Overleg:Andries Heidema

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gekopieerd van Overleg gebruiker:Apdency

Andries Heidema[bewerken]

Ik zie dat u mi onterechte mutaties doet op dit lemma. Zonder acceptabele bronvermelding. Bij een bewerking inz 2007 is een ref situatie 2015 dunkt me niet acceptabel. Ik heb een bronvraag gesteld. Haagschebluf (overleg) 17 apr 2016 17:58 (CEST)

Ik zie dat u mijn bronvraag verwjderd hebt. Ik heb dat ooit in het begin ook eens gedaan. Dat werd gecorrigeerd: bronvragen kunnen slechts teruggedraaid worden door de bronvraagsteller. Ik heb mijn bronvraag dus weer teruggedraaid. Haagschebluf (overleg) 17 apr 2016 18:16 (CEST)
Hoi Haagschebluf, ik ben dat ge-"u" een beetje zat, en dat weet je. Ik heb geen zin in discussies waarin iemand bewust afstand creëert, of liever gezegd: in stand houdt. Apdency (overleg) 17 apr 2016 19:30 (CEST)
U mag vinden wat u wilt. Ik denk dat het verstandiger is u te beperken tot de inhoud van dit lemma. Haagschebluf (overleg) 17 apr 2016 20:25 (CEST) (Verwijderd op OP)

Waarom verwijdert u mijn reactie? Haagschebluf (overleg) 17 apr 2016 21:19 (CEST)

Zoals aangegeven in mijn bewerkingssamenvatting is Heidema direct na zijn benoeming tot burgemeester van Deventer aangewezen tot lid van de regio Stedendriehoek (voorstel B.en W. Deventer d.d. augustus 2007, raadsbesluit september 2007). Hij werd onmiddellijk daarna zoals o.a. blijkt uit dit bericht in De Stentor van 11 oktober 2007 voorzitter van de regio Stedendriehoek, hetgeen bevestigd wordt door diverse stukken uit die periode (jaarverslag 2007, werkplan 2008 enz.). Ik begrijp deze ophef niet. Gouwenaar (overleg) 17 apr 2016 22:37 (CEST)
Beste Gouwenaar, met alle respect voor uw wijsheid, mijn bronvraag was slechts tot wanneer dit voorzitterschap duurde. Haagschebluf (overleg) 17 apr 2016 22:50 (CEST)
Daar is een bronverzoek niet voor bedoeld. Als je aanvullende informatie wilt toevoegen — bijvoorbeeld over de lengte van een bestuurlijke periode c.q. de beëindiging van een bestuurlijke activiteit — dan staat het je vrij om die informatie toe te voegen. Een bronverzoek doe je als je twijfel hebt of de vermelde informatie wel juist is. Gouwenaar (overleg) 17 apr 2016 23:00 (CEST)
Kennelijk ziet de regio Stedendriehoek wel een doorgaande lijn vanaf 2005-2006, aangezien de successen voor de gehele periode vanaf 2005 door deze raad geclaimd worden. Gouwenaar (overleg) 17 apr 2016 23:34 (CES

Beste Gouwenaar, ik vind het complete nonsens als we het hebben over 'Andere functies' en ons beperken tot 2005/2006. We leven nu 10 jaar later. Er zijn wetswijzigingen geweest en overgang naar governance, en waarschijnlijk nog veel meer. Waarom zou dat niet als E mee mogen wegen? Waarom stilstaan bij 2005/2006?Haagschebluf (overleg) 18 apr 2016 00:23 (CEST)

Je redeneringen zijn onnavolgbaar. Als er in het artikel "vanaf 2007" staat dan beperkt de schrijver ervan zich toch niet tot 2005-2006. Als op de website van de Stedendriehoek de 'successen' beschreven worden voor de periode vanaf 2005-2006 dan beperken ook zij zich toch niet tot 2005-2006. Door het plaatsen van een bronverzoek sticht je slechts verwarring bij de lezer. Zeer terecht dat Apdency dit sjabloon verwijderde. Gouwenaar (overleg) 18 apr 2016 09:42 (CEST)
Feitelijk wordt hier 'misbruik' gemaakt van het bronsjabloon. De desbetreffende passage wordt niet betwist, maar er wordt om aanvullende informatie gevraagd (einde functie en aard functie) en daar is dit sjabloon niet voor bedoeld. We plaatsen in een biografisch artikel over een persoon waarvan de overlijdensdatum niet bekend is toch ook geen bronsjabloon met het verzoek om te vermelden wanneer deze persoon is overleden? Zelfs als het volstrekt zeker is dat iemand is overleden gaan we het artikel niet 'vervuilen' met een dergelijk sjabloon. Een leven is per definitie eindig evenals de periode waarin een functie wordt vervuld. Als dat eindpunt niet bekend is wordt dat niet vermeld. Voor overleg over dit soort zaken is de overlegpagina van het artikel bedoeld. Gouwenaar (overleg) 18 apr 2016 12:31 (CEST)

