Overleg:Andersglobalisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Thiois, ik zal geen edit-oorlog starten, maar ik kan me echt niet vinden in de huidige tekst.

  1. We hadden blijkbaar een verschillende definitie van 'gelegenheidsbeweging'. Ik dacht aan een club die voor een eenmalige gelegenheid wordt opgericht. Dat wat jij noemt vind ik meer een alliantie of kollektief.
  2. Veel anders-globalisten hechten juist veel waarde aan gebieden met een eigen cultuur en identiteit en de bijbehorende verschillen tussen gebieden (dat wordt ook beweerd in de laatste alinea van de tekst) en zijn helemaal geen voorstander van ongelimiteerde migratie.
  3. Eurodusnie (je bron) is een radicaal anarchistische organisatie, en ik wens haar zeker niet als representatief te zien voor de andersglobaliseringsbeweging.

Ik denk dat het verhelderend zou zijn wanneer er ook een artikel antiglobalisme komt, waarbij in de twee artikelen de verschillen duidelijk uiteengezet worden. Wanneer ik daarvoor weer tijd heb, zal ik er eens naar kijken. (En dat heb ik nu even niet, zie mijn gebruikerspagina.)

Sander Spek 11 jun 2004 16:52 (CEST)

Anders-Globalisme[bewerken]

Beste Sander,

Ik wil je eerst mijn verontschuldigingen aanbieden voor het verzuimen van overleg bij mijn wijziging. Ik wist namelijk niet hoe ik een toelichtende tekst aan een wijziging kon aanbrengen. Ik ben nog heel erg nieuw bij Wikipedia. Wel heb ik al zaken toegevoegd aan 'Lage Landen' en 'Afrikaans', zij het toen nog zonder identiteit. Ik neem echter aan dat mijn poging van gisteren om te verduidelijken met wat ik bedoelde met 'gelegenheidsbeweging' jou heeft bereikt. Ik schreef o.a. dat anders-globalistische bijeenkomsten een hoog gelegenheidsgehalte hebben omdat anarchisten en communisten het plotseling goed met elkaar kunnen vinden bij dergelijke acties. Elkeen heeft een eigen agenda, maar vindt elkaar bij de wereldtop.

Misschien heb je gelijk over het bestaan van een veel gematigdere kant van de zaak. Het komt mij echter voor dat zodra anders-globalisten het behoud van plaatselijke culturen willen koesteren,zij zich ongetwijfeld ook aangetrokken zullen voelen tot het anti-globalisme. Misschien overlappen de twee stromingen elkaar op meer gebieden dan gewenst. Waarin, zo ben ik benieuwd, zijn de anders-globalisten voorstander van een globalisering? Wat willen zij veranderen aan deze, door natiestaten en volkeren veelzijdig gehouden, wereld?

Mocht je tijd hebben, dan zou ik graag jouw invulling van het anders-globalisme willen vernemen. Persoonlijk dacht ik altijd dat het een linkse tot radicaal-linkse ideologie was, vandaar mijn stelling die zegt dat culturele identiteit juist een hindernis was naar een verenigde wereld.

Ik zal de teksten waar je het niet mee eens bent verwijderen.

Met vriendelijke groet,

Thiois.

Beste Thiois,
Iedereen hier was ooit nieuw en moest de werking van de Wikipedia leren, dus laat je daar niet door weerhouden. :)
Anders-globalisten zijn, zoals de naam al aangeeft, niet tegen een mondiale — of in ieder geval internationale — samenwerking. Ze zien vaak juist wel de voordelen van een grote samenwerking, maar zijn het fundamenteel oneens met de manier waarop hier door de huidige machthebbers vorm aan wordt gegeven. Ze zijn bijvoorbeeld voorstander van een samenwerking waarbij de macht van multinationals wordt ingeperkt om lokale economieën en ecologische systemen de kans te geven zich te ontwikkelen. Of ze zijn tegenstander van het vrije marktmodel dat het — zelf door middel van protectionisme groot geworden — Westen armere landen probeert op te leggen. Of ze zijn voor samenwerkingsverbanden die democratischer zijn, dan bijvoorbeeld de huidige Europese Unie.
Anders-globalisten worden vaak met anti-globalisten over één kam gescheerd, vooral ook doordat de pers weinig onderscheid maakt. En ook worden beide clubs vaak in een negatief daglicht gesteld. De rellen van Seattle en Genua worden nog vaak in herinnering gebracht; de inhoudelijke en vreedzame protesten van Seattle, Genua en allerlei andere plaatsen (Maastricht vorig jaar? Zie Enmasse) zijn inmiddels weer vergeten.
Of de bewegingingen links zijn? Tja, er zijn ook veel anarchisten bij, en ik heb altijd een beetje moeite hen links te noemen. Maar ik denk wel dat het zwaartepunt van de bewegingen uit de linkse hoek komt, ja.
Ciao, Sander Spek 18 jun 2004 09:47 (CEST)

