Overleg:Bartholomeus van Slobbe

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bron?[brontekst bewerken]

"[bron?]" vraagt Robotje, die zelf ettelijke artikels schreef zonder ook maar de minste bron te vermelden en er zich dan nog op beroemt dat dit volgens de regels van Wikipedia niet hoeft, zodat ik eigenlijk beter met een dergelijke inconsistente opmerking geen rekening zou moeten houden. Ik doe het uitzonderlijk dan toch, door er op te wijzen dat er niet alleen een interessante bron vermeld is, maar dat die zelfs digitaal kan worden gelezen.Andries Van den Abeele (overleg) 21 jun 2021 18:06 (CEST)[reageer]

Alles wat in een artikel wordt vermeld dient gebaseerd te zijn op publicaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De nl-wiki gemeenschap heeft er bij herhaling voor gekozen geen verplichting op te nemen voor het vermelden van een of meer bronnen bij het aanmaken van een artikel. Als er twijfel is over iets dat vermeld wordt, kan een bronverzoek worden geplaatst. Als jij even kunt aangeven op basis van welke bron (liefst met een citaat) je aan de periode kwam dat Slobbe gestaakt zou zijn, dan kan er een bronverzoek weg. Want volgens mij klopt die periode niet. Zelfde voor de roepnaam Bartholomeus, want ook dat lijkt me onjuist. Dat hij rond 1899 vrijwilliger werd bij het Nederlandse leger, lijkt me ook onjuist. Als iemand twijfel heeft bij iets wat ik in een artikel schrijf en vraagt om een bron, zal ik mijn uiterste best doen om die bron te geven. In de meer dan 15 jaar dat ik hier actief ben, zijn er misschien wel honderd bronverzoeken geweest voor iets dat ik in een artikel geschreven had en steeds heb ik daar zo snel mogelijk op geprobeerd een antwoord te geven. Bij iets wat al vele jaren eerder geschreven was, was dat soms lastig (bijv. omdat de bron niet meer op internet te vinden was), maar ook dan kwam er (als ik het me goed herinner) steeds een vergelijkbare bron. Dit artikel ik is net aangemaakt dus dan zou het een makkie moeten zijn voor die 3 punten een bron met een kort citaat te geven. - Robotje (overleg) 21 jun 2021 18:22 (CEST)[reageer]

ːː Alles wat ik in het artikel heb gemeld is gebaseerd op de bronnen die vermeld zijn en waarvan sommige ervan gewoon op internet te lezen zijn en daarom ook gedigitaliseerd zijn op het artikel. Meer wil ik daarover niet zeggen, zeker niet als antwoord aan een onvoorstelbare kerel die er zich op beroemt dat hij zijn artikels met goedkeuring van de 'Wikipediagemeenschap' zonder enige bron kan plaatsen, maar dan nog het lef heeft om van andere gebruikers bronnen te eisen, die trouwens in het huidige geval wel degelijk vermeld zijn voor wie het interesseert en het wil nagaan in de gemelde bronnen, in plaats van alleen maar geïnteresseerd te zijn in het jennen van anderen. Zijn er deftige woorden om een dergelijke handelswijze te kwalificeren? Andries Van den Abeele (overleg) 21 jun 2021 23:17 (CEST)[reageer]

Twijfel[brontekst bewerken]

Bij de tekst "Hij had derhalve ook over Van Slobbe een negatief oordeel en zorgde ervoor dat hij op non-actief werd gesteld en onderworpen werd aan een zuiveringsonderzoek over zijn activiteiten tijdens de bezettingstijd. Dit duurde van 5 december 1944 tot 12 oktober 1945. " heeft Andries Van den Abeele al twee keer een verzoek om bron (bij voorkeur met citaat) weggehaald. Uit de in dat artikel gelinkte teksten komt naar voren dat de periode dat hij gestaakt was afwijkt met wat Andries Van den Abeele in dat artikel schreef. Die gewraakte tekst staat er nog steeds zonder bronvermelding ook al heb ik er al twee keer een bronverzoek bij geplaatst. En zo zijn er in dit artikel al meer bronverzoeken waar sprake was van gerede twijfel weggehaald zonder aanpassing van de tekst maar ook zonder opgave van de bron. En dat hij zoiets doet bij een artikel op nl-wiki komt helaas vaker voor. Dat voorspelt weinig goeds voor de rest van dit artikel en andere door hem aangemaakt artikelen. - Robotje (overleg) 22 jun 2021 00:08 (CEST)[reageer]

