebroeders
geh. geheel; gehuwd
gem. gemeente; gemiddeld;
get. getekend; getuige
gez. gezang; gezusters
gft (NL)
GFT (BE)
Groente-, fruit- en tuinafval
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
ggo Genetisch Gemodificeerd Organisme
GGZ of GGz Geestelijke gezondheidszorg
GHB 4-hydroxybutaanzuur (gamma-hydroxyboterzuur)
gld. gulden
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMT Greenwich Mean Time
gps Global position system
GSM Global System for Mobile Communications / Groupe Spéciale Mobile
GTST Goede tijden, slechte tijden (Nederlandse soapserie)
gym gymnasium; gymnastiek
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

H[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
H. Heilige
ha hectare
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
hbo hoger beroepsonderwijs
hbs hogereburgerschool
HD High Definition
heao hoger economisch en administratief onderwijs
HEMA Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam
hfl Hollandse florijn (Gulden)
hifi High fidelity
hiv humaan immunodeficiëntie virus
H.K.H. Hare Koninklijke Hoogheid
H.M. Hare Majesteit
HOBU Hoger onderwijs buiten de universiteit
holebi homoseksueel, lesbisch, biseksueel
horeca hotel, restaurant, café
hsl hogesnelheidslijn
hst hogesnelheidstrein (Engels: high-speed train)
HSV Herpes simplexvirus;
HTM Haagsche Tramweg-Maatschappij (openbaar vervoer Den Haag)
HTML HyperText Markup Language
hts hogere technische school
HTTP HyperText Transfer Protocol
Hz hertz
Hzn. Hendrikszoon
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

I[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
IAEA Internationaal Atoomenergieagentschap
IBAN International Bank Account Number
i.b.d. in buitengewone dienst (b.v. kamerheer van Koninklijk Huis)
ic Intensive Care
IC Integrated Circuit; Intercity
i.c. in casu
ICE Intercity Express (treintype in Duitsland);
i.c.m. in combinatie met
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
id. idem (hetzelfde)
ID-bewijs Identiteitsbewijs
i.e. id est (dat is, dat wil zeggen)
IE Internet Explorer
i.f.v. in functie van (Belgisch)
i.g.v. in geval van
i.h.a. In het algemeen
i.i.g. In ieder geval
IKEA Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunaryd (naam en woonplaats van de oprichter van het bedrijf)
Ikon Interkerkelijke Omroep Nederland
IMF Internationaal Monetair Fonds
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst, Indianapolis International Airport (IATA-code)
incl. inclusief
info informatie
ing. ingenieur
intern. internationaal
Interpol International Criminal Police Organization
IOC Internationaal Olympisch Comité
i.o.m. in overeenstemming met; in overleg met
i.o.v. in opdracht van
IP Internet Protocol
i.p.v. in plaats van
ir. ingenieur
IRC Internet Relay Chat
IRL in real life
ISBN Internationaal Standaard Boeknummer
ISDN Integrated Services Digital Network
i.s.m. In samenwerking met
ISO International Organization for Standardization
IT Informatietechnologie
i.t.t. in tegenstelling tot
ivf In-vitrofertilisatie
i.v.m. in verband met
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

J[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
J. of j. jaar
J joule
jhr. Jonkheer
jkvr. Jonkvrouw
jl. jongstleden
jr. junior; jaar
Jz. Janszoon, Jacobszoon enz.
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

K[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
K Kelvin (eenheid)
kB kilobyte
K.B. Koninklijk Besluit
KB Koninklijke Bibliotheek
kcal kilocalorie
kg kilogram (kilogrammassa)
KGB Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti - geheime dienst van de Sovjet-Unie
kHz kilohertz
KI Kunstmatige Inseminatie; kunstmatige intelligentie; kadastraal inkomen
kJ kilojoule
k.k. kosten koper
KLM Koninklijke Luchtvaartmaatschappij
KLPD Korps landelijke politiediensten
km kilometer
KMA Koninklijke Militaire Academie
km/h kilometer per uur
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KNMV Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
kno Keel, neus en oor (heelkunde)
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KO knock-out
Kon. Koninklijk (predicaat)
KPMG Kleynveld - Peat - Marwick - Goerdeler; accountantsorganisatie
KRO Katholieke Radio Omroep
kt. karaat
K.v.K. Kamer van Koophandel
KVP Katholieke Volkspartij
kW kilowatt
kWh kilowattuur
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

