Uruk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Drieperiodensysteem
Holo-
ceen
Historische Tijd
La Tène-periode   Proto-
historie
Hallstatt-periode
IJzertijd
  Laat  
Midden
Vroeg
Bronstijd
Neolithicum Kopertijd  
Laat Pre-
historie
Midden
Vroeg
Mesoli- thicum of
Epipaleo-
lithicum
Laat
Midden
Vroeg
Pleisto-
ceen
Paleo- lithicum Laat
Midden
Vroeg
Steentijd

Uruk, in het Soemerisch: Unug, in de Bijbel: Erech genaamd, lag 300 km ten zuiden van waar nu Bagdad ligt. Dus ongeveer 30 km ten oosten van As-Samawah. Het was een van de oudste Sumerische steden in zuid-Mesopotamië en is een belangrijke archeologische opgravingsplaats. De stad lag toen tussen Babylon en Ur in een vruchtbaar, aangeslibd land, waarschijnlijk aan een (later verzande) arm van de Eufraat. Uruk is in de kopertijd (een periode van het laat-Neolithicum) tot volle wasdom gekomen. De stad was nog belangrijk in de Bronstijd en zelfs nog tot in de ijzertijd.

Er wordt wel beweerd dat de huidige naam Irak in de loop der eeuwen van deze stad zou zijn afgeleid.

Geschiedenis[bewerken]

Uruk gold al in het 4e millennium v.Chr. als een van de oudste stedelijke nederzettingen en was 4.500 jaar lang ononderbroken bewoond. Volgens de Lijst van koningen van Soemer werd Uruk door Enmerkar gegrondvest die de officiële koningstitel meebracht uit de stad Eanna. Zijn vader was Mesh-ki-ang-gasher (hij die verdween op zee). Andere historische koningen van Uruk waren Lugalzagesi (hij die Uruk veroverde) en Utuhegal.

Soemerische periode[bewerken]

Al vanaf ca. 3.500 v.Chr. (in de late Kopertijd) was Uruk een groot, stedelijk centrum. Rond 3.400 v.Chr. was de nederzettingsheuvel [1] al 19 m. hoog[2]. Uruk kan als een van de centra of zelfs als het centrum van de Soemerische cultuur beschouwd worden. Deze periode wordt in de archeologie de late Uruktijd genoemd en duurt tot ca. 3.000 v.Chr. (in de Bronstijd).

Adolf Leo Oppenheim stelde: in Uruk, in Zuid-Mesopotamië bereikte de Soemerische beschaving haar hoogtepunt wat betreft creativiteit. Dat zie je aan de verwijzingen naar deze stad in religieuze en (in het bijzonder) literaire teksten, ook die met een mythologische achtergrond. De historische traditie zoals die in de Lijst van koningen van Sumer is overgeleverd, bevestigt dit. Later ging het politieke zwaartepunt blijkbaar naar Ur.

Uruk bestond oorspronkelijk uit twee tempelsteden, die later samengevoegd werden:

 1. In het centrum van de stad stond het heiligdom van de godin Inanna-Isjtar, de Eanna tempel genoemd. Al in het vierde millennium v.Chr. verkreeg dit heiligdom monumentale afmetingen.[3] Het belangrijkste deel ervan was de zogenaamde “kalksteentempel”, een gebouw van ca. 70 x 30 m dat uit blokken kalksteen was opgetrokken [4]. De façade van de tempel was verdeeld in nissen. In het inwendige bevond zich een T-vormige hof of zaal. Naast deze hoofdtempel bevonden zich andere gebouwen, waaronder de zogenaamde steenstifttempel, een gebouw waarvan de wanden met geometrische motieven zijn versierd. Er werden ook balken gevonden van 12 m lang, resten van grote beeldhouwwerken en reliëfs, dierfiguren, pompeuze vaten, rolzegels en juwelen. Het tempelcomplex werd meermaals omgebouwd en vergroot en kreeg in de tijd van de derde dynastie ook een ziggoerat, die door Urnammu is gebouwd.
 2. De nadien gebouwde tempel van de hemelgod Anu werd het prototype van de latere ziggoerat (een getrapte piramide), de witte tempel genaamd.

De stad was een belangrijke handelsstad en dreef handel met verre streken, waarbij het verschillende koloniën stichtte. Daardoor werd de bureaucratie erg belangrijk en daarbij ook het schrift. Het schrift is mogelijk mede in Uruk ontstaan (rond 3.300 v.Chr.) en diende waarschijnlijk vooral voor de economie.

Zie Neolithicum, het schrift

In het droge klimaat van Mesopotamië werd het water voor de akkerbouw via kanalen en dammen naar de velden geleid. Altijd bestond het gevaar dat deze installaties door vijanden vernietigd werden. Sommige historici zijn van mening dat in Uruk rond 3.000 v.Chr. een catastrofe heeft plaatsgevonden door een breuk van een dam. De schriftelijke optekeningen eindigen plotseling rond deze tijd. Misschien was deze dambreuk het gevolg van gevechten tussen Soemeriërs en Semieten. Mogelijk ligt dit ten grondslag aan het ontstaan van de verhalen over de zondvloed in Mesopotamië.

