Naar inhoud springen

Methylformiaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Methylformiaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van methylformiaat
Algemeen
Molecuulformule C2H4O2
IUPAC-naam methylmethanoaat
SMILES
O=COC
CAS-nummer 107-31-3
EG-nummer 203-481-7
Wikidata Q422779
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H224 - H302 - H319 - H332 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P305+P351+P338
Omgang Dampen niet inademen, contact vermijden
Opslag Verwijderd houden van hitte en open vlammen
EG-Index-nummer 607-014-00-1
Fysische eigenschappen
Dichtheid 0,98 g/cm³
Smeltpunt −100 °C
Kookpunt 32 °C
Vlampunt −32,5 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 449 °C
Goed oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Methylformiaat of methylmethanoaat is een organische verbinding met als brutoformule C2H4O2. Het is de methylester van mierenzuur. De stof komt voor als een heldere, kleurloze, enigszins naar di-ethylether ruikende vloeistof, die zeer vluchtig en brandbaar is.

In het laboratorium wordt methylformiaat bereid door de verestering van mierenzuur en methanol, onder toevoeging van een zure katalysator (typisch zwavelzuur):

In de industrie wordt het echter bereid uit methanol en koolstofmonoxide door een carbonylering in de aanwezigheid van een sterke base:

Methylformiaat wordt voornamelijk gebruikt om formamide, dimethylformamide, difosgeen en mierenzuur te maken. Vanwege de hoge dampdruk droogt het zeer snel, het wordt daarom gebruikt in sneldrogende lak. Het wordt ook gebruikt als insecticide en in de synthese van geneesmiddelen.

[bewerken | brontekst bewerken]
  • (en) MSDS van methylformiaat