Overleg:Inhoud (volume)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

kan dit ook in gewoon nederlands uitgelegd worden?

"het aantal eenheden van bijvoorbeeld 1 cm3, dus lengte, breedte en hoogte elk 1 cm"

Het woordje "dus" is niet op z'n plaats, want er is nergens gezegd dat de rechthoekige blokken kubussen zouden moeten zijn.

Zo beter, Speicus? (wijz) Of een inhoud ook meerdimensionaal kan zijn buiten de drie genoemde dimensies, waag ik vooralsnog te betwijfelen. De eenheden m4 en m5 zou ik anders benoemen, maar ik moet ze nog tegenkomen. Ivory 24 mei 2007 13:38 (CEST)
@volgende edit edit zonder Speicus' commentaar af te wachten en juist door de auteur van de door hem gewraakte tekst: Ik zou zo graag goed schrijven, Madyno, maar ik heb schoolgegegaan. Kun je je nader verklaren dan alleen door met het oordeel "Verslechtering!" mijn noeste arbeid pardoes het raam uit te gooien? Welke inhoud is meer dan driedimensionaal? Wat doen die belachelijke woorden "Als basis geldt dat" in de tekst? Ik heb niet nagegaan of die woorden ook van jou afkomstig zijn, maar als je ze nu niet van een betekenis voorziet, wil ik die zeker nog een keer weghalen. Op welke manier is
"Als basis geldt dat de inhoud van een rechthoekig blok gelijk is aan lengte × breedte × hoogte"
beter dan
"De inhoud van een rechthoekig blok is gelijk aan lengte × breedte × hoogte"
? Met het woordje "verslechtering" in de samenvatting van je "edit" kan ik op zich zo niet zoveel als je me niet kwalijk neemt. Het uitroepteken erachter maakte me werkelijk boos. Ik doe maar een suggestie en verwacht daarop geen doorgeslagen meningen maar behulpzame kritische opbouwende feedback zoals ieder ander. Ivory 24 mei 2007 15:58 (CEST)

0. Zo noest vind ik die arbeid niet. 1. De eenheid 1 cm3 is een kubus, maar om onduidelijkheid weg te nemen, staat het nu anders. 2. De basisgedachte bij het bepalen van inhoud, is de inhoud van een blok. En de vraag is waarom je dat wil vervangen. 3. Ook in meer dimensies is er een analoog begrip volume (of inhoud) 4. Dit schreef jij: De inhoud is gelijk aan lengte × breedte × hoogte, de drie ruimtelijke dimensies die onderling haaks op elkaar staan. Het product van die drie grootheden wordt dan ook uitgedrukt in kubieke meters, oftewel m3. Dat strookt niet met wat eraan voorafgaat. Ook de de vermelding van het haaks op elkaar staan lijkt me nogal overbodig. En de conclusie dan ooku itgedrukt in kubieke meters is alleen juist als de afmetingen in m gegeven zijn. Daarom.Madyno 24 mei 2007 21:43 (CEST)

