Lijst van afkortingen van chemische stoffen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel geeft een lijst van afkortingen van chemische stoffen, waaronder reagentia die voornamelijk in de organische chemie gebruikt worden, diverse oplosmiddelen en liganden.

Inhoud
 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

0-9[bewerken]

Afkorting Reagens Toepassing(en)
2-MeTHF 2-methyltetrahydrofuraan oplosmiddel
9-BBN 9-borabicyclo[3.3.1]nonaan reductor

A[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
acac acetylacetonaat ligand
ACC aminocyclopropaancarbonzuur organisch zuur
ACES N-(2-aceetamido)-2-amino-ethaansulfonzuur organisch zuur, buffer
ACN acetonitril oplosmiddel
AcOH azijnzuur organisch zuur
ADA N-(2-acetamido)-iminodiazijnzuur organisch zuur
AEEA 2-(2-amino-ethylamino-)ethanol base, ligand
AIBN azobisisobutyronitril radicalaire initiator
Alloc-Cl allyloxycarbonylchloride acylerend reagens

B[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
BAIB (diacetoxyjood)benzeen oxidator
bda benzylideenaceton
BHA butylhydroxyanisol antioxidant
BHT butylhydroxytolueen antioxidant
BINALH lithium-2,2'-dihydroxy-1,1'-binaftylethoxyaluminumhydride reductor
BINAM 2,2'-bis(difenylfosfinoamino)-1,1'-binaftyl chiraal ligand
BINAP 2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl chiraal ligand
BINOL 1,1'-bi-2-naftol chiraal ligand
BIPHEP 2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1′-bifenyl chiraal ligand
bipy 2,2'-bipyridine ligand
BMS boraandimethylsulfide reductor
Boc2O di-tert-butyldicarbonaat reagens
BOMCl benzyloxymethylchloride alkylerend reagens
BOOB di-tert-butylperoxide oxidator
BOP (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)fosfoniumhexafluorfosfaat koppelingsreagens
BQ 1,4-benzochinon oxidator
BSA bis(trimethylsilyl)aceetamide reagens
BTAF benzyltrimethylammoniumfluoride reagens

C[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
CAN ammoniumcerium(IV)nitraat oxidator
CAPS 3-(cyclohexylamino)-1-propaansulfonzuur organisch zuur, buffer
CDI carbonyldi-imidazool reagens
CHES 2-(cyclohexylamino)-1-ethaansulfonzuur organisch zuur, buffer
CMME chloormethoxymethaan alkylerend reagens
COD 1,5-cyclo-octadieen ligand
COT cyclo-octatetraeen
Cp cyclopentadienyl ligand
Cp* pentamethylcyclopentadienyl ligand
CPTS 2,4,6-collidinium-p-tolueensulfonaat organisch zuur
CSA kamfersulfonzuur organisch zuur
CSI chloorsulfonylisocyanaat reagens
CTAB cetrimoniumbromide oppervlakte-actieve stof
CTP cyclohexylthioftaalimide reagens