L[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
l liter
£ Pond sterling
l.a. linksaf
L.A. Los Angeles
lab laboratorium
LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren
LAN Local Area Network - netwerk tussen computers
lbo lager beroepsonderwijs
lcd Liquid crystal display
led Light-emitting diode
l.g. laatstgenoemde
LIO Leraar in opleiding
LO Lager Onderwijs; lichamelijke opvoeding; Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers
LPF Lijst Pim Fortuyn
Lpg Liquified Petroleum Gas
L.S. lectori salutem (de lezer gegroet, den lezer heil)
lsd Lysergeenzuurdi-ethylamide - een drug
lt. Luitenant
LTO Land- en Tuinbouworganisatie
lts lagere technische school
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

M[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
m meter, in samenst. milli-
m2 vierkante meter
m3 kubieke meter
m. mannelijk
Mac Apple Macintosh
mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
m.a.w. met andere woorden
max. maximum, maximaal
Mb megabit
MB megabyte (8 Mb)
MBA Master of Business Administration; Moderne Bedrijfsadministratie
Mbit (Mb) megabit
mbo middelbaar beroepsonderwijs
m.b.t. met betrekking tot
m.b.v. met behulp van
ME Myalgische encefalomyelitis; Mobiele Eenheid; Middeleeuwen
meao middelbaar economisch en administratief onderwijs
Mej. mejuffrouw
MER Milieueffectrapportage;
MET Middeleuropese Tijd (Engels: Middle European Time)
MEV Macro Economische Verkenning
mevr. mevrouw
Mgr. Monseigneur
MHz megahertz
m.i. mijns inziens
mi. middag
Mij maatschappij
min. minimum, minimaal; minister; minuut
MIT Massachusetts Institute of Technology
MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
m.i.v. met ingang van; met inbegrip van
MKZ mond-en-klauwzeer
ml milliliter
mld. miljard
mln. miljoen
mm millimeter
m.m.v. met medewerking van
m.n. met name
modem modulator-demodulator
mr. meester (in de rechten)
MRI Magnetic Resonance Imaging
ms motorschip
MS Microsoft; Multiple sclerose
MSN Microsoft Network
mts maatschap; middelbare technische school
mulo meer uitgebreid lager onderwijs
m.u.v. met uitzondering van
mv. meervoud
m.v.g. met vriendelijke groet
mvt memorie van toelichting
mw. mevrouw
Mzn Maartenszoon


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

N[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
N noorden
NA Nationaal Archief
NAC NOAD ADVENDO Combinatie (Noad: Nooit ophouden altijd doorgaan; Advendo: Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning)
NAFO Northwest Atlantic Fisheries Organisation
NAFTA North American Free Trade Agreement
NAi Nederlands Architectuurinstituut; Nederlands Arbitrage Instituut
NAK Negative acknowledgement of non-acknowledged
Nambla North American Man/Boy Love Association
NAP Normaal Amsterdams Peil
NARAFI Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut (onderdeel van WENK)
NASA National Aeronautics and Space Administration
n.a.v. naar aanleiding van
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NAW Naam, Adres en Woonplaats
N.B. Latijn: Nota bene (let wel)
N.B(r.) noorderbreedte; Noord-Brabant
NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (opvolger van NIVRA)
NBBA Niet Bij Brood Alleen
NBG Nederlands Bijbelgenootschap
NBN Normalisation Belge/Belgische Normalisatie
NBP Natuurbeleidsplan
N.Br. Noord-Brabant
NBV Nederlandse Bodemkundige Vereniging
n.C. na Christus
NCAB Nationaal College der Accountants van België
n.Chr. na Christus
NCPN Nieuwe Communistische Partij Nederland
NCRV Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging
NCRV Nederlandse Christelijke Reisvereniging
NCSC Nationaal Cyber Security Centrum
NDF Nederlandse Diabetes Federatie
Ndl. Nederlands
NECOV Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie
Ned. Nederlands
NGT Nederlandse Gebarentaal
NGV Nederlandse Genealogische Vereniging; Nederlandse Geologische Vereniging
N.H. Noord-Holland; Nederlands-hervormd; New Hampshire
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NHR Nieuw Handelsregister
Nibud Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NILI Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs
NIMBY Not In My BackYard
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NIvA Nederlands Instituut van Accountants (voorganger van NIVRA)
Nivon Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk
NIVRA Nederlands Instituut van Registeraccountants (voorganger van NBA)
NJN Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
nl. namelijk
Nl. Nederlands
NL Nederland
NLP Neuro-Linguïstisch Programmeren
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
nm nanometer
n.m. na de middag
NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
NmG Nederlands met Gebarentaal (ook wel Nederlands ondersteund met gebarentaal)
n.m.m. naar mijn mening
NMV Nederlandse Malacologische Vereniging
nn nomen nudum
N.N. nomen nescio (naam onbekend)
n.n.b. nog niet bekend
NNO Noord Nederlands Orkest
N.N.O. noordnoordoosten
N.N.W. noordnoordwesten
no. netto
No. nummer (numéro)
N.O. noordoosten
NOB Nederlands Onderwijs in het Buitenland; Nederlandse Onderwatersport Bond
NOLA New Orleans Louisiana
NOLOC Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten
NOS Nederlandse Omroep Stichting
n.o.t.k. nader overeen te komen
NP Niet parkeren
NPO Nederlands publiek omroepbestel, Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
NPOV neutral point of view (neutraal standpunt)
nr. nummer
NRB Nederlandse Rugby Bond
NRC Nieuwe Rotterdamsche Courant
nro. Nummero
nrs. nummers
NS Nederlandse Spoorwegen
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NSFW Not Safe/Suitable For Work (Niet (veilig) voor op het werk)
N.T. Nieuwe Testament
n.t.b. nader te bepalen
n.t.o. nog te ontwikkelen
NTTB Nederlandse Tafeltennisbond
Nuffic Netherlands Universities’ Foundation for International Cooperation
NUHO Niet-Universitair Hoger Onderwijs
nv, N.V. Naamloze Vennootschap
NVa Nationale Volksarmee (leger van de voormalige DDR)
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie (politieke partij in Vlaanderen)
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
NVH Niet voor handelsdoeleinden
NVI NV Nationale Vliegtuig Industrie
NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
n.v.t. Niet van toepassing
NVvP Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
N.W. noordwesten
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWT Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift (Engels: New World Translation of the Holy Scriptures)
NYC New York City
Nz. Nicolaaszoon
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

