Nimrod (Bijbels figuur)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Nimrod (Hebreeuws: נִמְרוֹדֿ, "de tegenstrever" of "de zich verontwaardigende") was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel achterkleinzoon van Noach,[1] "de eerste machthebber op aarde"[2] en "een geweldig jager, door niemand overtroffen".[3]

"De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanaf dat land trok hij naar Assyrië waar hij Ninive, Rechobot-Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad en Resen, tussen Nineve en Kalach.[4]"

Hiermee was hij volgens de traditie de eerste en tot op heden enige persoon die over de gehele mensheid heerste.

Joodse traditie[bewerken]

Volgens de joodse overlevering was Nimrod de stichter van het Assyrische en Babylonische rijk. Naar hem zou de stad Nimrud aan de Tigris zijn vernoemd. In de rabbijnse literatuur was Semiramis de vrouw van Nimrod.

Toren van Babel[bewerken]

De Toren van Babel, schilderij van Pieter Bruegel. De koning op de voorgrond (linksonder) stelt waarschijnlijk Nimrod voor.

Hoewel Nimrod niet wordt genoemd in het verhaal over de toren van Babel in Genesis 11:1-9, bracht de joodse traditie hem hier al vroeg mee in verband. In dit verhaal werd er op aarde nog één taal gesproken en trokken alle "mensen in oostelijke richting" en vestigden zich op de vlakte van Sinear. Daar bakten ze stenen en zeiden:

"'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken.' Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die mensen aan het bouwen waren."

Hij maakte dat de mensen, die eerst één taal hadden, aan spraakverwarring ten offer vielen en elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde. De stad kreeg de naam Babel, wat afgeleid is van het Hebreeuwse woord balal, "verwarring brengen".

Mythologie[bewerken]

Historici proberen al lang een link te vinden tussen Nimrod en mythologische figuren uit andere culturen. Men suggereert dat Marduk (Merodach) een mogelijke archetype voor Nimrod zou kunnen zijn.

Scheldwoord[bewerken]

In het Engels is Nimrod ook een scheldnaam voor iemand die zich dom gedraagt. Ook de Turkse vertaling nemrut wordt als belediging gebruikt, als men iemand te onredelijk, egoïstisch en onderdrukkend vindt.