Rond 3.000 v.Chr. werd de hele nederzettingsheuvel geëgaliseerd en werden er nieuwe gebouwen opgericht. Uruk was ca. 3.000 - 2.700 v.Chr. het religieus-culturele centrum van Soemer. Deze tijd heet in Sumer de vroeg-dynastieke periode. De stad was enorm groot (5,5 km²) en kende voor zijn tijd een enorm grote bevolking (mogelijk 50.000). Ze was de grootste stad van de oudheid [5].

Kleitablet met deel Gilgamesj-epos

De halfmythische Gilgamesj [6] was volgens de Soemerische koningslijsten koning van ca. 2.652 - 2.602 v.Chr. Hij voleindigde de onafhankelijkheid van Uruk en rustte de stad uit met stadsmuren. Deze ca. 9,5 km lange stadsmuur is uniek. Uruk had lang de hegemonie in Sumer.

Zie ook: Gilgamesj-epos

Uruk was de hoofdstad van Sumer in de vroeg-dynastieke tijd, totdat Lugalzaggisi van Umma het (ca. 2.330 v. Chr) veroverde en tot het centrum maakte van zijn rijk, dat later door Sargon van Akkad ten val werd gebracht (ca. 2.300 v.Chr.).

Een tweede bloei beleefde Uruk onder Oetoechengal (ca. 2.060 v.Chr.).

Later speelde Uruk een belangrijke rol in de strijd van de Babyloniërs tegen het Rijk Elam rond 2.000 v.Chr., waarbij het zware verliezen moest incasseren.

Nieuw-Babylonische periode[bewerken]

Door de geleidelijke verzanding van de Eufraat-arm verloor Uruk zijn betekenis. Het beleefde echter in de nieuw-Babylonische periode (622-539 v.Chr.) een nieuwe bloei.

Uruks omvangrijke en goed bewaard gebleven tempelarchieven van de nieuw-Babylonische tijd, documenteren haar sociale belang als opslag- en verdeelcentrum. In tijden van hongersnood konden families hun kinderen in de tempel kwijt als lekenbroeder of –zuster.

Seleucidische periode[bewerken]

In de Hellenistische periode onder de Seleuciden (van 311 tot 63 v.Chr.) was Uruk nog steeds een belangrijke stad. De belangrijkste tempels zijn toen in stand gehouden en zelfs gerenoveerd. Daarnaast werden er ook nieuwe tempels gebouwd, zoals de Anu- en Antum-tempels en een deel van de cultusplaats Bit Resch. Het zijn uitgesproken grote en monumentale bouwwerken. Ook de ziggoerat (getrapte piramide) in het tempelcomplex van Eanna werd in deze periode gerenoveerd.

Parthische periode[bewerken]

Zelfs uit de Parthische periode stammen nog enige nieuw gebouwde tempels, zoals de zogenaamde Gareus-tempel. De tempelcomplexen van de Soemerische godheden raakten langzamerhand in verval of werden na brand niet meer herbouwd. Er zijn delen van Parthische woonwijken opgegraven. Daarin vond men huizen met rijke versieringen zoals pleister-decoraties. Onder de woningen, vaak in de hoven, vond men talrijke graven, gedeeltelijk met kisten van geglazuurde klei.

Sassanidische periode[bewerken]

De stad bestond ook nog in de periode van de Sassaniden [7] en werd pas rond 450 n.Chr. verlaten.

Overzichtstabel Neolithicum[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • Julius Jordan: Uruk-Warka. Nach den Ausgrabungen der deutschen Orient-Gesellschaft. WVDO 51. Biblio, Bissendorf Kr Osnabrück 2006. ISBN 3-7648-2645-2
 • Gunvor Lindström: Uruk. Siegelabdrücke auf hellenistischen Tonbullen und Tontafeln von Zabern, Mainz 2003. ISBN 3-8053-1902-9
 • Burchard Brentjes: Völker an Euphrat und Tigris. Koehler und Amelang, Leipzig-Wien 1981. ISBN 3-7031-0526-7
 • Adolf Leo Oppenheim: Ancient Mesopotamia - portrait of a dead civilization. Rev. ed by Erica Reiner. University of Chicago Press, Chicago 1977. ISBN 0-226-63186-9
 • G. Rouvé: Überblick über Schadensfälle an Talsperren. in: Mitteilungen des Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Aachen 9.1977,18. ISSN 0343-1045

Externe links[bewerken]

Noten[bewerken]

 1. de stad werd telkens herbouwd bovenop de ruïnes van de voorafgaande tijd
 2. Hieruit kan men afleiden dat de stad toen al eeuwen bestond
 3. A. Moortgat: "Omstreeks 3000 v.C. verrees in Uruk (Erech) het huidige Warka, dat de heilige plaats van Inanna, de Soemerische Vrouwe van de Hemel, was, een complex dat ook nu nog tot de schitterendste architectonische werken zou gerekend worden, als het in betere staat bewaard gebleven was".
 4. Het is echter niet zeker, of deze kalkstenen blokken alleen maar het fundament vormden van een gebouw van lemen tegels of dat het gebouw geheel uit kalksteen was gemaakt
 5. Ze werd pas rond 600 v.Chr. door Babylon in grootte overtroffen.
 6. Men beweert ook van Gilgamesh, dat hij de opdracht gaf tot de bouw van de Eanna-tempel. Andere halflegendarische heersers van Uruk waren Enmerkar, Lugalbanda, Dumuzi
 7. Op 24 april 224 n.Chr. versloegen de Sassaniden onder leiding van Ardashir I het rijk van de Parthen in de Slag bij Hormizdgan.