O[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
Ω ohm
o. onzijdig
O. oosten
o.a. onder andere(n)
ob. obiit (overleden)
OB Omzetbelasting
OBD Open Bedrijvendag
obl. obligatie
o.b.s. openbare basisschool
o.b.v. op basis van; onder begeleiding van
o.c. opere citato (in het aangehaalde werk)
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
o.d.a.m. om de andere maand
ODBC Open DataBase Connectivity
o.d.t. onder de titel; onder de toonbank
o.d.z. onder de zinspreuk
o.e.r. op erewoord retour
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ofc of course, natuurlijk
o.g. of gelijkwaardig; ondergetekende
o.g.v. op grond van; onder gebruikelijk voorbehoud
o.i. onzes inziens
o.i.d. of iets dergelijks
o.i.v. onder invloed van
ok, OK-centrum operatiekamer; operatiekamercomplex
O.L. Oosterlengte
o.l.s. openbare lagere school
OLT Openluchttheater
o.l.v. onder leiding van
O.L.V. Onze-Lieve-Vrouw
o.m. onder meer; ongehuwde man
OM Openbaar ministerie
ong. ongeveer; ongenummerd; ongeadresseerd
ONK Open Nederlands Kampioenschap
O.N.O. oostnoordoosten
onov.ww. onovergankelijk werkwoord
O.O. onderofficier
o.o.v. onvoorziene omstandigheden voorbehouden
OPEC Organisatie van Olie Exporterende Landen (Engels: Organization of the Petroleum Exporting Countries)
opm. opmerking
opp. oppervlakte
OPTA Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
ORAS Organisatie Rationele Studenten
org. organisatie
ORUN (Stichting) Opleiding Ruiter Unie Nederland
OS Operating System
OSG Openbare scholengemeenschap
OSB Overheidsservicebus (tegenwoordig Digikoppeling)
O.T. Oude Testament
OTAP Ontwikkeling, test, acceptatie en productie
OTC Over-the-counter (financieel)
o.t.t. onvoltooid tegenwoordige tijd
OU Open Universiteit
o.v. onder voorbehoud
OV Openbaar vervoer; opleidingsvorm (zie buitengewoon onderwijs)
ov.cmpl. over complicatie
o.v.t. onvoltooid verleden tijd
OVV Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
o.v.v. onder vermelding van
ozb onroerendezaakbelasting
O.Z.O. oostzuidoosten
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