Is er echt geen mogelijkheid om de ziekelijke en ongegronde achtervolgingswoede van deze gebruiker te doen stoppen? Andries Van den Abeele (overleg) 22 jun 2021 09:49 (CEST)[reageer]

Weghalen[brontekst bewerken]

Deze tekst werd door Robotje boven het artikel geplaatstː

Vraagteken
Er wordt getwijfeld aan de juistheid van een of meer onderdelen van dit artikel.
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: Dit artikel lijkt op tal van punten in strijd met wat er te lezen is in teksten op internet die nota bene onderaan het artikel als literatuur of externe links gelinkt zijn. Nergens wordt in het artikel aangegeven wat als bron gebruikt is. Dat hoeft in principe ook niet, als er geen twijfel of zo over bestaat. Bij meerdere punten zijn bronverzoeken geplaatst die door Andries Van den Abeele zijn verwijderd zonder dat hij een bron vermeldde of de tekst aanpaste. In een geval heeft hij dat bronverzoek zelfs meer dan een keer op die manier verwijderd. Als iemand dezelfde dag dat een artikel is aangemaakt al geen bronnen meer kan geven voor zaken die onjuist lijken, dan lijkt het me aannemelijk dat er meer dingen niet kloppen bij dit artikel. Andries Van den Abeele deed soortgelijke dingen bij het artikel Oorlogsburgemeester waar hij bronverzoeken weghaalde voor teksten die later onjuist bleken en waarvoor hij mij soms zelfs om bewijs vroeg voor het tegendeel van wat hij in het artikel schreef. Dat deed hij trouwens al eerder zodat er steeds meer sprake lijkt van een onacceptabel patroon. Namelijk dat Andries Van den Abeele wel vaker dingen beweert in een artikel waar hij geen bron voor heeft en dus herhaaldelijk handelt in strijd met WP:VER.
Dit sjabloon is geplaatst op 21 juni 2021.
Vraagteken

Ik heb deze schandalige door Robotje geplaatste twijfeltekst weggehaald van het artikel. Alles wat in dit artikel staat (zonder trouwens specifiek aan te tonen wat die "tal van punten" wel zijn) en waar hij twijfel over wil zaaien, staat vermeld in geloofwaardige teksten, die ik trouwens in voetnoot als bron of literatuur heb vermeld. Als er enig verschil zou bestaan tussen deze teksten en het artikel, dan zou men van ieder bona fide gebruiker verwachten dat hij hiervan de bewijzen levert op de overlegpagina. Dit kan des te makkelijker, omdat men niet eens zelf over de teksten in kwestie moet beschikken. Ze zijn immers gedigitaliseerd en aldus meegedeeld. Deze vorm van totaal nutteloos 'stalken' begint dergelijke ziekelijke vormen aan te nemen dat de verantwoordelijken van wikipedia en/of wikimedia zich daar toch eens ernstig zullen moeten over buigen. Andries Van den Abeele (overleg) 22 jun 2021 10:01 (CEST)[reageer]

