Nimrod (Bijbels figuur)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Nimrod volgens het Promptuarii Iconum Insigniorum

Nimrod is in de Hebreeuwse Bijbel een groot machthebber uit de tijd kort na de zondvloed.

Nimrod was volgens het boek Genesis een zoon van Kus en kleinzoon van Cham. Hij was de eerste "machthebber" en een groot jager. Hij heerste over de steden Babel, Erech, Akkad en Kalne, in het land Sinear. Hiervandaan moet hij naar Assur zijn getrokken waar hij de steden Ninive, Rechobot-ir, Kalah en Resen stichtte[1]. Volgens de traditie was hij de eerste en, tot op heden, enige persoon na de zondvloed die de gehele mensheid wist te verenigen onder een (Nimrods) leiding. Hij handelde hiermee tegen de wil van God want God had bevolen dat na de zondvloed de mensen zich moesten verspreiden over de aarde. Nimrod wilde daarentegen dat alle mensen dicht bij elkaar bleven in het land Sinear. Het symbool van Nimrods hoogmoed was de bouw van een stad met een toren die tot de hemel moest reiken.

De Toren van Babel, schilderij van Pieter Bruegel. De koning op de voorgrond (linksonder) stelt waarschijnlijk Nimrod voor.

Als antwoord daarop daalde God uit de hemel af en maakte dat de mensen, die eerst één taal hadden, aan spraakverwarring ten offer vielen en elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de Aarde. De onafgebouwde stad kreeg de naam Babel, wat afgeleid is van het hebreeuwse woord balal, dat 'verwarring brengen' betekent[2].

Andere talen[bewerken]

Hoewel de Bijbelse persoon Nimrod op zich een leider was, is de term Nimrod in het Engels ook een scheldnaam voor iemand die zich dom gedraagt. Ook de Turkse vertaling nemrut wordt als belediging gebruikt, als men iemand te onredelijk, egoïstisch en onderdrukkend vindt. Mogelijk ligt de verklaring hiervan in het feit dat de Bijbelse Nimrod een dominante veroveraar was.

Mythologie[bewerken]

Historici proberen al lang een link te vinden tussen Nimrod en mythologische figuren uit andere culturen. Men suggereert dat Marduk (Merodach) een mogelijke archetype voor Nimrod zou kunnen zijn.