P[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
p.a. of p/a per adres
PAB Persoonlijk assistentiebudget
PABO (pabo) Pedagogische academie voor het basisonderwijs
pae Personenauto-equivalent
pag. pagina
par. paragraaf
PAV Project Algemene Vakken in het BSO; perifeer arterieel vaatlijden
PB petabyte
PBS Provinciaal Bibliotheeksysteem
pc Personal Computer
p.c. (Fr.) par couvert (ingesloten); (Fr.) pour condoléance (tot rouwbeklag)
PCM Pulse Code Modulation; Pro Cycling Manager
PCN Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland
PCT Patent Cooperation Treaty
PDB Praktijkdiploma Boekhouden
PDF Portable Document Format
PDI Praktijkdiploma Informatica
PDS Prikkelbaredarmsyndroom
penn. penningmeester
PE Preinstalled Environment
PEG Polyethyleenglycol
PET Positron Emissie Tomografie
PGGM Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen
PGZ Preventieve gezondheidszorg
pgb Persoonsgebonden budget
PhD Philosophiæ Doctor
PHL Provinciale Hogeschool Limburg
PHLO (Stichting) Post-Hoger Landbouwonderwijs
PiB Pebibyte
pin Persoonlijk identificatienummer
p.k. Paardenkracht
plm. plusminus
plv. plaatsvervangend
pm picometer
p.m. post meridiem (na de middag); pro memoria (ter herinnering); post mortem
pmd Plastic flessen, metaalverpakkingen en drankkartons
PMT / PMT-k Prestatiemotivatietest (- voor kinderen)
P.O. Plastische opvoeding; Per ondertekening
p.o. per omgaande; per order
POP Post Office Protocol; Persoonlijk ontwikkelingsplan
POS problematische opvoedingssituatie
POTS Publicly Operated Telephony System
POV Point of view
pp pianissimo
p.p. per procuratie; per persoon
p.p.p.d. per persoon per dag
ppb parts per billion
ppc psycho-pedagogisch consulent
PPG polypropeenglycol
ppm parts per million
PPR Politieke Partij Radikalen
ppt parts per trillion
P+R Parkeren + Reizen
Pres. president; voorzitter
PRIS Parkeer Route Informatie Systeem
prof. professor; professioneel (beroeps-) voetballer, golfer, tennisser, enzovoort
prof.em. professor emeritus
prov. provincie
PS postscriptum (naschrift onder een brief)
PSA Prostaatspecifiek antigeen
pseud. pseudoniem
PSK Paleis voor Schone Kunsten (Brussel)
PSP Pacifistisch Socialistische Partij; PlayStation Portable
PST Progressief Stijgend Tarief (Personenbelasting (België))
p.st. per stuk
PSTN Public Switched Telephone Network
PSV (voetbalclub) Philips Sport Vereniging
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting (bij het Nederlandse schoolexamen)
PTSS Posttraumatische stressstoornis
P.T.T. Posterijen, Telegrafie, Telefonie
Pudoc Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (tot 1994 uitgeverij van de Landbouwuniversiteit Wageningen)
PVC polyvinylchloride; permanent virtual channel; permanent virtual connection; permanent virtual circuit
PvdA Partij van de Arbeid
PVDA Partij van de Arbeid van België
PvdD Partij voor de Dieren
PvG Partij voor Geluk
PVV Partij voor de Vrijheid (Nederland); Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (België)
PwC PricewaterhouseCoopers
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Q[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
QCD Quantum Chromo Dynamics
q.e. quod est
q.e.d. quod erat demonstrandum
QED Quantum Electro Dynamics
q.n. quem novisti
QoS Quality of Service
q.p. quantum placet
QPR Queens Park Rangers FC
QPS Quality Positioning Services B.V.
q.q. qualitate qua
QR Quick Response (QR-code)
q.s. quantum satis; quantum sufficit
q.t. quod testor
QUB Queens University Belfast
q.v. quod vide
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

