Overleg:1,3-butadieen

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Google levert beide spellingen op en de Woordenlijst zwijgt op dit punt, maar ik denk dat de correcte spelling butadiëen is en niet butadieen. 'Butadieen' is namelijk dubbelzinnig en kan ook als 'butadieën' gelezen worden. Jcwf 1 dec 2008 01:42 (CET)

'ie' wordt erkend als een klinkerbotsing en aangezien butadieen een ongeleed woord is wordt die botsing vermeden door een trema te gebruiken.

Jcwf 1 dec 2008 01:50 (CET)

Misschien eens navragen in Wikipedia:Taalcafé ? Ik denk eerlijkgezegd dat het zonder trema OK is. Vergelijk met Industrieel, Prieel, Trieerde, etc... ;-) --LimoWreck 1 dec 2008 01:54 (CET)
Zie de Taalunie, http://woordenlijst.org/leidraad/7/4/#r7e (wat behoorlijk weggestopt zit op de site overigens) Paul B 1 dec 2008 02:23 (CET)
Limowreck geeft overtuigende parallellen; denk ook aan dieet. De lettercombinatie ieen komt weliswaar voornamelijk voor in meervouden, en dan met een trema, maar op websites als die van RIVM, Rijksuniversiteit Utrecht, de SER en het Belgisch Ministerie van Economische Zaken zie ik alléén butadieen zonder trema. Ik denk dat we die schrijfwijze (dus zonder trema) dan maar moeten aanhouden. Paul-MD 1 dec 2008 15:17 (CET)
Ja, Paul-MD, misschien heb je wel gelijk. Er staat inderdaad een uitzonderingsregel 'na i en drie klinkertekens'. ('ieer' en 'ieel' zijn m.i. wat minder problematisch omdat ze niet anders te verdelen zijn.) Dan maar weer terug. Jcwf
Overigens, dieen heeft wèl een meervoud diënen denk ik. Anders krijg je dienen en dat is wat anders. Jcwf 3 dec 2008 05:44 (CET)
Dat lijkt mij ook; zonder trema is erg Duits. Ik kwam wel ergens op een forum tegen dat het meervoud butadiënen niet mocht: je zou over butadieenverbindingen moeten spreken. Maar dat lijkt me meer voor de chemici onder ons om zich daarover druk te maken. Paul-MD 3 dec 2008 11:31 (CET)
Regel 7.E heeft als strekking: de trigraaf -iee- krijgt na de -i- geen trema. Dit geldt dus niet in digrafen en niet na andere letters dan de -i-.
norbomadieen, financieel, dieet.
financiële, diëten bevatten geen tri- maar digrafen, dus daar is de regel niet langer van toepassing.
genieën valt ook niet onder de regel, aangezien het trema niet na de -i- komt.
-iee- wordt uitgesproken [iˑe:], -ieë- wordt uitgesproken [i:ə]. Bessel Dekker 3 dec 2008 14:34 (CET)
In het taalcafé werden daarover de volgende opmerkingen geplaatst:
  • Jawel, Bessel, maar hoe zit het dan met de uitspraak van "iëe", een schrijfwijze die Jcwf een tweetal dagen heeft omarmd, maar die hij weer teruggedraaid heeft? Paul-MD 3 dec 2008 15:08 (CET)
  • Dat kun je niet uitspreken, omdat je het niet schrijft, ook al omarm je het.Madyno 3 dec 2008 15:16 (CET)
De gedachte van Madyno is interessant: een stilte laten vallen als je bij het voorlezen een spel- of typefout tegenkomt. Dat betekent wel dat er aan nogal Wikipedia-artikelen gesleuteld moet worden, voordat ze als samenhangend verhaal in de Blindenbibliotheek opgenomen kunnen worden. Paul-MD 3 dec 2008 16:01 (CET)
  • Zie het WP:TC: sinds 1870 bestaat de spelling -iëe- niet meer. Hooguit kan de tweede -e- een trema krijgen, afhankelijk van de uitspraak.
  • Het moet trouwens worden ontraden iedere spelfout als stilte voor te lezen. Daarentegen valt het aan te bevelen sommige correct gespelde letters juist niet uit te spreken: bijvoorbeeld sommige letters in woorden als kernfysisch, crèche; maar ook, wil je niet onnatuurlijk klinken, in het of bijvoorbeeld. Vriendelijke groet, Bessel Dekker 3 dec 2008 16:30 (CET)

Externe links aangepast[edit source]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op 1,3-butadieen. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 5 aug 2017 10:43 (CEST)

verbranding.[edit source]

Smeltpunt −108,9 °C Kookpunt −4,4 °C Vlampunt −85 °C

De volgorde is toch smeltpunt, kookpunt en daarna pas vlampunt? Dit zou inhouden dat het eerder verbrand dan dat het kookt. Volgens mij is dit chemisch gezien onmogelijk.

Het klopt wel. Een ander voorbeeld is hout, dat eerder verbrandt dan dat het kookt. Xxmarijnw overleg 11 feb 2018 16:40 (CET)