Miljoenennota 2013

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Minister Jan Kees de Jager van Financiën (CDA) licht de miljoenennota toe in een persconferentie.

De miljoenennota 2013 is een algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte inkomsten en de uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor het jaar 2013, zoals deze bekend worden gemaakt op Prinsjesdag 2012.

In de miljoenennota 2013 worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het jaar 2013 besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt de algemene toestand van de Nederlandse economie besproken. Een belangrijk onderwerp zijn altijd ook de overheidsfinanciën. Er wordt aangegeven hoe groot het tekort is en hoe dit zal worden gefinancierd.

Geraamde uitgaven (in miljarden euro)[bewerken | brontekst bewerken]

Geraamde uitgaven Bedrag
Zorg 76,7
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 73,4
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31,4
Gemeente- en Provinciefonds 20,5
Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 11,5
Infrastructuur en Milieu 9,8
Rentelasten 10,1
Defensie 7,1
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4,0
Veiligheid en Justitie 9,8
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4,7
Financiën 1,6
Overig 0,2
Totaal 260,9

Hiervan moeten nog de gasbaten van 12,0 miljard (die aan de uitgavenkant als niet-belastingontvangst zijn opgenomen) worden afgetrokken, zodat de totale rijksuitgaven in 2013 naar verwachting 248,9 miljard euro bedragen.

Raming van de belasting- en premieontvangsten (in miljarden euro)[bewerken | brontekst bewerken]

De totale inkomsten worden voor 2013 geraamd op 235,4 miljard euro.

Geraamde belasting- en premieontvangst Bedrag
Indirecte belastingen 73,7
Directe belastingen 65,6
Overig 0,1
Totaal belastingen 139,4
Aansluiting op EMU-basis 0,8
Premies volksverzekeringen 41,4
Premies werknemersverzekeringen 53,8
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 235,4

Geraamd tekort (in miljarden euro)[bewerken | brontekst bewerken]

Het begrotingstekort wordt geraamd op 16,7 miljard euro oftewel 2,7% van het bbp.

Geraamd tekort Bedrag
Totaal uitgaven Rijksoverheid 260,9
Totaal inkomsten Rijksoverheid 247,4
Verschil (EMU-saldo Rijksoverheid) 13,5
EMU-saldo lokale overheid 3,2
Tekort (op EMU-basis) 16,7

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]