Naar inhoud springen

Lijst van stadspoorten van Leiden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Plattegrond van Leiden uit 1860, getekend door de Leidse stadsarchitect Salomon van der Paauw. Aangegeven zijn de stadspoorten die op dat moment nog bestaan (1-10) en de al eerder gesloopte poorten (A-G).
(1) Morspoort - (2) Rijnsburgerpoort - (3) Marepoort - (4) Herenpoort - (5) Zijlpoort - (6) Hogewoerdsbinnenpoort - (7) Hogewoerdsbuitenpoort - (8) Koepoort - (9) Witte Poort (binnenpoort) - (10) Witte Poort (buitenpoort) - (A) Noortpoort/Haagpoort - (B) Suytpoort/Oostpoort - (C) Lopsenpoort, later Blauwpoort - (D) Oude Zijlpoort - (E) Costverlorenpoort/Oude Hogewoerdspoort, later Oude Hogewoerdsbinnenpoort - (F) Sint-Jorispoort - (G) Oude Hogewoerdsbuitenpoort

Van de vele Leidse stadspoorten die de stad in de loop van de geschiedenis gehad heeft, resteren nog twee zeventiende-eeuwse exemplaren, de Morspoort en de Zijlpoort. Deze staan aan de noordwest- en de noordoostgrens van de huidige binnenstad, die begrensd wordt door de singels.

Middeleeuwse poorten[bewerken | brontekst bewerken]

De oudste Leidse stadspoorten stammen uit de middeleeuwen en zijn alleen bekend door archeologische opgravingen en uit geschreven bronnen. Het zijn de veertiende-eeuwse Noortpoort en Suytpoort, die aan de uiteinden van de Breestraat stonden. Leiden was toen een kleine stad die begrensd werd door de Oude Rijn aan de noordzijde, het Rapenburg aan de west- en zuidzijde en de huidige Hooigracht aan de oostzijde. In de volgende eeuwen werden bij elke opeenvolgende stadsuitbreiding de poorten die overbodig geworden waren omdat ze binnen de stad waren komen te liggen, gesloopt en andere stadspoorten opgetrokken aan de nieuwe rand van de stad. Aangezien het aanleggen van een nieuwe stadsomwalling een kostbare aangelegenheid was, werden de nieuwe poorten soms eerst in hout uitgevoerd of werd materiaal van de afgebroken poort hergebruikt. In een enkel geval werd zelfs een complete poort verplaatst naar de nieuwe stadsgrens.

De eerste middeleeuwse stadsuitleg vond hierna omstreeks 1346-1355 plaats aan de noord- en oostzijde van de stad. De begrenzing werd nu grofweg gevormd door de Oude Vest, de Vestestraat, het Levendaal en het Rapenburg. Er werden vier nieuwe poorten gebouwd aan het begin en eind van de twee belangrijkste wegen, de Breestraat/Hogewoerd en de Haarlemmerstraat. Een kleine vijfde poort, de Sint-Jorispoort, bevond zich aan de zuidzijde van de stad en gaf toegang tot het doelenterrein van de schutterij.

Bij de volgende stadsuitleg werd het gebied ten zuiden en westen van het Rapenburg bij de stad getrokken. Hier vormde de Witte Singel daarna de stadsgrens. De Sint-Jorispoort en de Noortpoort werden hiermee overbodig. Aan de west- en zuidzijde verrezen nu twee nieuwe stadspoorten: De Witte Poort en de Koepoort. Uit deze periode stamt ook de muurtoren Oostenrijk, het enige restant van de middeleeuwse stadsmuur. Over het uiterlijk van middeleeuwse poorten is niet veel bekend. Vijf stadspoorten staan afgebeeld op een kaart uit ongeveer 1550 van Jan Sluyter, de landmeter van Rijnland. Het waren zware poorten, geflankeerd door torens.

Poorten uit de eerste helft van de zeventiende eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

Leiden heeft nooit een volledig vestingstelsel met bolwerken en ravelijnen gehad, zoals dat in de zestiende eeuw vaak rond steden aangelegd werd. Wel werden er na het Spaanse beleg bij enkele stadspoorten verbeteringen uitgevoerd en enkele bolwerken vergroot. Bij de Witte Poort en de Hogewoerdspoort werd het bolwerk zo groot dat er voorpoorten nodig werden aan de rand van de vestingwal. In 1602 werd aan de noordzijde van de stad een poort gebouwd bij de weg over de dijk langs het riviertje de Mare. Ook werd in dat jaar begonnen met de bouw van een nieuwe poort aan het begin van de Haarlemmerstraat, de oude Lopsenpoort was vervallen. Deze nieuwe Blauwpoort dankt zijn naam aan de blauwe Namense steen waaruit hij was opgetrokken.

