Overleg:Auteurswet (Nederlandse wet)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Verzoek om de naam van de pagina te wijzigen in "Auteurswet"ipv "Auteurswet 1912" aangezien "Auteurswet" sinds 2008 de officiële naam is. Bij artikel II sub E van de Wet van 13 maart 2008 Tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2008/85 is artikel 52 van de Auteurswet gewijzigd. Dit artikel bepaalt de citieertitel van de Auteurswet. Bij bovengenoemde wet van 13 maart 2008 is de citeertitel dus gewijzigd van 'Auteurswet 1912' in 'Auteurswet' --Calpurnia (overleg) 6 nov 2011 23:51 (CET)

Hernoeming[bewerken]

(Gekopieerd van Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen)

Auteurswet 1912 naar Auteurswet
Nieuwe naam sinds 2008, zie ook Overleg:Auteurswet 1912.--Patrick (overleg) 7 nov 2011 08:24 (CET)

Auteurswet is nu een redirect naar auteursrecht, wat prima is aangezien het een bredere invulling verdient dan alleen iets nederlands. Hooguit kan de redirect in een dp omgezet worden. — Zanaq (?) 7 nov 2011 09:11 (CET)
Dat kan wel zijn, maar de wet heet nu écht zo, zie art. 52 Auteurswet en het begrip recht is aanzienlijk ruimer dan het begrip wet. Wutsje 7 nov 2011 09:15 (CET)
Daarom een dp dus. Mensen die naar andere auteurswetten - wat inderdaad nu in een ruimer artikel is opgenomen - op zoek zijn moeten niet zomaar naar de nederlandse invulling geleid worden. — Zanaq (?) 7 nov 2011 09:19 (CET)
Het ding heet nu de Auteurswet, dus de benaming Auteurswet 1912 is gewoon fout. Donorprincipe en zo. Wutsje 7 nov 2011 09:25 (CET)
Ja, èn? Dan noem je het Auteurswet (1912) of Auteurswet (Nederland), zoals gebruikelijk: daar is geen moderatoractie voor nodig. — Zanaq (?) 7 nov 2011 09:29 (CET)
De eerste optie is onzin, want incorrect, de tweede is misleidend, want suggereert dat er in andere landen ook een wet met die naam is en dat is niet zo. Haakjes zijn niet nodig, want er is niets ambigu aan deze eigennaam. Wutsje 7 nov 2011 09:41 (CET)
Het is niet alleen een eigennaam maar ook een soortnaam. Wij bepalen bovendien zelf wat er tussen de haakjes staat, en dat hoeft geen drager van informatie te zijn: het is puur ter technische disambiguatie omdat de software slechts 1 pagina per titel ondersteunt. — Zanaq (?) 7 nov 2011 09:47 (CET)
Volgens mij begrijp jij het verschil tussen het recht en een wet niet. Het grote overkoepelende verzamelbegrip is auteursrecht, de Auteurswet (met een hoofdletter) is de eigennaam van de Nederlandse wet over dat onderwerp en in geen enkel ander land is een wet met die naam. Verwijzingen met het woord auteurswet naar het auteursrecht kloppen gewoon niet. Wutsje 7 nov 2011 09:58 (CET)
Dat blijkt niet uit de taalwerkelijkheid op het internet. — Zanaq (?) 7 nov 2011 11:13 (CET)
Lees de artikelen Recht en Wet nog eens door, zou ik zeggen. En de Amerikaanse variant van de Auteurswet heet de US Copyright Act, zie en:Copyright law of the United States. Vergelijk ook en:Copyright. Wutsje 7 nov 2011 11:31 (CET)
Voor doorverwijsconstructies is niet (primair) van belang hoe dingen heten, maar waar de gebruiker op zou zoeken. — Zanaq (?) 7 nov 2011 12:36 (CET)
Voor paginatitels is de richtlijn WP:BENOEM van belang (Zorg ervoor dat de paginatitel een vlag is die de lading dekt) en niet jouw ideeën over wie waarop zoekt. De Auteurswet is de Nederlandse wet die in Nederland het auteursrecht regelt en het is de enige wet ter wereld die zo heet en dus hoort het lemma erover ook zo te heten. Dat jij het verschil tussen een wet en het recht kennelijk niet begrijpt, doet daaraan niet af. Wutsje 7 nov 2011 13:20 (CET)
De vlag dekt de lading prima, en het kiezen van een doorverwijsconstructie staat redelijk los van WP:BENOEM. — Zanaq (?) 7 nov 2011 13:22 (CET)