D[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
DAA diacetonalcohol oplosmiddel
DABCO tri-ethyleendiamine base, ligand
DAIB (2S)-3-exo-(dimethylamino)isoborneol chiraal ligand
DAP diallylftalaat weekmaker
DAST di-ethylaminozwaveltrifluoride fluoreringsreagens
DBA dibenzylideenaceton ligand
DBBT dibutylboortrifluormethaansulfonaat reagens
DBN 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-een organische base
DBP dibutylftalaat weekmaker
DBU 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-een organische base
DCA dichloorazijnzuur organisch zuur
1,9-dicyanoantraceen
DCC N,N'-dicyclohexylcarbodi-imide reagens
DCE 1,2-dichloorethaan oplosmiddel
DCHP dicyclohexylftalaat weekmaker
DDQ 2,3-dichloor-5,6-dicyano-1,4-benzochinon oxidator
DEAD di-ethylazodicarboxylaat reagens
DEP di-ethylftalaat weekmaker
DET di-ethyltartraat reagens
DEZn di-ethylzink reagens
DHP diheptylftalaat weekmaker
2,3-dihydropyraan reagens
DIA di-isopropylamine reagens, organische base
DIAD di-isopropylazodicarboxylaat reagens
DIBAL
DIBAL-H
di-isobutylaluminiumhydride reductor
DIBK di-isobutylketon oplosmiddel
DIC N,N'-di-isopropylcarbodi-imide reagens
DIDP di-isodecylftalaat weekmaker
DINCH di-isononyl-1,2-cyclohexaandicarboxylaat weekmaker
DIOP di-iso-octylftalaat weekmaker
DIPA N,N-di-isopropylamino-ethanol reagens, organische base
DIPAMP ethaan-1,2-diylbis[(2-methoxyfenyl)fenylfosfaan] ligand
DIP-Cl chloordi-isopinokamfeylboraan reductor
DIPE di-isopropylether oplosmiddel
DIPPE 1,2-bis(di-isopropylfosfino-)ethaan ligand
DMA(c) dimethylaceetamide oplosmiddel
DMAD dimethylacetyleendicarboxylaat reagens
DMAP 4-dimethylaminopyridine nucleofiele katalysator
DMDEE 2,2'-dimorfolinodi-ethylether katalysator
DMDO dimethyldioxiraan oxidator
DME 1,2-dimethoxyethaan oplosmiddel
dimethylether drijfgas
DMF dimethylformamide oplosmiddel
dimethylfumaraat antimycoticum
2,5-dimethylfuraan biobrandstof
DMFDMA dimethylformamidedimethylacetaal reagens
DMI 1,3-dimethyl-2-imidazolidinon oplosmiddel
DMP dimethylftalaat weekmaker
2,2-dimethoxypropaan methylerend reagens
Dess-Martin-perjodinaan oxidator
DMPE 1,2-bis(dimethylfosfino-)ethaan ligand
DMPU 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon oplosmiddel
DMS dimethylsulfide reagens
DMSO dimethylsulfoxide oplosmiddel
DMTSF dimethyl(methylthio)sulfoniumtetrafluorboraat reagens
DNFB 2,4-dinitrofluorbenzeen reagens
DNPBA 2,4-dinitroperbenzoëzuur oxidator
DNPH 2,4-dinitrofenylhydrazine reagens
DPG dipropyleenglycol oplosmiddel
DPGME 1-(2-methoxypropoxy)propaan-2-ol (dipropyleenglycol-methylether) oplosmiddel
DPPA difenylfosforylazide reagens
DPPB 1,4-bis(difenylfosfino)butaan ligand
DPPE 1,2-bis(difenylfosfino)ethaan ligand
DPPF 1,1'-bis(difenylfosfino)ferroceen ligand
DPPM bis(difenylfosfano)methaan ligand
DPPP 1,3-bis(difenylfosfino)propaan ligand
DPS 2,2'-dipyridyldisulfide oxidator
DTBP di-tert-butylperoxide oxidator

E[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
EAA ethylacetoacetaat reagens
EDDA ethyleendiammoniumacetaat reagens
EDTA ethyleendiaminetetra-azijnzuur ligand
EGEE 2-ethoxyethanol oplosmiddel
EGME 2-methoxyethanol oplosmiddel
EGTA ethyleenglycol-bis(2-amino-ethylether)-N,N,N',N'-tetra-azijnzuur ligand
en ethyleendiamine base, ligand
EtOAc ethylacetaat oplosmiddel

F[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
Fmoc-Cl fluorenylmethyloxycarbonylchloride reagens
FOOF dizuurstofdifluoride oxidator

H[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
HEPES 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazine-ethaansulfonzuur buffer
HEPPS 3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propaansulfonzuur buffer
HMDS hexamethyldisilazaan reagens, oplosmiddel
HMPA hexamethylfosfortriamide oplosmiddel
HOBt 1-hydroxybenzotriazool koppelingsreagens

I[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
IBX 2-joodbenzoëzuur oxidator
Ipc2BH di-isopinocamfeylboraan reductor

K[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
KAPA kalium-3-aminopropylamide base
KDA kaliumdi-isopropylamide base
KHMDS kaliumbis(trimethylsilyl)amide base

L[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
LAH lithiumaluminiumhydride reductor
LDA lithiumdi-isopropylamide base
LDEA lithiumdi-ethylamide base
LICA lithium-N-isopropylcyclohexylamide base
LiHMDS lithiumbis(trimethylsilyl)amide base, ligand
L(i)TMP lithiumtetramethylpiperidide base
LTA lood(IV)acetaat oxidator

M[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
MA maleïnezuuranhydride monomeer
MAA methylacetoacetaat oplosmiddel
mCPBA 3-chloorperoxybenzoëzuur oxidator
MeCN acetonitril oplosmiddel
MEMCl (2-methoxyethoxy)methylchloride alkylerend reagens
MES 2-(N-morfolino)ethaansulfonzuur organisch zuur, buffer
MIAK methylisoamylketon oplosmiddel
MIB (2S)-3-exo-(morfolino)isoborneol chiraal ligand
MMS methylmethaansulfonaat alkylerend reagens
MOMCl methoxymethylchloride alkylerend reagens
MOPS 3-(N-morfolino)propaansulfonzuur organisch zuur, buffer
MPMCl 4-methoxybenzylchloride alkylerend reagens
MSA methaansulfonzuur organisch zuur
MSH O-(mesityleensulfonyl)hydroxylamine amineringsreagens
MTBD 7-methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-een organische base
MTMCl methylthiomethylchloride alkylerend reagens
MTPA
MTPA-OH
methoxy(trifluoromethyl)fenylazijnzuur organisch zuur
MVK methylvinylketon alkylerend reagens

