Overleg:Contante waarde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ik kreeg een vraag over mijn toegevoegde zin: Bij beslissingen over de verre toekomst, leidt de contante waarde berekening altijd tot het naar voren halen van winsten en het naar achteren schuiven van kosten. Wat ik hiermee wil aangeven is dat de manier waarop je bepaalde zaken meet ook leidt tot de meest gunstige manier van zaken weerspiegelen binnen die wijze van meting. Bij CW weet je nu eenmaal, dat een kostenfactor, hoe groot ook, na dertig jaar nagenoeg verwaarloosbaar wordt, zeker als je als rentevoet niet een 'overheids-niveau' van rond de 4% maar wat hogere percentages gebruikt (10% is in commerciele setting niet ongewoon, wellicht zelfs laag). 10% over dertig jaar leidt tot een CW van ca. 6% van het oorspronkelijke bedrag. Het is volgens een dergelijke berekening dus altijd gunstig kosten naar achteren te verplaatsen, omdat het dan 'goedkoper' wordt om die kosten te maken. Ligtvoet 12 okt 2005 13:30 (CEST)[reageer]

Op die manier! Dat is op zich duidelijk, en een terechte waarschuwing. Maar ik had in het artikel een min of meer abstracte beschrijving gegeven, zonder dat ik een concreet toepassingsgebied wilde bestrijken. Is het OK als ik er een zin aan toevoeg in de stijl van "(Een uitgave in de verdere toekomst, contant gemaakt tegen een betrekkelijk hoog percentage, zal een zeer lage contante waarde hebben. Op die manier worden toekomstige kosten als het ware "optisch verkleind" weergegeven.)"? Dan hebben we jouw -terechte- waarschuwing intact gelaten, en tevens de context ervan aangegeven. Groetjes, MartinD 12 okt 2005 13:38 (CEST)[reageer]
Top! Mijn opmerking is inderdaad wat beschouwelijk, en wellicht duidelijk voor mensen die met CW werken, maar informatief voor wie het begrip nieuw is. Ligtvoet 12 okt 2005 13:45 (CEST)[reageer]
Gaan we zo doen. MartinD 12 okt 2005 13:51 (CEST)[reageer]

Opmerking: het gaat niet om kosten en winsten, maar uitgaven en inkomsten. Het gaat immers om de contante waarde van cashflows/kasstromen. Investeringen uitstellen klopt dus, kosten die uitgaven zijn ook. Maar afschrijvingskosten (geen uitgaven) worden juist naar voren gehaald om de belastbare winst te drukken=> minder belasting betalen in de eerste jaren, maar in de latere. Maar de CW van die latere jaren is inderdaad lager, zoals hierboven ook vermeld wordt.

(overleg) 11 jul 2012 22:32 (CEST)Jille de Boer – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jille de Boer (overleg · bijdragen)PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.[reageer]

onduidelijkheid[brontekst bewerken]

Wat me niet duidelijk wordt uit de huidige tekst is of de contante waarde iets is wat nu wordt vastgesteld (ingeschat) of iets is wat achteraf wordt vastgesteld. Oftewel: is het een begrip uit de financiële wereld en wordt de contante waarde door diverse financiële instellingen afzonderlijk ingeschat, of is er een soort marktwerking over de hoogte van de contante waarde. Of is het (als tweede mogelijkheid) een grootheid die wordt gemeten. Taka 12 okt 2005 13:43 (CEST)[reageer]

Goede vraag! Hoe duur is een fiets (van een bepaald merk)? Die (heel simpele) vraag kun je op verschillende manieren beantwoorden. Zo eigenlijk ook met CW. Het is een manier om aan te geven dat geldbedragen in de toekomst niet dezelfde waarde hebben als vandaag. Als je vandaag 100 euro krijgt, kun je die op een spaarrekening zetten en over een jaar is dat 102 Euro. Dat is dus gunstiger dan over een jaar 100 Euro krijgen. Alleen: welke spaarrekening? Daar zullen verschillende instanties verschillende meningen over hebben. Bovendien is in heel veel gevallen niet zeker of je over een ajar wel 100 Euro krijgt. Hmmm... volgens mij maak ik het er niet makkeljiker op Ligtvoet 12 okt 2005 13:55 (CEST)[reageer]
Ik zat net een stukje te tikken van ongeveer dezelfde strekking... CW-berekeningen zijn eigenlijk zelden "eenduidig", met name niet omdat er vaak verschil van mening mogelijk is over de te hanteren discontovoet, en twee mensen daar ieder op goede gronden heel verschillende meningen over kunnen hebben. Maar het is niet "typisch" iets dat achteraf wordt vastgesteld. (Hoewel je achteraf wel veel meer helderheid over de hoogte van die discontovoet zou kunnen krijgen, maar ja, dan hoeft het niet meer.) Is het goed als ik het artikel uitrpint en nog eens rustig naloop? MartinD 12 okt 2005 14:01 (CEST)[reageer]
Ga je gang - ik zat ook te denken mijn handboek projectfinanciering nog eens na te lezen. Ik kan mij herinneren dat daarin ook goed beschreven wordt wat voor problemen je vermijdt als je CW berekeningen doet bijvoorbeeld in tegenstellnig to ROI berekening (dat heeft vast een mooiere nederlandse term). Ligtvoet 12 okt 2005 14:09 (CEST)[reageer]