opsplitsen[bewerken]

Is het niet beter dit artikel op te splitsen in twee verschillende artikelen? Een voor antiglobalisme en een voor andersglobalisme? Mixcoatl 21 dec 2005 01:00 (CET)

Goed plan nu loopt het teveel door mekaar Die vandaal 19 mrt 2007 15:29 (CET)

Bestaat er werkelijk een antiglobalisme? Of is dit slechts de foutieve medianaam van de andersglobalisme-beweging? Het nieuwe artikel antiglobalisme handelt vooral over andersglobalisme; door deze (valse) opsplitsing wordt de verwarring alleen maar groter. Sander Spek (overleg) 19 mrt 2007 16:24 (CET)

Ja er is wel degelijk verschil zie bv [1] "Wie het gedachtegoed van de andersglobalistische beweging wil presenteren, begeeft zich op heel glad ijs. Intussen is zowat iedereen het erover eens dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen anti-globalisme en andersglobalisme. Het anti- globalisme staat voor een radicale verwerping van het globaliseringsproces en een sterke overtuiging dat alle huidige problemen te maken hebben met de verdringing en vernietiging van lokale culturen, economieën en sociale weefsels door ‘vreemde’ elementen. Andersglobalisten daarentegen stellen dat ze niet gekant zijn tegen de globalisering ..."

Die vandaal 19 mrt 2007 18:15 (CET)

Dat lijkt me inderdaad een te verdedigen onderscheid. Maar als we de artikelen splitsen moet dat onderscheid er dus wel in naar voren komen. Sander Spek (overleg) 19 mrt 2007 19:38 (CET)
Mee eens Andersglobalisme is al wat bijgewerkt, bij Antiglobalisme zijn allinia's gemaakt (oorspronkelijk was het 1 lap tekst) en is het verschil aangegeven maar er valt nog het nodige aan te sleutelen. Die vandaal 19 mrt 2007 20:37 (CET)

Sociaal democratie en vakbonden[bewerken]

Dat bij Keer het Tij "veel sociaal democratishce partijen" en vakbonden zijn aangelsoten is feitelijk onjuist. Er is 1 aangesloten sociaal democratische partij (PvdA) en geen van de bekende vakabonden (FNV, CNV, MHP) is aangesloten. Zie lijst van organisaties op www.keerhettij.nl

Ik heb de tekst iets aangepast. Vakbonden zijn wel lid, op keerhettij.nl zie ik ABVAKABO en verschillende malen FNV staan. Sander Spek (overleg) 14 jan 2006 13:43 (CET)

Daar waar ABVAKABO en FNV genoemd worden gaat het om lokale afdelingen van deze vakbonden. Daarmee is geen sprake van deelname van de (landelijke) vakbonden. Overigens is de FNV weliswaar geen onderdeel van Keer het Tij, maar kan de bond wel gerekend worden tot de andersglobaliseringsbeweging. Zo is de FNV aangesloten bij het Nederlands Sociaal Forum (www.sociaalforum.nl) en had de bekenste andersglobaliseringsactie van de afgelopen 10 jaar (The battle of Seatlle in 1999) de volle steun van de Amerikaanse vakbeweging, wat de grote opkomst destijds verklaarde (Kloosterboer 2005, p10). De beweging is onderling echter verdeeld over nut en noodzaak van de betrokkenheid van de vakbonden bij de beweging.