R[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
® Geregistreerd
RA Reumatoïde artritis; Registeraccountant; Rijksarchief
r.a. rechtsaf
RAAS Renine, Angiotensine, Aldosteron Systeem
RACV Rotary Air Control Valve
RAD Rapid Application Development
RADIUS Remote Authentication Dial In User Service
RAF Rote Armee Fraktion; Royal Air Force
RAI Rijwiel en Automobiel Industrie
RAID Redundant Array of Independent Disks; Redundant Array of Inexpensive Disks
RAIS Ram Air Intake System
RAL Reed Activated Lubrication; ReichsAusschuss für Lieferbedingungen; Revolutionaire Arbeidersliga
RAM Random Access Memory
RARA Revolutionaire Anti-Racistische Actie
RARP Reverse Address Resolution Protocol
RATP Régie Autonome des Transports Parisiens
RAVE Rotax Adjustable Variable Exhaust
RAVeL Réseau Autonome de Voies Lentes
RAVON Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland
RB Register Belastingadviseurs
Rb. Rechtbank
RC Radio Control; registercontroller
RCF Radios Chrétiennes en France
RCH Racing Club Heemstede
RCMP Royal Canadian Mounted Police
r.d. rechtdoor
R.D. eerwaarde heer; (Lat.) reverendus dominus
RDF Radio Direction Finder; Refuse Derived Fuel; Resource Description Framework
RDMZ Rijksdienst voor de Monumentenzorg
RDS Radio Data Systeem
RDW (Rijks)Dienst (voor het) Wegverkeer
RDX Cyclotrimethyleentrinitramine
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals
red. redactie; redacteur
ref. referenties; referent, verslaggever
REF Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj
REKAM Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland
REM Rapid Eye Movement
Remia (de) Rooij's Electrische Melangeer Inrichting Amersfoort
RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
RER Réseau Express Régional
resp. respectievelijk, in volgorde; (Lat.) responde, men antwoordde
RET Rationeel-Emotieve Therapie; Resolution enhancement technology; Rotterdamse Electrische Tram
RGB Rood-Groen-Blauw
Riagg Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee
RIN Rijksinstituut voor Natuurbeheer
R.I.P. requiescat in pace
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIVON Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
RKPN Rooms Katholieke Partij Nederland
RNI Registratie Niet-Ingezetenen
ROC Regionaal opleidingencentrum
ROM Read Only Memory
RPD Rijks Planologische Dienst
RPhO Rotterdams Philharmonisch Orkest
r.s.g. Rijksscholengemeenschap
RSS Really Simple Syndication
RTC Remedial Teaching Center
RTFM Read The Fucking Manual
RTOS Realtimebesturingssysteem (Engels: Real-time operating system); Reynell Taalontwikkelingsschaal
RU Radboud Universiteit Nijmegen
RUG Rijksuniversiteit Groningen; Rijksuniversiteit Gent
RUL Rijksuniversiteit Leiden (voormalige naam van de Universiteit Leiden)
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
RVD Rijksvoorlichtingsdienst
RVS Rotterdamse Verzekering Sociëteiten
rvs Roestvast staal
RVV Ruimtelijk voorstellingsvermogen; Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (oude afkorting)
RVV 1990 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
RWV Rijksdienst voor het Wegverkeer
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

S[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
s of sec seconde
$ Amerikaanse dollar
SAAB Svenska Aeroplan Aktie Bolaget
SABAM Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij
S.A.B.C.A. Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques
Sabena Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aerienne
SBB Staatsbosbeheer
SBO Studie- en Beroepsoriëntering; Speciaal Basis Onderwijs
SBP Small Business Project
SBU Studiebelastingsuur
s.c. Latijn: sub conditione
SciFi Sciencefiction
s.c.j. sub conditione Jacobi
SCOR Supply chain operations reference - model
SD Standaarddeviatie; Sicherheitsdienst
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SDH Synchrone Digitale Hiërarchie
SDI Single Document Interface, Suction Diesel Injection
SDP Sociaal-Democratische Partij
SE Software Engineering
SEC Securities and Exchange Commission (Verenigde Staten)
Secr. secretaris
SEI Sociaal-economische initiatie
SER Sociaal-Economische Raad
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SH Slechthorend
SI Système International
SIMAVI Steun in Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen
Simca Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile
SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
SIRE Stichting Ideële Reclame
SIS Sociaal Informatiesysteem
s.j. societas Jesu, Jezuïet
SKB Stichting Kritisch Bosbeheer
SKEPP Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale
s.l. sensu lato
SLA Service Level Agreement
SMA Sport Medisch Adviescentrum
SMAK Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent
SMART opvoedings- of management-principe; Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SNMP Simple Network Management Protocol
SO Speciaal onderwijs; Secundair onderwijs
soa seksueel overdraagbare aandoening
SOA Service Oriented Architecture
soc. sociaal
SOM Seine-Oise-Marne.
SON Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest
SOS cocaïne; Save Our Souls; Save Our Ship
SP Socialistische Partij
sp. Latijn: species (soort)
SP2 Service Pack 2
sp.a Socialistische Partij Anders (Vlaanderen)
Spar Eigenlijk: De Spar (Door eendrachtig samenwerken profiteren allen regelmatig)
SPD Sociaaldemocratische Partij van Duitsland
SPE Speciale Politie Eenheid
spec. Latijn: species (soort)
S.P.Q.R. Senatus populusque Romanus
SQL Structured Query Language
Sr. (Fr.) sieur, (de) heer; (Lat.) senior, de oudste; Wetboek van Strafrecht
SRL Stichting Rijssens Leemspoor
SRV Samen Rationeel Verkopen
SS Schutzstaffel; Signalling System
ss stoomschip
s.s. sensu stricto
SSRE Sociëtas Studiosorum Reformatorum Eindhoviensis ; tegenwoordig is SSRE enkel nog maar een naam en heeft de afkorting haar betekenis verloren.
s.s.t.t. salvis titulis (behoudens de titels)
s.t. salvo titulo (behoudens de titel)
St. Stichting; Sint
STIBOKA Stichting voor Bodemkartering
STP Shielded Twisted Pair
StuFi studiefinanciering
StuVo studentenvoorzieningen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVC switched virtual channel; switched virtual connection
s.v.p. (Fr.) s'il vous plaît, als 't u blieft, alstublieft
SVT schoolvorderingentest
SVTD Sociale Vertaal- en Tolkdienst
S.V.Z. Stand van zaken
SWP School Werk Plan
Sysop system operator