Vlak nadat deze poort in 1610 gereed kwam vond een nieuwe stadsuitbreiding plaats. Aan de noordzijde werd de stad uitgebreid tot aan de huidige singels en de Oude Herengracht. Hiermee kwam de nieuwe Blauwpoort binnen de stad te liggen. Toch werd hij pas in 1734 gesloopt. Aan de nieuwe stadsgrens verrezen drie nieuwe houten poorten: de Morspoort, de Rijnsburgerpoort en de Marepoort. De poorten werden later vervangen door stenen exemplaren. Ook de Hogewoerdspoort werd in deze jaren van economische voorspoed vervangen.

In 1644 volgde een nieuwe stadsuitbreiding aan de noordzijde. Het deel tussen de Herensingel, de Oude Herengracht en de Haven werd bij de stad getrokken. Hier verrezen twee nieuwe poorten: de Herenpoort en een houten Zijlpoort. In 1650 werd ook middeleeuwse binnenpoort van de Witte Poort vervangen door een modern exemplaar. Deze Witte Poort werd ontworpen door Arent van 's-Gravesande.

Poorten uit de tweede helft van de zeventiende eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

In 1659 werd de stad voor het laatst uitgebreid aan de zuidoostkant en kreeg het de omvang die tegenwoordig door de loop van de singels gemarkeerd wordt. Hierdoor kwam de Hogewoerdspoort binnen de stad te liggen. Het nieuwe Hogewoerdsbolwerk, bij de huidige Plantage, kreeg ook een binnen- en een buitenpoort. Omdat de oude Hogewoerdsbinnenpoort pas kort geleden, in 1635, gebouwd was, bleef het gebouw gespaard. Het werd steen voor steen afgebroken en bij het nieuwe bolwerk als de Hogewoerdsbuitenpoort herbouwd. Als binnenpoort werd voorlopig volstaan met twee kolommen met deuren ertussen.

Tussen 1664 en 1682 werden zes bestaande poorten vervangen door nieuwe exemplaren. Deze stadspoorten kregen een meer representatieve dan een defensieve functie. Ze waren minder zwaar en rijker gedecoreerd met natuursteen en beeldhouwwerk dan hun voorgangers. Vijf van deze zes poorten werden ontworpen door de Willem van der Helm. De Marepoort kwam in 1664 gereed en was voornamelijk nodig omdat het verkeer aan de noordzijde van de stad toe was genomen nadat de trekvaart naar Haarlem in 1657 tot stand was gekomen. In 1667 werd de huidige Zijlpoort gebouwd en het jaar daarop de Morspoort. De Hogewoerdsbinnenpoort verrees in 1669 op de plaats van de tijdelijke oplossing uit 1659. De Koepoort verving in 1671 de laatst overgebleven middeleeuwse poort. De laatste stadspoort werd in Leiden in 1682 gebouwd naar ontwerp van Jacobus Roman. Deze bescheiden Herenpoort gaf toegang tot de stadstuinen buiten de singels.

Afbraak in de negentiende eeuw[bewerken | brontekst bewerken]

De stadspoorten werden tussen 1862 en 1876 op twee na allemaal gesloopt om het toenemende verkeer de ruimte te kunnen geven.

Overzicht van alle stadspoorten[bewerken | brontekst bewerken]