Andersmondialisme?[bewerken]

Waarom is de titel van dit artikel veranderd in het (bij mijn weten) neologisme "andersmondialisme", zonder dat dit in de rest van het artikel veranderd is? Qwertyus 5 feb 2006 20:39 (CET)


\

Ik vind dit ook een merkwaardige wijziging. Blijkbaar ingegeven door taaltechnische overwegingen? Strikt genomen is andersmondalisme beter Nederlands, maar Andersglobaliseringsbeweging is een eigennaam die je niet zomaar kunt veranderen. De beweging heeft zichzelf die naam gegeven in Nederland. De term andersmondialisme wordt door de beweging niet gebruikt (als je Googled in Nederlandse pagina's geeft het zelfs geen enkel resultaat!) Het is dus erg raar om boven het stuk te zetten. Dus kan dit weer terug veranderd worden?

Ik ben ook voor terugverandering. Ik heb de term andersmondialisme nog nooit gehoord, en bovendien heeft de titelwijziger niet eens de moeite genomen om het consequent in de tekst te veranderen. Sander Spek (overleg) 16 mrt 2006 08:37 (CET)
Ik heb geen groot bezwaar tegen herwijziging van de titel. Mijn wijziging van globalisering in mondialisering is alleen gebaseerd op het gebruik van mondialisering als Nederlandstalig begrip, terwijl globalisering in anglicisme is. Zoals de bovenstaande anoniem, nl. dat het een eigennaam betreft, had ik het nog niet bekeken. Voor het artikel mondialisering vind het trouwens wèl storend dat het anglicisme globalisering als norm wordt genomen. Kwantitatief gebruik van een woord is niet per se normatief, want dan kunnen we woorden als sluikreclame en uitverkoop wel afschaffen. Besednjak 17 mrt 2006 10:44 (CET)
Globalisering/mondialisering vind ik een andere kwestie, ook omdat mondialisering steeds meer gangbaar lijkt te worden en globalisering lijkt te verdringen. Het woord andersmondialisering komt erg vreemd en gekunsteld op mij over, alhoewel ik erken dat de term eigenlijk correcter is. Maar toch, wij zijn hier niet om het taalgebruik van de Nederlandstaligen te corrigeren. Vandaar dat andersglobalisme toch mijn voorkeur heeft. Sander Spek (overleg) 17 mrt 2006 10:51 (CET)
Zoals gezegd heb ik geen bezwaar tegen de titel andersglobalisering. Ik heb in het algemeen wel bezwaar tegen de dweepzucht met het Engels, die in de Nederlandstalige gebieden een geografische oorsprong lijkt te hebben en zich steeds meer uitbreidt. Het was een typisch randstedelijk fenomeen en is tegenwoordig zowat overal aanwezig. Natuurlijk mag je taalgebruik corrigeren, dat begint bij spelling. Besednjak 17 mrt 2006 11:45 (CET)

Excuseer!? Wat is er mss mis om andersglobalisering te zien als een mix van globalisering en anti-globalisering.. Het is juist globaliseren op een ethische manier!! Het is daarom ook een stroming tussen die twee extremen en bevat dus elementen van beide extreme stromingen? Daar is ZEKER niets fout aan, en als student TEW, voorstander van andersglobalisering vind het toch dat hier vrij veel onzin in staat. Komaan zeg, andersglobalisten met anarchisten en communisten associeren, dit kun je toch gewoon niet menen!! => er is een duidelijk verschil tss anti- en andersglobalisering. Denk maar aan ethisch gezinde managers, dat is een duidelijk voorbeeld van een andersglobalist. En zo iemaand is toch het tegenbeeld van een anarchist en communist!? Als mensen dit artikel lezen, wees AUB zeer kritisch bij het lezen ervan, want bepaalde zaken zijn gewoon onjuist. Zeker als je een thesis doet over bedrijfsethiek, raadpleeg dit niet! Gebruiker:84.192.159.203, ondertekening toegoevoegd door Ninane (overleg)

Het idee van Wikipedia is dat je zelf teksten kan bewerken. Daartoe nodig ik je van harte uit. Ninane (overleg) 23 jun 2006 00:15 (CEST)

Gelieve mijn bijdrage tot het artikel 'anders-globalisering' dan niet te verwijderen. Ik wil jullie enkel helpen, maar als jullie de grote fouten in jullie artikel willen laten staan en mijn bijdrage niet appreciëren => mij niet gelaten :).