Sorry Madyno, we praten langs elkaar heen.
@0 Zo noest vind ik die arbeid wel, herhaal ik dan nog maar eens. Ik ga ervan uit dat men daar respect heeft. Je weet niet half hoe noest ik die arbeid wel niet vind. Schrijven is 99% denken en 1% typen, maar bij redigeren ligt die verhouding nog tien keer zo scheef.
@1 Het enige wat ik daarvan leer, is dat je zelf ook vindt dat het duidelijker kan. Wat betekent "De eenheid 1 cm3", wat is dat? "1 cm3" is geen eenheid. "cm3" is een eenheid. "1 cm3" is een waarde met een eenheid. En dan zeg je: "De eenheid 1 cm3 is een kubus"? Ik heb hier een knikker van een kubieke centimeter groot, dat is geen kubus. Ik kan er geen touw aan vastknopen.
@2 Het is volstrekt overbodig om woorden aan te wijden aan die basis, en dus verwarrend. Het alternatief dat hierboven is voorgesteld, is korter en zegt exact hetzelfde, en dus minder verwarrend. De basisgedachte kan ook zijn: "U leest momenteel een Wikipedia-artikel over inhoud". Geen speld tussen te krijgen, maar het is geen inhoud.
@3 De Engelse zusterpagina volume heeft het in de eerste twee alinea's alleen over het "three-dimensional concept". Daarna staat "The generalization of volume to arbitrarily many dimensions is called content" met de link erheen (en met verzoek om referentie). Ongeacht hoeveel ruimtelijke dimensies er zijn, lijkt mij dat we in de tekst een scherp verschil moeten aanbrengen tussen de alledaagse drie en de rest, puur omdat ze de drie alledaagse dimensies van de ruimte zijn. Wat is een object met een inhoud van 1 m4? Hoe dan ook lijkt de bewoording "(drie- (of hoger-) dimensionaal)" voor verbetering vatbaar. Haakjes in een gewone lopende tekst zijn natuurlijk nooit prettig, en dubbele haakjes rieken naar gebrekkige beheersing van de materie door het blijk van onvermogen zich adequaat uit te drukken.
@4 De conclusie dan ook uitgedrukt in kubieke meters is m.i. altijd juist, omdat alle lengtematen zonder het minste verlies aan betekenis kunnen worden geconverteerd naar de meter, immers de standaardeenheid voor lengte. Dus de resulterende eenheid van het product van drie lengtematen kan alleen maar een kubieke lengtemaat zijn. Of dat nou kubieke meters, kubieke inches of kubieke voeten zijn, is minder relevant dan de notie van de vermenigvuldiging der (3) dimensies. Dus lijkt mij de keus niet ingewikkeld om het standaard over de meter te hebben in de tekst, maar er is op zich niks mis met centimeters zolang het min of meer consequent gebeurt.
Ik heb niet zoveel problemen met de tekst zoals die er nu staat, maar ik denk niet dat we erop vooruit gegaan zijn of veel hebben kunnen betekenen voor Speicus. Groot, eh groet, Ivory 25 mei 2007 01:46 (CEST)

Inhoud van pagina[bewerken]

Ik heb een eigen pagina genaamd ARTPOP en ik vraag me af hoe jullie die Inhoud (verbergen) 1.1 1.2 2.1 3.1 enzovoort doen dat linksboven de pagina staat. Hoe maak je die inhoud? 77.167.249.7 18 jan 2013 15:00 (CET)

Die inhoud verschijnt automatisch als er vier of meer koppen in het artikel staan (zie Help:Tekstopmaak#Inhoudsopgave). Als je de inhoudsopgave ook wil hebben als er geen vier koppen in het artikel staan kun je __TOC__ gebruiken om toch een inhoudsopgave te zien. Maar dit is in artikelen niet gebruikelijk, omdat bij kortere artikelen zo'n inhoudsopgave niet echt nodig is. MrBlueSky (overleg) 18 jan 2013 15:24 (CET)

Nauwkeurigheid van de gekozen bewoordingen[bewerken]

Dit artikel gaat over zaken die een eindige inhoud of volume hebben, dus zaken waarvan de inhoud kan worden uitgedrukt in een getal. Een inleidende zin, zoals voorgesteld door BoH, luidende 'Inhoud of volume is de grootte van een driedimensionale ruimte.', is dus ongewenst. Immers, in de wiskunde is een 'ruimte' iets dat zich uitstrekt tot in het oneindige. Een 'ruimte' zal dus niet een eindig getal als volume hebben. Bob.v.R (overleg) 11 mrt 2019 00:49 (CET)

Je stelt dat een ruimte niet in omvang beperkt kan worden. Dat lijkt mij onzin, daarmee wordt het een vrijwel zinloos begrip, slecht toepasselijk op 'oneindigheid', waar al een woord voor bestaat. Daarbij is het de definitie op de Engelse Wikipedia: Volume is the quantity of three-dimensional space.
Afgezien daarvan was de omschrijving onnodig wollig. Het was allereerst een indirecte definitie via 'voorwerp', terwijl een volume omschreven ook zonder voorwerp moet kunnen worden. Verder is de toevoeging van hoger-dimensionaal in een inleidende definitie onzinnig, zeker als dat verderop niet wordt toegelicht. BoH (overleg) 11 mrt 2019 09:46 (CET)