Alweer zo'n particuliere mening. De lading is de Nederlandse wet die het auteursrecht in Nederland regelt en de vlag daarop hoort de titel Auteurswet te zijn en niets anders. Ik ben hier nu wel klaar mee en wacht nu verder de eventuele meningen van anderen af. Wutsje 7 nov 2011 13:42 (CET)
Ik zie toch wel een potentieel probleem, omdat inderdaad 'auteurswet' ook wel wordt gebruikt om naar andere wetten op dit gebied te verwijzen, zie bijv. "Amerikaanse auteurswet" en "Duitse auteurswet" in Google Books. Het gaat hierbij grotendeels om vakliteratuur (dat lijkt me wat meer - of in ieder geval ander - gewicht in de schaal leggen dan 'de taalwerkelijkheid op het internet'). Een redirect naar 'auteursrecht' lijkt me dan wel weer te kort door de bocht: het auteursrecht omvat beslist veel meer dan alleen die nationale wetten die wel als 'auteurswet' worden aangeduid, en wie 'auteurswet' zoekt, zou snel terecht moeten komen bij de belangrijkste entiteit(en) die ook daadwerkelijk zo worden genoemd. Paul B (overleg) 7 nov 2011 13:56 (CET)
Er is ook een lemma Auteurswet 1817, en dan moet het jaartal perse niet tussen haakjes. De vermelding Auteurswet 1912 is nog steeds gebruikelijk, ook al is dat niet meer de officiële citeertitel. Zonder jaartal ontstaat inderdaad het probleem, dat je dan onderscheid moet maken tussen (de Nederlandse) Auteurswet en andere auteurswetten - Maiella (overleg) 7 nov 2011 14:06 (CET)
Wat betreft de discussie over het verschil tussen recht en wet: Het lemma Auteursrecht geeft een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse Auteurswet, dus die doorverwijzing is niet zo vreemd. Ik weet niet hoe je dat snel kunt oplossen. - Maiella (overleg) 7 nov 2011 17:03 (CET)
@Maiella: Ik heb wel een idee. Als lezer zou ik verwachten, dat een lemma Auteursrecht over het algemene leerstuk zou gaan (grondslagen, oorsprong en geschiedenis, plaats binnen de context van intellectuele eigendom, soorten auteursrechten, verschil in visies zoals continentaal/Angelsaksisch, internationale afspraken, termijnen, (vrije) licenties, panoramarecht, morele rechten, problemen en moderne ontwikkelingen, noem maar op). De wijze waarop het algemene leerstuk nationaal is uitgewerkt en de verschillende deelaspecten daarvan zou ik zoeken in aparte artikelen daarover (Auteursrecht in Nederland, Auteursrecht in België, Auteursrecht in de VS, Auteursrecht in Frankrijk), waarin dan de nationale geschiedenis, wetten en implementaties daarvan, de relatie met ander nationaal recht, de doorwerking van internationale verdragen en EU-richtlijnen, handhavingsorganisaties, bekende casussen enz. worden besproken. Idem wat betreft supranationale uitwerkingen (Auteursrecht in de EU). Verder zou ik dan aparte "losse" lemmata verwachten over specifieke nationale en supranationale regelingen uit heden en verleden (Berner Conventie, Richtlijn 2001/29/EC, Auteurswet, Auteurswet 1817, US Copyright Act, Code de la propriété intellectuelle), over bekende casussen, over clubs als Brein en BUMA/Stemra, enz. Zie de structuur op fr:wiki: fr:Droit d'auteur -> fr:Droit d'auteur en France -> fr:Code de la propriété intellectuelle. Zo bezien zit het nl:wiki-lemma Auteursrecht gewoon niet zo handig in elkaar. In wezen wordt het onderwerp hier nogal summier, onsamenhangend, zonder context en incompleet behandeld (zie nogmaals fr:wiki voor hoe het ook kan, daar is dat echt een stuk beter gedaan). Dat is volgens mij het echte probleem hier, waarvan de bespreking overigens niet op deze pagina thuishoort. Wutsje 8 nov 2011 05:56 (CET)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd, graag eerst overeenstemming bereiken, deze pagina is niet bedoeld voor discussie. Joris (overleg) 8 nov 2011 07:40 (CET)