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

T[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
T tesla
TAB technisch applicatiebeheer
tab. tabel / tabulator
TAK Taal Aktie Komitee
t.a.v. ter attentie van / ten aanzien van
tb / tbc Tuberculose
TB technisch beheer; terabyte
TBL Titus Brandsma Lyceum
tbs Terbeschikkingstelling
t.b.v. ten behoeve van; ten bate van; ter beschikking van; ten bedrage van
TBV taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
TCP Transmission Control Protocol
TDF Tour de France
TDI Tabbed Document Interface
T.e.a.b. tegen elk aannemelijk bod, tegen elk aannemelijk bedrag
tel. telefoon
TEU Twenty feet Equivalent Unit
TEW Toegepaste economische wetenschappen
tft Thin Film Transistor
t.g.v. ten gevolge van; ter gelegenheid van; ten gunste van
TH Technische Hogeschool
th te huur
Thavo Tweetalig hoger algemeen voortgezet onderwijs
t.h.t. tenminste houdbaar tot
t.h.v. ter hoogte van
TiB tebibyte
T.I.R. Transports Internationaux Routiers
tk. te koop
t.k.g. ter kennisgeving
t.k.n. ter kennisname
TKN Theoretische Kustnavigatie (diploma's in de watersport)
TKO technisch knock-out (bij vechtsporten)
tl tube luminescent (Fluorescentielamp); Theoretische leerweg
Trade mark
t/m tot en met
TNA Technicum Noord-Antwerpen
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNT Thomas Nationwide Transport; Trinitrotolueen; Postbedrijf TNT (Nederland)
t.n.v. ten name van
TOA Technisch onderwijsassistent
TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis
TOG tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen
TOLEDO Toetsen en leren doeltreffend ondersteunen (elektronische leeromgeving)
t.o.v. ten opzichte van; ten overstaan van
TPG TNT Post Groep
TRIPs Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TROS Televisie en Radio Omroep Stichting
TSHD Trailing Suction Hopper Dredger (sleephopperzuiger)
TSO Technisch secundair onderwijs
tto tweetalig onderwijs
t.t.v. ten tijde van
t.t.z. 't is te zeggen (Belgisch informeel)
TUD Technische Universiteit Delft
TU/e Technische Universiteit Eindhoven
TUK Theologische Universiteit Kampen (Broederweg)
tv Televisie
t.v. te voren
Tvwo Tweetalig Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
t.w. te weten
t.w.v. ter waarde van
t.z. ter zake; ter zee (kapitein t.z.)
t.z.t. te zijner tijd
t.z.v. ter zake van
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

U[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
UA uitgesloten aansprakelijkheid (verzekering)
u.a.n. uit aller naam
UB Universiteitsbibliotheek
UBR Unspecified Bit-Rate
UDP User Datagram Protocol
Ued. UEdele
ufo Unidentified Flying Object
UG Universiteit Groningen
UGent Universiteit Gent
uitsl. uitsluitend
ULB Université Libre de Bruxelles
ULg Université de Liège
ulo uitgebreid lager onderwijs
UMA Upper Memory Area
UMB Upper Memory Blocks
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UNDP Engels: United Nations Development Programme, VN-Ontwikkelingsprogramma
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR Engels: United Nations High Commissioner for Refugees, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen
Unicef United Nations International Children's Emergency Fund (tot 1953), United Nations Children's Fund
UNITA União Nacional para a Independência de Angola
UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers
UNO United Nations Organization
URL Uniform Resource Locator
U.S.A. United States of America
USB Universal Serial Bus
USD United States dollar
U.S.S.R. Unie van Socialistische Sovjet Republieken
UT Universiteit Twente
UTANT Utrechtse Taalniveau Test
UTP Unshielded Twisted Pair
UU Universiteit Utrecht
uv ultraviolet
UvA Universiteit van Amsterdam
u.v.d. uiterste verkoopdatum
UvT Universiteit van Tilburg
UVV Unie van Vrijwilligers (tot 1977: Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers)
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