@BoH: het voortdurend je zin trachten door te drijven is niet gewenst. Probeer eerst maar in het overleg een consensus te bereiken. Madyno (overleg) 12 mrt 2019 13:37 (CET)

Ik vind de huidige formulering prima en to the point. Maak maar duidelijk waar een probleem is. Madyno (overleg) 12 mrt 2019 13:39 (CET)

Dat heb ik hierboven gedaan, daar is geen antwoord op gekomen. Ga eens inhoudelijk de discussie aan. Jullie draaien erg graag en snel terug en lijken welke aanpassing dan ook te veroordelen. Laat je allergie voor mij je argumentatie niet in de weg staan. BoH (overleg) 12 mrt 2019 13:41 (CET)

@BoH: Ik denk toch dat je alleen staat met je ideeën, Bob heeft duidelijk aangegeven wat er mis is met jouw formuleringen, en jij maakt niet duidelijk wat er verkeerd is met wat er stond. Madyno (overleg) 13 mrt 2019 10:30 (CET)

Dat maak ik daaronder duidelijk, maar daar ga je, zoals gewoonlijk, niet op in. BoH (overleg) 13 mrt 2019 12:17 (CET)

Mijn voorkeur gaat uit naar de formulering x van y is z. Madyno (overleg) 13 mrt 2019 15:46 (CET)