Andries Van den Abeele beweert hierboven: "Alles wat in dit artikel staat (zonder trouwens specifiek aan te tonen wat die "tal van punten" wel zijn) en waar hij twijfel over wil zaaien, staat vermeld in geloofwaardige teksten, die ik trouwens in voetnoot als bron of literatuur heb vermeld." Laten we eens naar de feiten kijken
  • Ik had hier om een bron met citaat gevraagd voor de stelling dat de periode duurde tot 12 oktober 1945. J.J. Bakker schreef hier op blz. 215 "Staking van burgemeester Van Slobbe: 5 december 1944 -16 oktober 1945" en op blz. 220 "Op 16 oktober 1945 ondertekende de commissaris van de koningin het besluit, dat vervolgens in afschrift gestuurd werd aan Binnenlandse Zaken en het Bredase gemeentebestuur." Mijn twijfel blijkt dus terecht en dat blijkt dus uit een bron die Andries Van den Abeele zelf opvoerde. Voor wat betreft die periode had ik mijn twijfels geuit. De stelling hierboven was "Alles wat in dit artikel staat ... en waar hij twijfel over wil zaaien, staat vermeld in geloofwaardige teksten, die ik trouwens in voetnoot als bron of literatuur heb vermeld." Ik heb intussen een bron met citaten gegeven die ondersteunen waarom er volgens mij reden was om te twijfelen aan die periode. Andries Van den Abeele heeft geen bron met citaat gegeven voor de 12 oktober 1945. Ik wacht met spanning af of hij nu wel met een bron met citaat komt voor de 12 oktober. Een bronverzoek m.b.t. die periode had ik hersteld nadat hij dat weggehaald had maar ook toen ik dat bronverzoek herstelde werd dat opnieuw verwijderd!
  • Ik had hier mijn twijfels geuit over de stelling dat Van Slobbe op 17 jarige leeftijd vrijwilliger werd in het Nederlandse leger. In dat leger had je volgens mij toen dienstplichtigen, mensen die militair waren zoals officieren zonder dat die op dat moment hun dienstplicht vervulde maar ook reserve officieren. Mensen die toen als vrijwilliger actief waren in het leger waren er volgens mij toen niet. Stel, bij een bedrijf is een nare klus die iemand op zich moet nemen (bijvoorbeeld papierwerk voor een subsidie-aanvraag invullen en betrokken blijven bij verdere afhandeling) en een van de vaste mederwerkers geeft aan, OK, dit jaar zal ik het op me nemen. Dan kiest deze er vrijwillig voor om dat te doen, maar dan blijft het een vaste medewerker van dat bedrijf en dus niet iemand die als vrijwilliger actief is bij dat bedrijf. Ander voorbeeld. Stel bij een school is maar een beperkt aantal stageplekken bij bedrijven beschikbaar en een daarvan is bij een bedrijf dat wat moeilijk met openbaar vervoer bereikbaar is. Als van de studenten er dan eentje zich opoffert om bij dat bedrijf stage te gaan lopen, dan doet deze dat vrijwillig. Dat betekent niet dat die student daar als vrijwilliger actief wordt, nee, die gaat daar als stagiair aan de slag. Als in een bron staat dat Van Slobbe soldaat werd maar dat niet deed ter vervulling van zijn dienstplicht maar vrijwillig koos om soldaat te worden, dan wordt hij daarmee geen vrijwilliger binnen het leger maar een soldaat binnen dat leger. J.J. Bakker schreef hier op blz. 10 "De jonge Bart van Slobbe had zich in december 1899 als 17- jarige vrijwillig voor zes jaar geëngageerd als soldaat." Hij was geëngageerd als soldaat en niet geëngageerd als vrijwilliger. De stelling in het artikel "... en op zeventienjarige leeftijd werd hij vrijwilliger in het Nederlands leger." volgt dus niet uit die bron. Uit welke bron dat wel volgt is mij onduidelijk. Encycloon heeft het artikel intussen met deze edit het woord vrijwilliger verwijderd uit het artikel met in de bewerkingssaemenvatting "Bakker (pag. 10): "De jonge Bart van Slobbe had zich in december 1899 als 17- jarige vrijwillig voor zes jaar geëngageerd als soldaat ", dan lijkt me dit een duidelijkere/correctere weergave" Ik heb nu met een bron en citaat aangegeven waarom mij de stelling onjuist of minstens wel erg kort door de bocht leek. Ik wacht met spanning af met welke bron en citaat Andries Van den Abeele gaat komen.
  • Ik had hier mijn twijfels geuit over de roepnaam Bartholomeus. J.J. Bakker schreef hier op blz. 10 "De jonge Bart van Slobbe had zich in december 1899 ..." Daar wordt duidelijk dat niet Bartholomeus maar Bart als roepnaam wordt gebruikt. Vandaar dus mijn twijfel. Ik heb nu een bron met citaat gegeven ter ondersteuning van mijn twijfel en wacht met spanning af welke bron met citaat van Andries Van den Abeele komt. Het zou volgens hem in een bron staan die hij al eerder gegeven heeft. Ik ben benieuwd.
Afgezien van de al eerder genoemde 3 punten, waren/zijn er nog meer punten die mij onjuist lijken. Toen ik het twijfelsjabloon plaatste stond er in het artikel "Zijn vader bestuurde een jeneverstokerij." Dat lijkt me onjuist en is intussen door Encycloon al herschreven. In het artikel stond toen ook, en staat er nog steeds, Van Slobbe "... doorliep een kweekschool voor onderwijzers ..." en is er sprake van "... een opleiding tot onderofficier en officier in Kampen ..." Ook die stellingen lijken me onjuist. Graag eens bron(nen) met citaten waaruit dat blijkt. - Robotje (overleg) 22 jun 2021 16:04 (CEST)[reageer]
Overleg over die naam vindt ook al hieronder plaats. Encycloon (overleg) 22 jun 2021 16:33 (CEST)[reageer]

Locoburgemeester[brontekst bewerken]

Aangezien ik dit hier een beetje volg, ging ik naar een en ander op zoek. Daarbij viel mij op dat de locoburgemeester, wethouder van Buitenen van Breda niet voorkomt op de lijst van de Burgemeesters van Breda. Dit lijkt interessant omdat hij hier en hier wordt genoemd. Thanks. Lotje 22 jun 2021 10:52 (CEST)[reageer]

Tussen een afscheidnemende burgemeester en een nieuwe aangestelde burgemeester is er vaak, om niet te zeggen praktisch altijd, een korte tussenperiode, waarbij een wethouder als locoburgemeester optreedt. Het is eigenlijk maar normaal, tenzij in bijzondere omstandigheden, dat deze niet-benoemde maar gewoon binnen het college van wethouders aangestelde loco, niet op de lijst van burgemeesters voorkomt. Andries Van den Abeele (overleg) 22 jun 2021 11:47 (CEST)[reageer]

Bartholomeus van Slobbe[brontekst bewerken]

Bakker heeft het op pagina 10 over "Bart van Slobbe", niet over "Bartholomeus". Kloppen de benaming van dit artikel en de gebruikte roepnaam dan wel (zoals Robotje dat ook aangaf)? Encycloon (overleg) 22 jun 2021 11:02 (CEST)[reageer]

Hoezo? Bakker schrijft "Wie was Van Slobbe? Bartholomeus Wouter Theodorus van Slobbe", enz. Encycloon moet dit toch gezien hebben? Dit staat twee lijnen boven de vermelding "Bart" die hij gebruikt om de jonge man te situeren. Het is toch normaal om voor de benaming van het artikel de officiële naam te gebruiken? Andries Van den Abeele (overleg) 22 jun 2021 11:19 (CEST)[reageer]
Misschien ben ik abuis, dat kan, maar ik vergeleek deze casus met bijvoorbeeld Ed Nijpels. Die noemen we geen (en staat ook niet bekend als) Eduardus Nijpels. Encycloon (overleg) 22 jun 2021 11:28 (CEST)[reageer]
Vergelijken is altijd wat riskant. De vergelijking gaat hier alvast niet op denk ik. In de lange studie door Bakker wordt voornamelijk de voornaam Bartholomeus gebruikt. Als men de meest bekende gebruiksnaam van Van Slobbe moest boven het artikel plaatsen, zou dat wellicht B.W.T. zijn, de initialen waarmee hijzelf meestal ondertekende en geciteerd werd. Dat hij in de intieme sfeer 'Bart' werd genoemd is best mogelijk, maar dit had zeker geen algemene bekendheid. Wie zal ontkennen dat de eerste volle voornaam toch de beste titel aangeeft boven een Wikipedia-artikel? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Andries Van den Abeele (overleg · bijdragen)
Ja, dit had althans geen algemene bekendheid en zal inderdaad hier lastig vergelijkbaar zijn met Nijpels. Ik vond op Delpher nog een verwijzing in de krant naar "Bartholoeus van Slobbe". Encycloon (overleg) 22 jun 2021 12:18 (CEST)[reageer]
Bartolomeus neem ik aan? Andries Van den Abeele (overleg) 22 jun 2021 12:22 (CEST)[reageer]
Correct, ik bedoelde Bartholomeus. Encycloon (overleg) 22 jun 2021 12:42 (CEST)[reageer]

Periode staking[brontekst bewerken]

Beste Andries Van den Abeele, op zich volg ik de redenering, maar ik vraag me toch af of dit de ideale manier van weergeven is. Bakker (p. 215) vermeldt in een kopje Staking van burgemeester Van Slobbe: 5 december 1944 -16 oktober 1945, maar de exacte datum "12 oktober" heb ik in ieder geval zelf nergens terug kunnen vinden. Daarbij lees ik op pagina 218 dat Van Slobbe al op 2 december mondeling werd ingelicht. Is het dan wel nuttig/gewenst dat zo in het artikel te melden?

Op basis hiervan zou ik voor de zin "Dit duurde van 5 december 1944 tot 12 oktober 1945." twee alternatieven willen suggereren:

  • Dit duurde officieel van 10 december 1944 tot 16 oktober 1945.

Of met meer context, bijvoorbeeld zoiets als:

  • Dit duurde van begin december 1944 tot begin oktober 1945. Op 2 december werd Van Slobbe mondeling ingelicht over het genomen stakingsbesluit, dat op 10 december effectief werd. Op 16 oktober 1945 ondertekende de commissaris van de koningin het opheffingsbesluit dat al enkele dagen voordien bekend was.

Encycloon (overleg) 22 jun 2021 11:57 (CEST)[reageer]

Zo gedaan. Andries Van den Abeele (overleg) 22 jun 2021 12:26 (CEST)[reageer]

Abusief Robotje[brontekst bewerken]

Robotje, die zelf nooit bronnen vermeldt, verzoekt hier om "bron en citaat"'. De bron is nochtans duidelijk onderaan aangeduid. Als hij maar even zich de moeite wil getroosten om te gaan kijken. Dit is een manier om een andere gebruiker op stang te jagen. Andries Van den Abeele (overleg) 23 jun 2021 17:59 (CEST)[reageer]

Ik neem aan dat het deze keer gaat over het gisteren met deze edit verwijderde verzoek om een bron met citaat. Jij hebt dat weggehaald zonder de bron te geven; laat staan een citaat uit die bron. Ik had het bronverzoek geplaatst bij het zinsdeel "Bartholomeus doorliep een kweekschool voor onderwijzers ..." waarbij ik het verzoek zette na het woord doorliep. Als toelichting bij het verzoek schreef ik "Kortstondig een opleiding volgen wijst er bepaald niet op dat de opleiding ook afgerond is, graag bron met citaat waaruit dat wel blijkt" Bij vandale.nl staat als betekenis voor doorlopen (met de nadruk op de tweede letergreep): "helemaal afleggen". Mijn papieren variant uit 1992 van dat woordenboek heeft het over "het gegeven onderwijs tot het einde toe (en met goed resultaat) volgen" Ik lees hier bij J.J. Bakker op blz. 10 dat er bij Van Slobbe sprake was van "... een kortstondige opleiding aan de Kweekschool ..." terwijl dat een meerjarige opleiding was. Bij parlement.com worden 3 opleidingen van hem opgesomd, maar die korstondige opleiding aan een kweekschool staat er niet bij. Bij Persoonlijkheden waar ook de in het artikel geplaatste afbeelding uit afkomstig is, worden meerdere door hem gevolgde opleidingen vermeld, maar ook daar niets over die korstondige opleiding aan een kweekschool. Zomaar aannemen dat als hij korstondige opleiding volgde die normaalgesproken enkele jaren duurde, ddoor hem ook tot het eind doorlopen is, lijkt me onjuist. De heer J.J. Bakker heeft vast niet voor niets besloten om 'kortstondig' toe te voegen bij de vermelding over de kweekschool. Graag het bronverzoek terugzetten of nog beter, bron met citaat geven waaruit duidelijk wordt dat Van Slobbe die opleiding ook echt doorlopen heeft.
Verder begon je bovenstaand betoog met "Robotje, die zelf nooit bronnen vermeldt, verzoekt hier om "bron en citaat" ..." Dat is gewoon niet waar, neem bijvoorbeeld het artikel Harmannus Helwerda dat ik ruim een week geleden aangemaakt heb; daar heb ik weldegelijk een van de gebruikte bronnen vermeld. Of neem het artikel Peter Hendrik Oldemans wat ik eerder deze maand schreef, ook daar heb ik een van de gebruikte bronnen vermeld. Soortgelijke valselijke bewering heb je al vaker over mij gedaan, ik heb je ook al meedere keren erop gewezen dat dat niet klopt en daaronder heb je toen soms ook gereageerd. Het kan dus eigenlijk niet anders dan dat bij jouw stelling dat ik nooit bronnen vermeld een leugen is. Als je een leugen over een collega blijkbaar nodig hebt om iets te betogen, dan zakt met jou het nivo wel heel erg. - Robotje (overleg) 24 jun 2021 12:04 (CEST)[reageer]
Zal u nu eindelijk eens ophouden met uw onnozelheden? Als ik zeg "nooit" dan komt u af met de paar uitzonderingen waar u min of meer een referentie vermeldt als "een van de gebruikte bronnen", zonder die andere zogezegd gebruikte bronnen te vermelden. Allé dan, ik wijzig dit in "bijna nooit". Tevreden zo? De paar keren dat u nu toch recent een armtierige referentie geeft is wellicht alleen maar om te kunnen hoog van de toren blazen en tegenspreken dat u "nooit" referenties geeft. En dan maar, zoals in het artikel over Van Slobbe vermelden dat u zou een tegenspraak gevonden hebben, zonder ook maar enige bron aan te duiden, maar wel van de auteur te eisen dat hij "bron en citaat" zou vermelden. Kan het nog gekker? Andries Van den Abeele (overleg) 24 jun 2021 13:52 (CEST)[reageer]
Met de hem eigen ziekelijke achtervolgingswaanzin dacht Robotje weer een punt te hebben door op het artikel Van Slobbe toe te voegenː "Bron?In meerdere bronnen over Van Slabbe kom ik tegen dat hij al onderofficier was voordat hij in Kampen een opleiding ging volgen; graag bron met citaat dat hij in Kampen werd opgeleid tot onderofficier".
Als hij inderdaad 'meerdere bronnen' heeft die het anders vermelden dan de bron die ik citeer en vermeld, dat hij die dan meedeelt in plaats van de spreekwoordelijk onnozele toevoeging van een zinloos verzoek naar "bron met citaat". Andries Van den Abeele (overleg) 24 jun 2021 14:09 (CEST)[reageer]
Hoezo, " ... die het anders vermelden dan de bron die ik citeer ..." (onderstreping door Robotje)? Die jij citeert? KOM DAN OP MET DAT CITAAT uit je bron over die opleiding tot onderofficier in Kampen. Tot nu toe lijkt het steeds neer te komen op leugen(s) en bluffen. Net als bij die 12 oktober waarvan je ook bleef beweren "Alles wat ik in het artikel heb gemeld is gebaseerd op de bronnen die vermeld zijn .." maar in de bronnen die je opgaf kwam ik consistent alleen maar 16 oktober tegen, tsja, natuurlijk komt er dan geen citaat maar beroep je je op een bron waar dat dus niet in stond! Ik wacht met spanning af of je nu wel durft met een citaat te komen. - Robotje (overleg) 24 jun 2021 14:25 (CEST)[reageer]
Iedereen die deze woordenwisseling heeft gelezen zal begrijpen dat het zinloos is om hier nog verder tijd aan te besteden. Hopelijk wordt de spanning voor Robotje niet te ondraaglijk, want hij zal moeten blijven wachten. Andries Van den Abeele (overleg) 24 jun 2021 15:06 (CEST)[reageer]
In Persoonlijkheden staat over de opleiding van Van Slobbe: "... na den rang van sergeant te hebben bereikt, volgde hij te Breda den cursus voor officiersopleiding en daarna den Hoofdcursus te Kampen. In 1906 werd hij tot 2en Luit. te Breda benoemd." In Nederland is een sergeant is een onderofficier terwijl een tweede luitenant een officier is. Kortom volgens die bron was hij onderofficier voor hij in Breda en daarna in Kampen een opleiding begon. Die hoofdcursus was voor personen die al onderofficier waren maar officier wilde worden. Mensen konden bij de KMA in Breda ook een meerjarige opleiding volgen om officier te worden maar dan had je wel een diploma van een hbs, gymnasium of zo nodig. Een tweede bron met soortgelijke informatie is de Standaard van 9 augustus 1904. Daar staat:

De minister van Oorlog brengt ter algemeene kennis, dat, tengevolge van den uitslag van het onlangs hier te lande gehouden vergelijkend examen van adspiranten voor een plaatsing op den Hoofdcursus, met ingang van 1 October a.s., de volgende onderofficieren, ter opleiding voor den rang van tweede-luitenant, worden toegelaten: a. Voor de infanterie hier te lande: B. W. Th. van Slobbe, ...

Van Slobbe was dus al onderofficier voordat hij werd toegelaten aan de Hoofdcursus in Kampen om opgeleid te worden tot tweede luitenant (dus opgeleid te worden tot officier). Ik heb nu twee bronnen met citaten gegeven waaruit blijkt dat hij al onderofficier was voordat hij aan zijn opleiding in Kampen begon. Jij weigert een bron met citaat te geven voor het tegendeel. Prima, dan houd ik het er voorlopig maar op dat je net als bij die 12 oktober aan het bluffen bent dat je daar wel een bron voor hebt. Verder ter info, dus niet als bron maar als achtergrond informatie zie ook het artikel Hoofdcursus Kampen. Iedereen die meeleest zal intussen wel begrijpen dat als Andries Van den Abeele beweert dat iets in een bron staat enig wantrouwen helaas hard nodig is; zeker als hij zich verschuilt achter meerdere publicaties die vermeld staan onderaan een artikel in plaats van precies aan te geven welke bron en bovendien geen citaat wil geven. - Robotje (overleg) 24 jun 2021 17:04 (CEST)[reageer]

Opnieuw een compleet ongepast en onnodig verwijt, vergezeld van de gewoonlijke robotjaanse beledigingen. Ik heb de informatie geschreven op basis van de thesis van J. J. Bakker bij de Universiteit van Amsterdam, die ik citeer als bron, en door iedereen gemakkelijk kan geconsulteerd worden, aangezien ik de gedigitaliseerde versie citeer. Bakker schreef De jonge Bart van Slobbe had zich in december 1899 als 17-jarige vrijwillig voor zes jaar geëngageerd als soldaat na een kortstondige opleiding aan de Kweekschool voor onderwijzers. Na een opleiding aan de Hoofdcursus ter opleiding van onderofficieren tot officier te Kampen werd hij in september 1906 tweede luitenant bij de infanterie en overgeplaatst naar het Zesde Regiment van de Infanterie Brigade, gelegerd in de Chassékazerne te Breda. Ook al is dit niet glashelder als tekst over de plek waar hij de cursus tot onderofficier volgde, heb ik op basis hiervan toch niet geschreven dat hij ook in Kampen tot onderofficier zou zijn opgeklommen? Voor zoveel dit trouwens ook maar enig belang had, zeker in deze encyclopedische context. En waarom zou ik dit nogmaals als bron moeten aangeven na de zin hieraan gewijd? Het gaat hier om een encyclopedie en een precieze referentie onderaan, die trouwens door iedereen kan worden nagelezen, is zeker voldoende. De twee teksten door Robotje geciteerd zeggen alvast niet waar de opleiding tot onderofficier plaatsvond. Zijn referenties zijn dan ook maar zwak om zo van leer te durven trekken. Robotje lost zoiets trouwens, als hij al eens een artikel schrijft, op zijn manier op door praktisch nooit enige bron te vermelden. Dat verhindert hem niet om anderen het leven lastig te maken. Vroeg of laat zal hem dat zuur opbreken. Andries Van den Abeele (overleg) 24 jun 2021 18:08 (CEST)[reageer]