N[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
NaDMSO natriummethylsulfinylmethylide base
NBA N-broomaceetamide reagens
NBS N-broomsuccinimide reagens
NCS N-chloorsuccinimide reagens
NDA natriumdi-isopropylamide base
NIS N-joodsuccinimide reagens
NMF N-methylformamide oplosmiddel
NMO N-methylmorfoline-N-oxide oxidator
NMP N-methylpyrrolidon oplosmiddel

P[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
PCC pyridiniumchlorochromaat oxidator
PDC pyridiniumdichromaat oxidator
PGME propyleenglycolmonomethylether oplosmiddel
PGMEA propyleenglycolmonomethyletheracetaat oplosmiddel
PGTBE 1-tert-butoxypropan-2-ol oplosmiddel
phen 1,10-fenantroline ligand
PIFA [bis(trifluoroacetoxy)jood]benzeen oxidator
PIPES piperazine-N,N'-bis(2-ethaansulfonzuur) buffer
PMDTA N,N,N',N",N"-pentamethyldi-ethyleentriamine base, ligand
PMHS polymethylhydrosiloxaan reductor
PMP 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine base
PPA polyfosforzuur anorganisch zuur
PPTS pyridinium-p-toluenesulfonaat organisch zuur
PSSA polystyreensulfonzuur organisch zuur
PTAD N-fenyl-1,2,4-triazolinedion reagens
PTSA p-tolueensulfonzuur organisch zuur
p-TsCl p-tolueensulfonylchloride reagens
py pyridine base, oplosmiddel

R[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
RDX cyclotrimethyleentrinitroamine explosief

S[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
SDS natriumdodecylsulfaat oppervlakte-actieve stof
SEMCl (2-trimethylsilyl)ethoxymethylchloride alkylerend reagens
Sia2BH bis(1,2-dimethylpropyl)boraan reductor

T[bewerken]

Afkorting Stof Toepassing(en)
TAPSO 3-[N-tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropaansulfonzuur buffer
TASF tris(dimethylamino)sulfoniumdifluortrimethylsilicaat reagens
TBA tributylamine base, oplosmiddel
TBAF tetra-n-butylammoniumfluoride reagens
TBAI tetra-n-butylammoniumjodide reagens
TBAS tetra-n-butylammoniumwaterstofsulfaat reagens
TBDMSCl tert-butyldimethylchloorsilaan silyleringsreagens
TBDPSCl tert-butyldifenylchloorsilaan silyleringsreagens
TBHP tert-butylhydroperoxide oxidator
TBP tributylfosfaat oplosmiddel
TBTA tris(benzyltriazolylmethyl)amine ligand
TCA trichloorazijnzuur organisch zuur
TCNE tetracyano-etheen oxidator
TCNQ tetracyanochinodimethaan oxidator
TEA tri-ethylamine base, oplosmiddel
TEDA tri-ethyleendiamine base, ligand
TEHP tris(2-ethylhexyl)fosfaat oplosmiddel
TEMPO 2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxyl oxidator
TEP tri-ethylfosfaat oplosmiddel
TESCl tri-ethylchloorsilaan silyleringsreagens
TETA tri-ethyleentetramine base, ligand
TFA trifluorazijnzuur organisch zuur
TFMTMS trifluormethyltrimethylsilaan reagens
TfOH trifluormethaansulfonzuur organisch zuur
THF tetrahydrofuraan oplosmiddel
THP tetrahydropyraan reagens
TIPSCl tri-isopropylchloorsilaan silyleringsreagens
TMAD tetramethylazodicarboxamide oxidator
TMAH tetramethylammoniumhydroxide base
TMEDA tetramethylethyleendiamine base, ligand
TMCS trimethylchloorsilaan reagens
TMP 2,2,6,6-tetramethylpiperidine base
trimethylfosfaat oplosmiddel
TMS tetramethylsilaan referentiestof in NMR-spectroscopie
TMSCl trimethylchloorsilaan silyleringsreagens
TMSI trimethyljoodsilaan reagens
TMSOTf trimethylsilyltriflaat silyleringsreagens
TOSMIC tosylmethylisocyanide reagens
TPAP tetra-n-propylammoniumperruthenaat oxidator
tris tromethamine buffer

Zie ook[bewerken]