Term: actuele waarde[brontekst bewerken]

Er staat in het artikel "In België wordt de term actuele waarde gebruikt". In een Belgische handboek bedrijfsfinanciering, geschreven door Belgische professoren, vind ik toch telkens de term contante waarde terug. Dus beter in het lemma van het artikel vermelden: Contante waarde of actuele waarde (of huidige waarde); zonder een geografische vermelding. Ironicon 6 apr 2008 18:38 (CEST)[reageer]

Gedaan.--Patrick (overleg) 26 jul 2008 09:51 (CEST)[reageer]

Overleg:Keuze van de disconteringsvoet[brontekst bewerken]

Wat ik hier zag staan zijn heel concrete invullingen, waar met name bij het laatste (ondernemingen) forse kanttekeningen te zetten zijn. Een onderneming zal kijken naar wat Vreemd Vermogen aantrekken kost en wat Eigen Vermogen aantrekken kost. Van beide kosten wordt een gewogen gemiddelde berekend, de vermogenskostenvoet. Dus de rentekosten van het VV en de rendementseis van aandeelhouders zijn hierbij van belang. Het eerste kun je ook de RVV noemen en het tweede een gewenste ROI* / REV (voor belasting). En beide hangen inderdaad af van het risico en de alternatieven (bijv. een spaarrekening).

 • in diverse literatuur worden verschillende definities/toepassingen van de ROI gebruikt.
(overleg) 11 jul 2012 22:33 (CEST)Jille de Boer[reageer]

Corporatie[brontekst bewerken]

Dit graag toevoegen na overleg. In corporatieland speelt op dit moment het rekenen met NCW modellen een grote rol. Veel studenten en geïnteresseerden willen weten hoe het werkt zonder in de moeilijke boeken te duiken. -ArrowRightNavbox.svg R0 ArrowLeftNavbox.svg- overleg... 14 mrt 2014 15:01 (CET)[reageer]

 • Een corporatie (voor sociale woningbouw) bouwt woningen ten behoeve van een nieuwe doelgroep bewoners. Zie paragraaf hieronder.

Corporatie investeert in een nieuw project[brontekst bewerken]

De aanschaf van de grond, de voorbereiding van de bouw en de aanneemsom vormen te samen de investering.
Gedurende de looptijd worden de volgende kosten en opbrengsten gerealiseerd:

 • Inkomsten:
  • jaarlijkse inkomsten uit de huur van alle te realiseren woningen
 • Uitgaven:
  • vergoeding voor het geleende bedrag (bij.. een hypotheek bij de Bank Nederlandse Gemeente)
  • derving van een deel van de huur
  • onderhoud aan de woningen
  • spaarbedrag jaarlijks te reserveren in verband met aankomend groot onderhoud één maal in de twintig jaar.
  • vaste kosten in verband met de verzekeringen en belastingen.

Belangrijk aandachtspunt bij het berekenen van de bedragen is de jaarlijkse stijging van de bedragen in procenten(bij.. inflatiecijfers).
De Netto Contante Waarde berekening laat zien dat bij het veranderen van de getallen onder aan de streep de corporatie een bedrag tekort komt dan wel over houdt. In de corporatie wereld heet het werken in dit soort tabellen "draaien aan de beschikbare knoppen". Deze knoppen zijn:

 • hoogte van de huur bij aanvang
 • jaarlijkse stijging van de huur
 • leegstand
 • hoogte van de jaarlijkse kosten onderhoud afgezet tegen de investeringskosten voor duurzaam bouwen
 • inflatie percentage onderhoud
 • etc.

De berekening kan een diepte krijgen tot wel 50 jaar aan toe. Dus tot aan de sloop. Daarmee komt dan weer een bedrag vrij (zijnde de waarde van de grond). Of tot aan een herbestemming waarbij het pand voor de restwaarde wordt ingebracht in een nieuw project. Deze waardes moeten heel terughoudend worden ingeschat.