Informatie Stedendriehoek[bewerken]

De gemeente Deventer vermeldt in het overzicht van de uit de functie voortvloeiende nevenfuncties in 2016 o.a. "Voorzitter Regio Stedendriehoek", exact zoals dat ook in juli 2014 werd vermeld nl. "Voorzitter Regio Stedendriehoek". De door Apdency gebruikte formulering "Voorzitter Stedendriehoek, vanaf september 2007" lijkt mij op basis van deze door de gemeente en door de Regio Stedendriehoek zelf verstrekte informatie dan ook zeer correct. Gouwenaar (overleg) 18 apr 2016 16:30 (CEST)

Bedankt Gouwenaar voor het 'pingen', en voor het aandragen van bronnen die duidelijk aangeven dat burgemeester Heidema al jaren voorzitter van de regio Stedendriehoek is. Dat is een tamelijk eenvoudig feit, waarvan ik me afvraag waarom het ingewikkeld gemaakt moet worden. Als er al sprake is van 'complicatie', dan is dat het gegeven dat het samenwerkingsverband recenter een (andere) wettelijke inkadering heeft verkregen dankzij wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Verder is alles hetzelfde gebleven: dezelfde deelnemers, dezelfde naam, dezelfde doelen, dezelfde voorzitter... De regio Stedendriehoek van 2016 is op alle essentiële punten hetzelfde verband als de regio Stedendriehoek van 2007. Waarom een toevoeging uit september 2008 in april 2016 opeens bronbehoeftig is geworden, ontgaat mij dan ook volledig. Apdency (overleg) 18 apr 2016 19:11 (CEST)

Rapport Sturing op verbonden partijen in Deventer[bewerken]

In dit vrij recente rapport van 19 februari 2016 wordt op pag. 18/29 onder de kop 2.2.6 'GR Regio Stedendriehoek Deventer' het volgende opgenomen:

"Rol van de gemeente Deventer Namens de gemeente Deventer zitten burgemeester Andries Heidema (in de rol van voorzitter), wethouder Robin Hartog Heys en wethouder Jan Jaap Kolkman (in de rol van plaatsvervangend lid) in de Regioraad. Burgemeester Andries Heidema is tevens voorzitter en portefeuillehouder Communicatie en Lobby in het Dagelijks Bestuur."

Het rapport is als bijlage opgenomen in de Nota voor burgemeester en wethouders dd 23-02-2016. Haagschebluf (overleg) 19 apr 2016 03:58 (CEST)

Dank, dit bevestigt wat ik eerder schreef, nl. dat hij binnen het dagelijks bestuur 2 functies heeft: 1. Voorzitter van het DB; 2. Portefeuillehouder Communicatie en Lobby in het DB. Of dacht je dat er zoiets als een 'voorzitter Communicatie en Lobby' bestaat? Deze, door Gouwenaar al genoemde, pagina van 18 februari jl., en 'nog steeds' in de lucht, laat er ook geen misverstand over bestaan: pal bovenaan staat Voorzitter Regio Stedendriehoek. Apdency (overleg) 19 apr 2016 13:48 (CEST)
Wat mij betreft is het volstrekt duidelijk. Zo ondertekent Heidema zelf in een recent nummer van Driehoeksverhouding (derde jaargang, nr.1, april 2016) een artikel "Agenda's: woorden én daden" als "Voorzitter regio Stedendriehoek". Gouwenaar (overleg) 19 apr 2016 14:15 (CEST)

@Apdency: op de eerste plaats vind ik dat u de vraag aan mij op een zeer denigrerende wijze stelt. Op de tweede plaats: Heidema vervult drie maal de rol van voorzitter binnen Regio Stedendriehoek: 1. als onderdeel van het gelede bestuur, 2. als voorzitter Dagelijks Bestuur (bij Stedendriehoek Regioraad geheten) en 3. als voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Dat alles is bij wet geregeld voor een Openbaar Lichaam als Regio Stedendriehoek. Zie ook lemma Stedendriehoek (gemeenschappelijk orgaan) waarvan mi de titel foutief is. Haagschebluf (overleg) 20 apr 2016 12:25 (CEST)

Hallo Haagschebluf, je vindt het vast niet erg, en ook niet vreemd, dat ik ben uitgepraat over dit onderwerp. Apdency (overleg) 20 apr 2016 12:30 (CEST)
Eigenlijk vind ik het wel vreemd. Want hoe moet het nu met de foutieve titel van het lemma Stedendriehoek (gemeenschappelijk orgaan)? Haagschebluf (overleg) 21 apr 2016 04:33 (CEST)