Dat is niet alleen ongebruikelijk, maar ook onnodig wollig. Het impliceert dat er nog een andere definitie is als x van a is b en x van c is d. Dat terwijl x is y eenduidig is. BoH (overleg) 13 mrt 2019 16:36 (CET)
En inderdaad, in het Nederlands zijn er meer begrippen die achter het bordje "inhoud" of "volume" worden aangetroffen (en dat geldt ook voor ruimte!). Duidelijkheid is dus noodzakelijk; en die kan gevonden worden in een goede definitie. En (x van a is b) is er zo eentje, en verdient daarmee (ook mijn) voorkeur. Trouwens, ik zou de definitie van "inhoud" hier zeker niet als wollig willen betitelen (en wollig is hier ...? het gebruik van lidwoorden?). - Daaf Spijker overleg 13 mrt 2019 20:04 (CET)
(na bwc) Met deze edit bracht BoH een verslechtering aan, dus dat heb ik teruggedraaid. Ten eerste is 'inhoud' een zelfstandig naamwoord; dat daar een bepalend lidwoord aan vooraf kan gaan zal voor de meeste lezers en gebruikers geen verrassing zijn. Weglaten van dat lidwoord is nergens voor nodig. Ten tweede: 'het gebied van een voorwerp' is een onnodig vage en multi-interpretabele formulering; het gaat om het gebied dat door dat voorwerp wordt ingenomen. Bob.v.R (overleg) 13 mrt 2019 20:10 (CET)
We hebben het hier over de basisdefinitie, Daaf, dus zo eenvoudig mogelijk.
Bob, de definitie kan zonder lidwoord, dus dan is toevoegen onnodig. Daarnaast is het tweemaal noemen van voorwerp overbodig en daarmee een slechtere definitie. BoH (overleg) 13 mrt 2019 20:27 (CET)
Nee, BoH, zo goed mogelijk, en ook duidelijk. Jouw voorstellen zijn noch goed, noch duidelijk, zeker niet als je vindt dat de duidelijkheid gediend is door het weglaten van woorden. Wat het verschil is tussen een definitie en een basisdefinitie is mij evenmin duidelijk (maar dat ligt natuurlijk vj aan mijn definitie van definitie). - Daaf Spijker overleg 13 mrt 2019 20:36 (CET)
Mijn definitie is zeer duidelijk en goed, wat ik hierboven onderbouwd heb. Onderbouwing van jouw zijde ontbreekt echter. Behalve dan dat er blijkbaar vele verschillende soorten inhoud zijn, die echter nergens genoemd worden. BoH (overleg) 13 mrt 2019 21:19 (CET)
Je kan je woordenschat m.b.t. de begrippen inhoud en volume in het Nederlands uitbreiden op woorden.org/inhoud en op woorden.org/volume; zie daar ook de synoniemen. Vandaar dat ik "Inhoud is de grootte die ..." niet goed en niet duidelijk vind, dus slecht vind: i.i.g. een verslechtering van wat er stond. Je geeft zelf aan dat een definitie (x is y) alleen gebruikt kan worden als er sprake is van eenduidigheid. En die is er dus niet. Tja, en wat de een onderbouwing noemt, noemt de ander onzin (zonder correcte onderbouwing zelfs; zie hierboven). Hierboven werd ook gerept van consensus. Ik voeg daaraan toe BTNI. In casu: is het gebruik van "de inhoud" en "het volume" fout? Nee toch? Waarom verander je dat dan toch, en wel herhaaldelijk? Het lijkt erop dat ook de opmerkingen van Bob.v.R. aan je voorbij gaan.- Daaf Spijker overleg 13 mrt 2019 21:59 (CET)
Niet zo badinerend Daaf, dat staat je slecht.
Dit onderwerp behandelt niet die andere begrippen, dat valt af te leiden uit de naam van het artikel. Daar is niets aan mis te begrijpen.
Wat consensus betreft: heel aardig dat jullie elkaar erbij roepen zodra een het niet meer af kan, maar het is wat sneu. Wiskundigen zijn blijkbaar niet alleen niet erg sterk in definities, maar ook niet in onderbouwingen.
Feit blijft dat ik het eerste bezwaar weerlegd heb, waar vervolgens niet meer op is gereageerd. Wel verzinnen jullie er daarna telkens wat nieuws bij. Maar goed, ik laat het hierbij. Niet omdat de definitie beter is, maar omdat jullie om beurten terugdraaien. Rest mij af te sluiten met:
Volume is the quantity of three-dimensional space. BoH (overleg) 13 mrt 2019 22:32 (CET)
Een formulering zoals "de grootte die wordt ingenomen door een voorwerp" hoort echt niet thuis in een encyclopedie, we hoeven daar m.i. geen uitgebreide discussie over te voeren. BoH, hierbij dank voor je bericht dat we deze kwestie nu kunnen afsluiten. Met vriendelijke groet, Bob.v.R (overleg) 13 mrt 2019 22:36 (CET)
Ok Bob, maar volgende keer graag een volwassener discussie. BoH (overleg) 13 mrt 2019 23:10 (CET)
Wat minder ingraven in schuttersputjes. BoH (overleg) 13 mrt 2019 23:11 (CET)
De framing ("niet sterk in onderbouwingen") die je hier toepast op 3 gebruikers die het goed beargumenteerd niet met je eens zijn had inderdaad beter achterwege kunnen blijven, daar ben ik het graag en van harte mee eens. Bob.v.R (overleg) 14 mrt 2019 04:42 (CET)
Die zal ik achterwege laten zodra jullie met onderbouwing komen. BoH (overleg) 14 mrt 2019 09:49 (CET)
Dat het me nu pas duidelijk is (of hoe dom kan ik zijn)... Wat er stond was onjuist. En voor iets wat onjuist is, is geen onderbouwing mogelijk.- Daaf Spijker overleg 14 mrt 2019 10:04 (CET)
Daar heb je over nagedacht. Vermoed ik. BoH (overleg) 14 mrt 2019 10:09 (CET)
(na bwc) En ik had het kunnen weten. Molenbroek schreef al in zijn Leerboek der Stereometrie, op pag. 135: "Men veronderstelt, dat bij ieder veelvlak een grootheid bestaat, die men inhoud van het veelvlak noemt en die ..." (alleen onderstreping van mij) - Daaf Spijker overleg 14 mrt 2019 10:16 (CET)
Wat wil je daarmee onderbouwen? BoH (overleg) 14 mrt 2019 10:35 (CET)