Samenstelling van de beweging[bewerken]

De passage "Hun acties bestaan vaak uit grootschalige en soms ook weinig zachtzinnige demonstraties tijdens topconferenties van internationale regeringsvertegenwoordigers. Het komt dan ook herhaaldelijk tot felle confrontaties met de lokale politiemacht." is verwijderd omdat het niets met de samenstelling van de beweging te maken. Verder suggereert het een gewelddadig karakter wat geen recht doet aan de feiten en ook niet onderbouwd wordt. Die vandaal 19 mrt 2007 12:19 (CET)

Twijfel: anti vs. anders[bewerken]

De beweging dient onderscheiden te worden van de antiglobaliseringsbeweging, waar ze soms mee verward wordt.

Hier wordt gesuggereerd dat er twee bewegingen zijn. Bij mijn weten is andersglobalisme (altermondialisation, alter-globalisation) de naam die verschillende groepen en kopstukken sinds jaren verkiezen boven antiglobalisme, omdat de laatste term de lading niet dekt: de andersglobaliseringsbeweging is bij uitstek mondiaal georganiseerd en internationalistisch in visie. Geef mij een bewijs dat er nog steeds een werkelijke beweging is die zichzelf antiglobalistisch noemt. QVVERTYVS (hm?) 23 apr 2007 04:25 (CEST)

De eerste reaktie op globalisering was de antiglobaliseringsbeweging waarvan de harde kern bestond uit autononomen e.d., later groeide er een bredere beweging, minder radicaal, die sommige kritiek op globalisering deelden maar globaliserng op zich niet verwerpelijk vonden, de kritiek richte zich op neoliberale invulling daarvan. Omdat antiglobalisme voor deze groep de lading niet dekt ontstond andersglobalisme. De meer radicale stroming bestaat nog steeds ik ken althans geen bewijs dat deze groep zich heeft aangesloten bij de gematigder variant. Die vandaal 23 apr 2007 14:02 (CEST)
Dit is een omkering van de feiten. Het waren juist de sociaaldemocraten en communisten die zich werkelijk tegen de globalisering keerden (in de zin van de afbrokkeling van staten en grenzen) omdat deze hun bastion, de natiestaat/verzorgingsstaat/volksrepubliek, ondermijnde. Zie bijv. Noreena Hertz' De stille overname voor een voorbeeld van deze redenering: het laatste hoofdstuk van dat boek heet zelfs 'De redding van de staat'. De term andersglobalisme kwam mede in zwang door de werken van de autonoom-marxistische filosofen Michael Hardt en Antonio Negri, wier Empire een van de eerste positieve beoordelingen van de globalisering was uit linkse hoek.
Zie ook Hardts artikel Globalisation and democracy, dat de verschillende standpunten over globalisering (zoals Hardt ze interpreteert) begrijpelijk uiteenzet.
En nog een 'bewijs' dat het twee termen voor dezelfde beweging zijn: "What was once the antiglobalisation movement has been re-dubbed the ‘alter-globalisation’ movement", aldus het abstract van Jose Maria Ramos' bijdrage aan het congres Imagining the Future: Utopia, Dystopia and Science Fiction QVVERTYVS (hm?) 23 apr 2007 17:10 (CEST)
Wie zich "werkelijk" tegen globalisering keren of keerden lijkt me in dit kader niet belangrijk. De vraag was of er twee afzonderlijke stromingen nl anti- en andersglobalisme te onderscheiden zijn. Er zijn ongetwijfeld meer bronnen te vinden die stellen dat er geen verschil is. Andere bronnnen maken echter nadrukkelijk een onderscheid. De vraag is hoe bepalend en richtinggevend de bronnen zijn die of het een of het ander beweren. Het blijft een lastige materie, voor een 'beweging van bewegingen' zijn moeilijk eenduidige definities te vinden. Daar is voortdurend debat over. Die vandaal 23 apr 2007 17:42 (CEST)
Ik zie genoeg reden om niet zomaar te stellen dat twee bewegingen scherp onderscheiden dienen te worden, maar ik ben benieuwd naar de bronnen die het onderscheid wel maken. Merk trouwens op dat de term 'beweging van bewegingen' door Klein werd toegepast op de antibeweging, terwijl zij net zozeer wordt geassocieerd met het andersglobalisme (evenals Hertz trouwens: [2]). QVVERTYVS (hm?) 23 apr 2007 19:22 (CEST)