Naam Locatie Coördinaten Bouwjaar Sloopjaar Afbeelding
Noortpoort of Haagpoort Westelijk einde van de Breestraat 52° 9′ 37″ NB, 4° 29′ 6″ OL begin van de veertiende eeuw eind van de veertiende eeuw
Oostpoort of Suytpoort Oostelijk einde van de Breestraat 52° 9′ 23″ NB, 4° 29′ 35″ OL begin van de veertiende eeuw eind van de veertiende eeuw
Lopsenpoort Westelijk einde van de Haarlemmerstraat 52° 9′ 42″ NB, 4° 29′ 8″ OL ca. 1355 1602
Detail van een kaart van Leiden uit ca. 1550, getekend door Pieter Sluyter
(oude) Zijlpoort Haarlemmerstraat, ter hoogte van de huidige Koestraat 52° 9′ 40″ NB, 4° 29′ 58″ OL ca. 1355 1646
Detail van de kaart van Leiden van Pieter Sluyter
Costverlorenpoort of Oude Hogewoerdspoort Hogewoerd, ter hoogte van de huidige Kraaierstraat 52° 9′ 20″ NB, 4° 29′ 53″ OL ca. 1355 ca. 1635
Detail van de kaart van Leiden van Pieter Sluyter
Sint-Jorispoort Bij de samenkomst van de huidige Jorissteeg en Geregracht 52° 9′ 17″ NB, 4° 29′ 41″ OL ca. 1355 eind van de veertiende eeuw
(oude) Koepoort Zuidelijk einde van de Doezastraat 52° 9′ 13″ NB, 4° 29′ 23″ OL ca. 1400 1671
Detail van de kaart van Leiden van Pieter Sluyter
(oude) Witte Poort of Haagpoort Westelijk einde van het Noordeinde 52° 9′ 36″ NB, 4° 28′ 53″ OL ca. 1419 1650
Detail van de kaart van Leiden van Pieter Sluyter
(oude) Hogewoerdsbuitenpoort Voor de oostkant van de Costverlorenpoort 52° 9′ 20″ NB, 4° 29′ 53″ OL 1578 1659
Detail van de kaart van Leiden van Pieter Bast (1600)
Witte Poort (buitenpoort) Voor de westkant van de Witte Poort 52° 9′ 36″ NB, 4° 28′ 53″ OL 1592 1862
Foto van Bernard Bruining
(oude) Marepoort Noordelijk einde van de Lange Mare 52° 9′ 45″ NB, 4° 29′ 25″ OL 1602 ?
Gevelsteen met een afbeelding van de Oude Marepoort
Blauwpoort of (oude) Rijnsburgerpoort Op de plaats van de Lopsenpoort 52° 9′ 42″ NB, 4° 29′ 8″ OL 1602-1610 1734
Schilderij (ca. 1636-1665) van Abraham Beerstraaten met op de achtergrond de Blauwpoort
(oude) Morspoort Op de plaats van de huidige Morspoort 52° 9′ 43″ NB, 4° 28′ 55″ OL 1611 In 1640 vervangen door een nieuwe houten poort
(houten) Rijnsburgerpoort Noordelijk einde van de Steenstraat 52° 9′ 50″ NB, 4° 29′ 4″ OL 1611 In 1632 vervangen door de Rijnsburgerpoort
(oude) Marepoort Noordelijk einde van de Nieuwe Mare, aan de westkant van de Mare 52° 9′ 51″ NB, 4° 29′ 21″ OL 1627 1666
Detail met de Oude Marepoort van een kaart uit 1656 van de Haarlemmertrekvaart. Rechts (noorden) het begin van de trekvaart, links, aan de andere kant van de stadswal de Mare
Rijnsburgerpoort Op de plaats van de houten Rijnsburgerpoort 52° 9′ 50″ NB, 4° 29′ 4″ OL 1632 1867
Foto van Jan Goedeljee
(oude) Hogewoerdsbinnenpoort Op de plaats van de Costverlorenpoort 52° 9′ 20″ NB, 4° 29′ 53″ OL 1635 1659 Dit is dezelfde poort als de Hogewoerdsbuitenpoort
(houten) Zijlpoort Op de plaats van de huidige Zijlpoort 52° 9′ 42″ NB, 4° 30′ 15″ OL 1644 1667
Detail van de plattegrond van Leiden door Joan Blaeu uit 1649
(oude) Herenpoort Noordelijk einde van de Oude Herengracht 52° 9′ 48″ NB, 4° 30′ 3″ OL 1635 1682
Detail van de plattegrond van Leiden door Joan Blaeu uit 1649
Witte Poort (binnenpoort) Op de plaats van de oude Wittepoort 52° 9′ 36″ NB, 4° 28′ 53″ OL 1644 1864
Foto van Jan Goedeljee
Hogewoerdsbuitenpoort Oostelijk einde van de Hogewoerd 52° 9′ 20″ NB, 4° 30′ 12″ OL 1659 1867
Foto van Jan Goedeljee
Marepoort In plaats van de oude Marepoort, aan de andere zijde van de Mare, noordelijk eind van de Korte Mare 52° 9′ 51″ NB, 4° 29′ 22″ OL 1664 1864
Foto van Jan Goedeljee
Zijlpoort Op de plaats van de houten Zijlpoort 52° 9′ 42″ NB, 4° 30′ 15″ OL 1667 -
De Zijlpoort in 2017
Morspoort Op de plaats van de oude Morspoort 52° 9′ 43″ NB, 4° 28′ 55″ OL 1668 -
De Morspoort rond 1900
Hogewoerdsbinnenpoort Ten westen van de Hogewoerdsbuitenpoort 52° 9′ 20″ NB, 4° 30′ 8″ OL 1669 1876
Foto van C. Steenbergh
Koepoort Op de plaats van de oude Koepoort 52° 9′ 13″ NB, 4° 29′ 23″ OL 1671 1864
Foto van Jan Goedeljee
Herenpoort Op de plaats van de oude Herenpoort 52° 9′ 48″ NB, 4° 30′ 3″ OL 1682 1863
Tekening van de Herenpoort (1771) van P. C. la Fargue