Auteurswet 1912 is een prima titel voor een artikel over de auteurswet van 1912 (die inmiddels blijkbaar niet meer van kracht is). Daarentegen is Auteurswet (zijnde de feitelijke titel van de thans geldige wet) een betere titel voor de thans geldige auteurswet (hier als soortnaam bewust met een kleine letter). Onder Auteurswet zou dus de thans geldige versie beschreven moeten worden, desgwenst met Zie-ook-links naar artikelen over oudere versies. » HHahn (overleg) 8 nov 2011 17:24 (CET)

Aanvullende opmerking: Trap niet in dat bekende anglicisme: law (zonder lidwoord) = (meestal) recht; the law = (meestal) de wet. (Bijv. islamic law is islamitisch recht, en niet islamitische wet.) » HHahn (overleg) 8 nov 2011 17:27 (CET)

Inderdaad, maar zoals hierboven te lezen is, valt vrijwel niet tegen dat misverstand op te praten, hetgeen nog wordt versterkt door het feit dat veel niet-juristen ook iets van wetten menen te weten omdat ze een mening hebben over wat recht is. Wutsje 8 nov 2011 19:04 (CET)
Het is volkomen irrelevant of wet en recht nou hetzelfde zijn (hoewel ze uiteraard inderdaad verschillend zijn). Je wil het artikel Auteurswet noemen, ok, mooi. Die titel is echter al bezet omdat het ook een soortnaam is (die nu terecht of onterecht naar Auteursrecht redirect). Dat betekent dat je er iets (maakt niet uit wat) tussen haakjes achter plaatst (of een amsterdamconstructie aanlegt). Zie ook Wikipedia:Doorverwijsconstructies. — Zanaq (?) 8 nov 2011 19:24 (CET)
Dat eeuwige gejammer over dp's en A'damconstructies is pas écht volkomen irrelevant. Wat jij nog altijd niet begrijpt (of wellicht niet wilt begrijpen), is hoe intellectuele eigendom, het auteursrecht in het algemeen als deelaspect daarvan, auteurswetten als soortnaam, de Nederlandse Auteurswet en haar voorgangers en alle andere auteursrechtelijke wettelijke en supranationale regelingen zich tot elkaar verhouden. Ik heb hierboven al uitgelegd, dat het lemma Auteursrecht op nl:wiki niet goed in elkaar zit en dit hele gedoe vloeit daaruit voort. Wat zou moeten gebeuren, is dat dát wordt aangepakt. Wutsje 8 nov 2011 19:46 (CET)
Ik kijk puur naar de doorverwijsstructuur. Er moet een ingang zijn vanaf auteurswet naar informatie over auteurswetten in het algemeen, en of die nou in een apart artikel staat of in een artikel over recht ondergebracht wordt doet niets af aan het feit dat er een ingang moet zijn. Dat is in het belang van de lezer. — Zanaq (?) 8 nov 2011 20:19 (CET)
Zoals men kan zien is het artikel verplaatst. Ik heb dus maar de redirect Auteurswet omgezet in een dp. — Zanaq (?) 8 nov 2011 21:07 (CET)
Overigens kwam ik bij het repareren van de links wat probleemgevallen tegen: