Overleg:Cloud computing

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aanpassingen[bewerken]

Beste schrijvers,

Suggestie is om ook een onderwerp te wijden aan de SLA's (service level agreements) die je kunt vast leggen met de Cloud Provider. Hiermee kan je dan de kwaliteit meten van de Cloud dienst, meestal uitgedrukt in beschikbaarheid (Uptime) en in procenten. Bijvoorbeeld 99,99%

Onder de topic externe links, kan u misschien ook www.belgiumcloud.com vermelden? Deze bron is speciaal opgezet in België om neutraal en onafhankelijk advies te geven over de cloud en cloud Computing, met onder andere 34 veel gevraagde antwoorden over de cloud. Deze Webportal is drie-talig.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Witsenburg.peter (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Cloud is geen SaaS![bewerken]

De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een ‘eigen’, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur.

Dit is de definitie van SaaS, niet per sé die van cloud. Alhoewel cloudcomputing SaaS kan faciliteren, kan met cloudcomputing nog steeds de hardware + software thuis zijn geïnstalleerd. Neem bijvoorbeeld een thuisserver, of een router waar torrentsoftware op staat geïnstalleerd. Clients hebben dan slechts een interface naar de torrentsoftware, terwijl het downloaden van torrentdata op de router/thuisserver plaatsvind. Ruudjah 10 sep 2010 02:51 (CEST)Ruudjah

Oorsprong[bewerken]

Vindt Cloud Computing zijn oorsprong niet veel eerder? Namelijk met Timesharing in de jaren 60-70; toen hardware duur en informatici zeldzaam waren is er door enkele bedrijven een wereldwijd netwerk aangelegd omp gebruikers via lokale inbelpunten toegang te geven to centraal gerunde applicaties. De opkomst van de PC en van X25 netwerken heeft die vorm van Cloud Computing verdrongen eind jaren 80. Gaat de slinger nu terug ?

Kort antwoord: nee.
In de jaren 60 werden netwerken uitgevonden. Men kon toen moeilijk een server-based architectuur ontwerpen (bij gebrek aan netwerken). Verder gaat het concept cloud-computing veel verder dan de grote rekencentra uit de jaren '60 en '70, omdat het bij cloud-computing niet bekend is (hoeft te zijn) op welke computer (of hoeveel computers) de software draait. Dit in tegenstelling tot de situatie in de jaren 60/70. Kleuske 1 mrt 2010 18:41 (CET)

verloop 'delen' CVE taken en huidige 'cloud'[bewerken]

Ik vermoed dat 'cloud' eerst te vinden is in het 'delen' van de beschikbare capaciteit van de CVE/CPU.

Daarna ging het verder in ; GRID, daarna verder met

CLOUD, je kunt heel goed zeggen dat o.a. M.S. met z'n netwerk programmatuur; vanaf één plek uitvoeren van de software een voorbode van dit fenomeen is.

Net als het IC -intergrated circuit- begon ook in het groot en is later verder gegaan zonder 'bedrading' en zo.

Alles begint GROF en krijgt later een verfijnd uiterlijk.

Groetjes! Joost 1 mrt 2010 18:51 (CET) (Sokpop: Panta Rhei)

Verkeerd gebruik 'recht evenredig'[bewerken]

In het artikel staat Hierbij heeft men bij IaaS de meeste vrijheid en bij SaaS de minste. Recht evenredig heeft men dan ook meer onderhoud en kennis nodig bij IaaS. Volgens mij kun je hier niet spreken van evenredigheid omdat vrijheid en (onderhoud, kennis) niet echt meetbaar zijn en dus een lineair verband niet af te leiden is.

Wikipedia is geen reclame[bewerken]

De wijziging van 26 nov 2010 om 12:26 door 84.38.224.13 betreft reclame. Er is uitsluitend een voorbeeld toegevoegd van een IaaS infrastructuur, namelijk Uniserver UniStructure.

Wikipedia is een encyclopedie geen reclamemethode. Jayvd (overleg) 15 jun 2011 14:30 (CEST)

Cloud computing, een model of niet?[bewerken]

De huidige onderbouwing van de term Cloud Computing meldt het volgende: Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model promotes availability and is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models. http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-145/Draft-SP-800-145_cloud-definition.pdf

Graag zie ik, voordat de pagina gewijzigd wordt, een onderbouwing of de term Cloud Computing wel of niet een model is.

Jayvd (overleg) 19 jun 2011 22:37 (CEST)

Uiteraard is het een kwestie van begrippen, van betekenis van woorden. Zoals een vinger die naar de maan wijst, de maan niet IS, zo IS een bepaald model NIET cloudcomputing. Een model is een versimpeling van de onderliggende werkelijkheid waar hij naar verwijst. Een weglating van dingen zodat het beter te begrijpen is. Een model verduidelijkt, geeft weer. Een model VAN cloud computing laat dus iets weg. Daarom is er ook zoveel discussie over. Een techneut laat business aspecten weg, ziet alleen de techniek als datgene wat IS. Een manager/gebruiker heeft een andere werkelijkheid. Die GEBRUIKT de techniek om dingen te DOEN en DAT is de werkelijkheid. Niet al dat ijzer en koper. Volgens hem/haar.
Daarom is een versimpeling, een model, altijd bron van veel discussie. Cloud computing kan ook gezien worden als een verschijnsel dat in technische EN functiuonele begrippen te vatten is.
Zowel een model dat de techniek weergeeft (servers, routers, kabels, wifi, ontwikkelingssoftware, programma's) als een model dat de gebruiksfunctionaliteit weergeeft: Op afroep beschikbaar hebben van functies, ICT onderhoud en ontwikkeling uitbesteden, wat op vele technische niveaus kan gebeuren.
Voor beiden zijn modellen te vinden en te gebruiken en te bediscussiëren. Dat moeten we ook zeker doen, en laten we het begrip Cloud Computing dan niet verengen tot een van deze twee modellen, de technische of functionele.
Jjk123 (overleg) 20 jun 2011 12:10 (CEST)
Wat is een model? Volgens Van Dale is een model:
mo·del het; o -len; -letje 1 voorbeeld waarnaar iets wordt gemaakt: ~ staan voor als voorbeeld dienen voor voorbeeld waarnaar een kunstenaar werkt; iem die poseert voor een schilder, voor foto’s 3 vaststaande, voorgeschreven vorm: de nieuwste ~len auto’s 4 nabootsing op kleinere schaal
De beschrijving van Van Dale is gebaseerd op het "voorbeeld dienen/nabootsen/een voorbeeld volgen/voorgeschreven vorm volgen", in mijn optiek is Cloud Computing juist volgens deze beschrijving een model. Voldoet een informatiesystemen aan de kenmerken van het Cloud Computing model, dan is het informatiesysteem een Cloud.
Jayvd (overleg) 21 jun 2011 13:08 (CEST)

Wat is Cloud Computing?[bewerken]

Geachte schrijvers,

Ongetwijfeld buitengewoon dom van mij: ik lees ergens in de krant over Cloud Computing. En snap ik niets van het hele artikel. Dus ga ik naar Wikipedia om er mijn kennelijk te kort aan basale kennis aan te vullen.

En ik léés de Wikipagina.

…Cloud computing is een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computer netwerk gedeelde configureerbare computermiddelen op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider….

HELP! Wat stáát hier? Nee, ik vraag NIET om Jip en Janneketaal. Wel vraag ik om duidelijke tekst die, zonder poeha, simpel uit legt wat Cloud Computing is.

Wat zijn en betekent: "gedeeld configureerbare computermiddelen op aanvraag beschikbaar"? Of een "alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie"? Veel vage/niets zeggende, ingewikkelde, dure termen. Vast en zeker overduidelijk voor de goed ingevoerde technische mensen op dit terrein. Maar... zij hebben hun eigen vakbladen vol met termen en geheimzinnigheden om na te slaan. Wij hebben alleen de Wikipedia ;-)

Hoe zit het met óns, midden in deze wereld staande geïnteresseerden mensen? Voor mijzelf sprekend weet ik redelijk wat algemeenheden over de gecomputeriseerde wereld. Maar deze tekst gaat behoorlijk boven mijn pet!

Ik zie dat de schrijvers ernstig hun best deden alles zo goed mogelijk gedocumenteerd en omschreven te noteren. Ik hoop dat ze nu moeite willen nemen om deze kennis ook in duidelijke taal op te schrijven (om te beginnen een duidelijk, begrijpelijke definitie!). Zou geweldig zijn, en zeker een bijdrage leveren aan basale kennis van simpele mensen zoals ik!

Vriendelijke groet, alsvast mijn dank.

Beste,
Dat is inderdaad een erg onduidelijke omschrijving, die alleen maar begrijpelijk is voor mensen die al weten wat cloud computing is. Daar heeft niemand wat aan. Ik heb de inleiding vervangen door een oudere tekst die volgens mij veel duidelijker is.
Met vriendelijke groet, MrBlueSky (overleg) 11 apr 2012 15:14 (CEST)
Ha BlueSky!
Kijk, nu snap ik tenminste eindelijk wat er ongeveer met de term Cloud Computing bedoeld wordt. Ook het plaatje werkt adstructief. En... ik volg nu ook de aanvullende informatie van u allen enigszins! Zo bereiken we allen ons doel- en meer: ik begrijp wat jullie mij willen zeggen en jullie vertellen mij zelfs meer dan waar ik om vroeg! Hetgeen bezwaar is: nu ben ik ook weer een beetje meer techneut ;-)
bedankt namens... alle geïnteresseerden ;-)))

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Cloud computing. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 15 jan 2018 06:29 (CET)