Natuurkundige constante

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Natuurkundige constanten)
Ga naar: navigatie, zoeken

In de wetenschap is een natuurkundige constante een fysische grootheid waarvan de waarde niet verandert. Dit in tegenstelling tot andere fysische grootheden, zoals temperatuur, druk, elektrische veldsterkte, die in tijd en plaats kunnen variëren.

Een natuurkundige constante is dimensieloos of heeft een 'dimensie', dat wil zeggen hij wordt uitgedrukt in een of meer fysische grootheden: zo stelt de Plancklengte een afstand voor en is de lichtsnelheid in vacuüm een verhouding tussen een afstand en de tijd die licht nodig heeft om die afstand af te leggen.

Overzicht van natuurkundige constanten[bewerken]

Naam van de constante Symbool Waarde Standaardonzekerheid Bron (2006CODATA)
Magnetische veldconstante μ0 4π × 10−7 Hm−1 (per definitie van de ampère) exacte waarde [1] 18.05.2010
Lichtsnelheid in vacuüm c0 299 792 458 ms−1 (per definitie van de meter) exacte waarde [2] 18.05.2010
Elektrische veldconstante ε0 = 1/μ0c02 8,854 187 817 × 10−12 Fm−1 in 10 significante cijfers weergegeven berekende waarde [3] 18.05.2010
Constante van Planck h 6,626 068 96 · 10−34 J s 0,000 000 33 · 10−34 Js [4] 18.05.2010
4,135 667 33 · 10−15 eV s 0,000 000 10 · 10−15 eV·s [5] 18.05.2010
Constante van Dirac h/2\pi 1,054 571 628 · 10−34 Js 0,000 000 053 · 10−34 Js [6] 18.05.2010
Elementaire lading e 1,602 176 487 · 10−19 C 0,000 000 040 · 10−19 C [7] 18.05.2010
Rustmassa van het elektron me 9,109 382 15 · 10−31 kg 0,000 000 45 · 10−31 kg [8] 18.05.2010
Rustmassa van het proton mp 1,672 621 637 · 10−27 kg 0,000 000 083 · 10−27 kg [9] 18.05.2010
Rustmassa van het neutron mn 1,674 927 211 · 10−27 kg 0,000 000 084 · 10−27 kg [10] 18.05.2010
Atomaire massaeenheid mu = 1u 1,660 538 782 · 10−27 kg 0,000 000 083 · 10−27 kg [11] 18.05.2010
Constante van Avogadro L, NA 6,022 141 79· 1023 mol−1 0,000 000 30 · 1023 mol−1 [12] 18.05.2010
Constante van Boltzmann k 1,380 6504 · 10−23 JK−1 0,000 0024 · 10−23 JK−1 [13] 18.05.2010
k 8,617 343 · 10−5 eV K−1 0,000 015 · 10−5 eV · K−1 [14] 18.05.2010
Constante van Stefan-Boltzmann \sigma 5,670 400 · 10−8 Js−1m−2K−4 0,000 040 · 10−8 Js−1m−2K−4 [15] 18.05.2010
Constante van Faraday F 96 485,3399 Cmol−1 0,0024 Cmol−1 [16] 18.05.2010
Gasconstante R0 8,314 472 JK−1mol−1 0,000 015 JK−1mol−1 [17] 18.05.2010
Absolute nulpunt −273,15 °C = 0 K (per definitie van °C) [18] 18.05.2010
Molair volume van een ideaal gas p = 1 bar, θ = 0 °C 22,710 981 · 10−3 m3 mol−1 0,000 040 · 10−3 m3 mol−1 [19] 18.05.2010
Fijnstructuurconstante α = μ0e2c0/2h 7,297 352 5376 · 10−3 0,000 000 0050 · 10−3 [20] 18.05.2010
α−1 137,035 999 679 0,000 000 094 [21] 18.05.2010
Bohrstraal a0 0,529 177 208 59 · 10−10 m 0,000 000 000 36 · 10−10 m [22] 18.05.2010
Hartree-energie Eh 4,359 743 94 · 10−18 J 0,000 000 22 · 10−18 J [23] 18.05.2010
Rydbergconstante R 10 973 731,568 527 m−1 0,000 073 m−1 [24] 18.05.2010
Bohrmagneton μB 927,400 915 · 10−26 JT−1 0,000 023 · 10−26 JT−1 [25] 18.05.2010
Magnetisch moment van het elektron μe −928,476 377 · 10−26 JT−1 0,000 023 · 10−26 JT−1 [26] 18.05.2010
g-factor van Landé voor vrije elektronen ge −2,002 319 304 3622 0,000 000 000 0015 [27] 18.05.2010
Nucleair magneton μN 5,050 783 24 · 10−27 JT−1 0,000 000 13 · 10−27 JT−1 [28] 18.05.2010
Magnetisch moment van het proton μp 1,410 606 662 · 10−26 JT−1 0,000 000 037 · 10−26 JT−1 [29] 18.05.2010
Magnetogyroskopische verhouding van het proton γp 2,675 222 099 · 108 s−1T−1 0,000 000 070 · 108 s−1T−1 [30] 18.05.2010
Magnetisch moment van het proton in H20, μ'p μ'pB 1,520 993 129 · 10−3 0,000 000 017 · 10−3
Eerste stralingsconstante c1 3,741 771 18 · 10−16 Wm2 0,000 000 19 · 10−16 Wm2 [31] 18.05.2010
Tweede stralingsconstante c2 1,438 7752 · 10−2 mK 0,000 0025 · 10−2 mK [32] 18.05.2010
Gravitatieconstante G 6,674 28 · 10−11 m3kg−1s−2 0,000 67 · 10−11 m3kg−1s−2 [33] 18.05.2010

NB: de datum in de kolom "Bron" refereert aan de laatste datum dat deze referentie gecontroleerd is.

Externe links[bewerken]