Jaar investeringen inkomsten uitgaven jaarlijks uitgaven eenmalig omschrijving
0 10.000.000 Huur zal 600,-
per maand bedragen.
.. Bouw van een aantal nieuwe woningen
1 .. 600,- × aantal won. × 12 mnd 1.350,- × aantal won. .. ..
2 .. plus 2,25% plus 3,1% .. ..
3 .. plus 2,25% plus 3,1% .. ..
4 .. plus 2,25% plus 3,1% .. ..
5 .. plus 2,25% plus 3,1% .. ..
... .. plus 2,25% plus 3,1% .. ..
... .. plus 2,25% .. .. ..
19 .. plus 2,25% .. .. ..
20 .. plus 2,25% plus 3,1% 2.500.000 Groot onderhoud (wordt ook in jaar 40 uitgevoerd)
21 .. plus 2,25% plus 3,1% .. ..
... .. plus 2,25% .. .. ..
48 .. plus 2,25% 0,0 .. de corporatie is gestopt met onderhoud
49 .. plus 2,25% 0,0 .. ..
50 .. plus 2,25% 0,0 .. ..
verkoop 20.000.000 plus 2,25% .. .. ..
resultaat totaal alle investeringen min opbrengsten totaal alle huren totaal alle kosten totaal alle eenmalige uitgaven Het resultaat is Investeringen plus Alle-Uitgaven-alle-jaren min Opbrengsten-huren-alle-jaren

Continue rentebijschrijving[brontekst bewerken]

Wat houdt dat in? Madyno (overleg) 9 okt 2021 19:58 (CEST)[reageer]

De rente wordt continu bijgeschreven bij de hoofdsom, waardoor de hoofdsom een exponentièle functie van de tijd is (een fictie want in de praktijk zijn bedragen een heel aantal centen). Bij een rentevoet van bijvoorbeeld 4% per jaar wordt de functiewaarde per jaar 4% hoger. Dit moet misschien nog ergens toegevoegd worden. - Patrick (overleg) 9 okt 2021 23:33 (CEST)[reageer]
Ik heb het toegevoegd aan Samengestelde interest. - Patrick (overleg) 10 okt 2021 09:57 (CEST)[reageer]
Maar ik geloof niet dat continue rentebijschrijving met contante waarde te maken heeft.Madyno (overleg) 10 okt 2021 09:59 (CEST)[reageer]
Zie en:Compound_interest#Continuous_compounding. Ik heb dit ooit geleerd bij mijn VBA-opleiding, maar dit is iets voor theoretici. In de praktijk wordt dit nooit gebruikt. In de financiële wereld zijn het meestal jaarcoupons, soms halfjaarcoupons. Bij consumentenkredieten en hypotheken zijn het vaak maandcoupons, die dan moeten worden omgerekend tot Effectieve rente. Hope this helps. Mvg, MartinD (overleg) 10 okt 2021 10:14 (CEST)[reageer]
Dat weet ik ook wel, maar ik denk dat 'contante waarde' niet per se deze theoretische limiet betekent. Madyno (overleg) 10 okt 2021 10:36 (CEST)[reageer]
Bij het berekenen van een contante waarde hoeft de tijdsduur t geen geheel getal te zijn. De formule
met gehele n moet daarom geïnterpoleerd worden voor tussenliggende waarden. Voor wie bekend is met niet-gehele exponenten gebeurt dit op een heel gemakkelijke en voor de hand liggende manier, namelijk met dezelfde formule, maar dan met wilekeurige reële exponent. Dit komt neer op continue rentebijschrijving, maar dan niet in de zin dat de nominale rente (relatieve groeisnelheid) daarbij i is, deze is namelijk ln (1+i). - Patrick (overleg) 11 okt 2021 21:27 (CEST)[reageer]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Waar slaat dit op?Madyno (overleg) 12 okt 2021 10:55 (CEST)[reageer]

Leg eerst even uit over welke theoretische limiet je het had, anders praten we misschien langs elkaar heen. Geef ook aan wat je wel begrijpt. - Patrick (overleg) 12 okt 2021 11:38 (CEST)[reageer]
Vraa: wat is het verband tussen contante waarde en continue rentebijschrijving? Daar gaat het om, want jij hebt dat toegevoegd.Madyno (overleg) 12 okt 2021 13:06 (CEST)[reageer]
Dat heb ik hierboven uitgelegd. Met de interpolatie gebeurt de rentebijschrijving niet stapsgewijs, maar continu. - Patrick (overleg) 12 okt 2021 13:26 (CEST)[reageer]
Ik heb nog nooit gehoord dat door interpolatie iets continu wordt. Madyno (overleg) 13 okt 2021 11:41 (CEST)[reageer]
Het gaat hier om een functie op de gehele getallen, die door interpolatie een functie op de reële getallen wordt. Ze zijn allebei continu (een functie op een discrete verzameling is overigens altijd continu). De rentebeschrijving gebeurt continu in de betekenis van tegenhanger van discreet. - Patrick (overleg) 13 okt 2021 21:35 (CEST)[reageer]