Hieronder twee quotes die meer duidelijkheid geven of wellicht de verwarring verder vergroten:

  • "Op de vraag over het onderscheid tussen anti- en andersglobalisme luidde mijn antwoord als volgt. Anti-globalisten verzetten zich tegengelijk welke vorm van globalisering (economische, culturele, progressieve of conservatieve, etc.) en beroepen zich op de homogeniserende identiteit van hún natiestaat, hún cultuur of hún regio. Extreem-rechts is daar een treffende illustratie van. Ook President Bush kan als ‘antiglobalist’ beschouwd worden in de betekenis dat hij zich geen barst aantrekt van wat de anderen in de wereld als ethisch aanvaardbaar beschouwen. Vandaar zijn afkeer voor het Kyotoverdrag, het Internationaal Gerechtshof, de VN, etc. Andersglobalisten daarentegen willen het concept globalisering heropeisen,omdat zij ervan overtuigd zijn dat globalisering meer is dan wereldwijde ‘vrijhandel’. Andersglobalisten gaan te keer tegen de hedendaagse versie van de globalisering, nl. de neoliberale Washington-consensus(liberaliseren, privatiseren en dereguleren). Maar dat betekent niet dat andersglobalistentegen globalisering op zich zijn. (Dr. Ir. Peter Tom Jones, Post-doctoraal onderzoeker aan de K.U.Leuven) [3]
  • "Wie het gedachtegoed van de andersglobalistische beweging wil presenteren, begeeft zich op heel glad ijs. Intussen is zowat iedereen het erover eens dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen anti-globalisme en andersglobalisme. Het anti- globalisme staat voor een radicale verwerping van het globaliseringsproces en een sterke overtuiging dat alle huidige problemen te maken hebben met de verdringing en vernietiging van lokale culturen, economieën en sociale weefsels door ‘vreemde’ elementen. Andersglobalisten daarentegen stellen dat ze niet gekant zijn tegen de globalisering ..." (Verslag World Social Forum Porto Alegre 2001) [4] Die vandaal 23 apr 2007 23:07 (CEST)

categorie extremisme[bewerken]

Andersglobalisme is een brede beweging van organisaties die aktief zijn op het gebied van milieu, mensenrechten, armoede, vrede, en arbeid, wat heeft dat met extremisme te maken? Die vandaal 3 jan 2008 20:00 (CET)

Welke mainstreampartij is nog meer andersglobalistisch? Dat "brede" is breed in hoeveelheid onderwerpen, niet in positie op het politieke spectrum. Joepnl 12 apr 2008 02:31 (CEST)
Wat dacht je van organisaties als oxfam novib, een vrij gewone algemeen geaccepteerde organisatie die niet extremistisch is te noemen. ATTAC is bijv. ook niet extremistisch (weliswaar niet mainstream maar dat zegt niet alles), zei streven niet naar de omverwerping van het kapitalisme of iets dergelijks zoals andere groepen waar jij vast op doelt. In het begin van de beweging deden ook vakbonden mee aan demonstraties van de beweging, toch ook niet heel engs, raars en extremistisch voor de meeste mensen. Jesseg

Betwisting neutraliteit[bewerken]

De neutraliteit van dit artikel is sterk betwistbaar, gezien de openingszin alleen al: ‘Het andersglobalisme, andersmondialisme of de global justice movement (beweging voor wereldwijde rechtvaardigheid) is een pluriforme, los georganiseerde beweging die zich verzet tegen de huidige, neoliberale manier van globalisering en met name het ontstaan van een ongereguleerde, dan wel ondemocratisch gereguleerde wereldmarkt.’ Dat maakt wel zéér veel ferme veronderstellingen. Twistenbeek (overleg) 1 mei 2012 22:35 (CEST)

Ja dat moet inderdaad anders. Joepnl (overleg) 1 mei 2012 22:37 (CEST)