V[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
v. vrouwelijk; vena
V Volt
VAB Vlaamse automobilistenbond
VAGA Vereniging van Academisch gevormde Accountants
VAL Vlaamse Atletiekliga
VAO Voortgezette Academische Opleiding
VARA Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs
Vaph Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Vawo Vakbond voor de wetenschap
VBA Visual Basic for Applications; Vereniging van Beroepskeuze Adviseurs
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen
VBOK Vereniging tot bescherming van het ongeboren kind
VBR Variable Bit-Rate
VBSG Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
VC virtual channel; virtual connection
v.C. voor Christus
v.Chr. voor Christus
VCOS Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport
VCOV Vlaamse Confederatie van Ouders en Onderwijsverenigingen
VCR Vlieg Club Rotterdam
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VDQS Vins Délimités de Qualité Supérieure (wijnclassificatie)
VEG Vrije Evangelische Gemeenten
ver. vereniging
Veron Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland
VEV Vlaams Economisch Verbond
vgl. vergelijk(ing)
vglo voortgezet lager onderwijs
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
VGST Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente
VHDSL Very High-speed Digital Subscriber Line
VHL Van Hall Larenstein
vhmo Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
VIG Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
VIM Vlaams Instituut voor Mobiliteit
VITO Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek
VIVO Video In Video Out
VIZO Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (opleidingsinstituten: Syntra)
VK Verenigd Koninkrijk; Vertrouwenscentrum kindermishandeling
VL Verstandelijke leeftijd
Vlafo Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Vlamo Vlaamse Amateurmuziekorganisatie
VlaS Vlaamse traditionele Sporten vzw.
VLAS Vereniging van Vlaamse Stomaverpleegkundigen
VLD Vlaamse Liberalen en Democraten
VLHORA Vlaamse Hogescholenraad
VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad
v.l.n.r. van links naar rechts
VLOR Vlaamse Onderwijsraad
VLOTT Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant
VLUHR Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (fusie van VLIR en VLHORA)
vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VMM Vlaamse Milieumaatschappij
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
vnl. voornamelijk
VOC Vereenigde Oostindische Compagnie
VOET Vakoverschrijdende eindtermen
vof vennootschap onder firma
Vogido Voor ons genoegen is dit opgericht
VOK Vereniging OpenluchtKlassen
VON / v.o.n. Vrij op naam
voorz. voorzitter
VOTS Voorlopige Onder Toezicht Stelling (jeugdrecht)
VPB Vennootschapsbelasting
VPN Virtueel Particulier Netwerk
VPRO Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep
VRI verkeersregelinstallatie
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VRT Vlaamse Radio- en Televisieomroep
VRZA Vereniging van Radiozendamateurs
V.S. Verenigde Staten
VSE Victim Support Europe (zie slachtofferhulp)
VSK Vlaamse Scholieren Koepel
VSKO Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
VSenV Vereniging van Schrijvers en Vertalers
vso Vernieuwd secundair onderwijs (Vlaanderen); voortgezet speciaal onderwijs (Nederland)
VSOP Very Superior Old Pale
VTA Visual Tree Assessment
VTB Vlaamse toeristenbond (meestal in de combinatie VTB-VAB); Verbreding Techniek Basisonderwijs
VTEC Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
VTI Vlaams Theater Instituut; Vrij Technisch Instituut (zie vakschool)
VTS Vessel Traffic Service; Vlaamse Trainersschool (van het Bloso)
v.t.t. voltooid tegenwoordige tijd
VU Vrije Universiteit Amsterdam; Volksunie
VUB Vrije Universiteit Brussel
VUT Vervroegde uittreding
v.v. vice versa (en terug)
Vvcg Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VVE Voor- en vroegschoolse educatie; Vereniging van Eigenaars
VVKBaO Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs
VVKBuO Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs
VVKHO Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs
VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
VvL Vereniging van Letterkundigen (tegenwoordig: VSenV)
VVL Vereniging van Vlaamse Leerkrachten; Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
vvo verhuurbare vloeroppervlakte (makelaarsjargon)
VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
VVSG Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten
v.v.t. voltooid verleden tijd
VVT Verbond der Vlaamse Tandartsen
V.V.V. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
v.w.b. voor wat betreft
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; Vlaamse Wiskunde Olympiade; volwassenenonderwijs
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vz. voorzitter
vzw Vereniging Zonder Winstoogmerk
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

W[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
w west
W Watt
W.A. of WA Wettelijke aansprakelijkheid
WACC Weighted average cost of capital
WAD Waterschapsarchieven-database
WADA Wereld Anti Doping Agentschap
WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Walvis Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten
WAN Wide Area Network
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wb weber
WBDBO Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
wc watercloset
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs
Wed. Weduwe
WENK (Hogeschool voor) Wetenschap en Kunst
WEU West-Europese Unie
WEW Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
Wft Wet op het financieel toezicht
w.g. was getekend
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIGW Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen
WIS Werkzoekende Informatie Systeem van de VDAB
WISC Wechsler Intelligence Scale for Children
wk week
WK Wereldkampioenschap
WKA Wet Ketenaansprakelijkheid
W.L. Westerlengte
WLAN Wireless Local Area Network
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Wereld Meteorologische Organisatie
wnd. waarnemend
wnw westnoordwest
wo. waaronder
w.o. wetenschappelijk onderwijs; wetenschappelijk onderzoek
WPPSI Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
WRD Weerstand tegen rookdoorgang
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen
WSW Wet sociale werkvoorziening
WTF Werktijdfactor, What The Fuck
WTKG Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie
WTO World Trade Organization
WUR Wageningen University & Research centre
WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (tot 1994)
WvS Wetboek van Strafrecht (ook: W.v.Str.)
w.v.t.t.k. wat verder ter tafel komt
WVW Wegenverkeerswet 1994
ww. werkwoord
WW Werkloosheidswet
WWE World Wrestling Entertainment
www world-wide web
wysiwyg What you see is what you get
wzw westzuidwest
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

X[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
XHTML Extensible HyperText Markup Language
XL Extra Large
XML Extensible Markup Language
X.P. Exprès Payé (ijlbode betaald)
XPS X-Ray Photoemission Spectroscopy
XS Extra Small
xtc Extacy
XXL Extra Extra Large
XXS Extra Extra Small
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Y[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
¥ Yen, de Japanse munteenheid
YB Yottabyte
yd Yard
Y.M.C.A. Young Men's Christian Association
YTM Yield to maturity
Y.W.C.A. Young Women's Christian Association
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Z[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
z. Zuid
z.a. zie aldaar
zat. zaterdag
ZB Zettabyte
Z.B. Zuiderbreedte
z.b.b.h.h. zijne bezigheden buitenshuis hebbende
zbc zelfstandig behandelcentrum
zbo zelfstandig bestuursorgaan
z.c. zonder condoom
Z.D. Zijne Doorluchtigheid; Zonder Datum (bij gebruik APA-regels)
Z.D.H. Zijne Doorluchtige Hoogheid
Z.E. Zijne Edelheid; Zeer Eerwaarde
Z.Em. Zijne Eminentie
ZFW Ziekenfondswet
zg. zogenaamd
z.g. zaliger gedachtenis
z.g.a.n. zo goed als nieuw
zgn. zogenaamd
Z.H. Zijne Heiligheid; Zijne Hoogheid
z.h.s. zonder hoofdelijke stemming
Z.H.Z. Zuid-Holland-Zuid
z.i. zijns inziens
z.j. zonder jaartal
Z.K.H. Zijne Koninklijke Hoogheid ; Zijne Keizerlijke Hoogheid
Z.K.M. Zijne Koninklijke Majesteit; Zijne Keizerlijke Majesteit
ZM zittende magistratuur
Zm Zettameter
Z.M. Zijne Majesteit
Z.M.L.K. Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
Z.M.O.K. Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
zn. zoon, zonen
z.o. zuidoost
ZOA Zeer Open Asfalt
ZOAB Zeer Open Asfaltbeton
Zobest Zelfonderzoek belangstelling en studierichtingen (een belangstellingsvragenlijst i.v.m. studie- en beroepskeuze)
z.o.z. zie ommezijde
z.s.m. zo spoedig mogelijk
ZULO Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs
z.v. zoon van
z.v.k. zonder verdere kosten
z.v.t. zonder volledige titel
z.v.v.a. zonder verlies van algemeenheid
ZW Ziektewet
z.w. zuidwest
zzo zuidzuidoost
zzp zelfstandige zonder personeel of Zorgzwaartepakket
zzw zuidzuidwest

Externe link[bewerken]