Vermenigvuldigen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie het artikel Zie Vermenigvuldiging voor andere betekenissen van Vermenigvuldigen.
Productberekening
De tafels van vermenigvuldiging

Het vermenigvuldigen van twee gehele getallen is een rekenkundige bewerking met hetzelfde resultaat als het herhaald optellen van steeds eenzelfde getal.

De bewerking wordt geschreven als a × b waarbij twee getallen, a en b, betrokken zijn.

Als a, de vermenigvuldiger, een positief geheel getal is, komt vermenigvuldigen overeen met herhaald optellen; met andere woorden, een som van a termen b:

Het getal b wordt ook wel het vermenigvuldigtal genoemd.

In plaats van 18 keer het getal 24 bij elkaar op te tellen:

24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24,

met als uitkomst 432,

schrijft men:

18 × 24 (18 keer (of maal) 24)

en berekent:

18 × 24 = 432

Het resultaat van de vermenigvuldiging, het getal 432, heet het product van vermenigvuldiger 18 en vermenigvuldigtal 24. Omdat vermenigvuldigen commutatief is, 18 × 24 = 24 × 18, worden vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal beide ook wel met "factor" aangeduid.

Het symbool waarmee een vermenigvuldiging wordt aangeduid is een kruisje, ×, of een puntje, ·, uitgesproken als maal of keer.

Ook meer dan twee getallen kunnen met elkaar vermenigvuldigd worden. Het product ontstaat door achtereenvolgens herhaaldelijk twee factoren met elkaar te vermenigvuldigen, waarbij het tussenresultaat als nieuwe factor komt in de plaats van de twee.

Eigenschappen[bewerken]

 • Vermenigvuldigen is commutatief; dat wil zeggen dat de rol van vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal omgewisseld kunnen worden, zonder dat het product (de uitkomst) verandert. (Dit geldt niet voor vermenigvuldigen van matrices).
 • Vermenigvuldigen is associatief; dat wil zeggen dat bij meer dan twee factoren de volgorde waarin de factoren met elkaar vermenigvuldigd worden, het product (de uitkomst) niet verandert.
 • Als een getal vermenigvuldigd wordt met het getal 1 (een), is het resultaat het getal zelf. Het getal een is het neutrale element voor de vermenigvuldiging.
 • Als een getal vermenigvuldigd wordt met het getal 0 (nul), is het product gelijk aan 0 (nul).
 • Het product van een getal a, ongelijk aan 0, en zijn omgekeerde 1/a is 1 (een).
 • Wanneer er een oneven aantal negatieve factoren zijn, is het product negatief. Bij een even aantal negatieve factoren is het product positief.

Leren vermenigvuldigen[bewerken]

Vermenigvuldigen wordt onderwezen op de basisschool. Daarbij zijn drie belangrijke stappen.

De eerste stap laat met kleine getallen zien dat vermenigvuldigen voortkomt uit herhaald optellen. Daarbij worden eenvoudige voorbeelden gebruikt, zoals: drie kinderen hebben elk twee handen; samen hebben ze zes handen. Dus: 3 × 2 = 6. Uiteindelijk mondt dit uit in het leren van de tafels van vermenigvuldiging.

In de tweede stap wordt dit gecombineerd met tientallen, honderdtallen, enzovoort. Voor het uitrekenen van 30 × 70 wordt dan eerst berekend: 3 × 7 = 21, en dus: 30 × 70 = 2100. Dit is onder andere in te zien door het ordenen van getallen in rijtjes. Een voorraad van 60 auto's kan worden geordend in 6 rijtjes van 10. Als er 4 van zulke voorraden zijn, resulteren 4 × 6 = 24 rijtjes van elk 10 auto's. Dus: 240 auto's, en uiteindelijk: 4 × 60 = 240. Hier wordt de associativiteit van vermenigvuldigen gebruikt: , oftewel: 4 × (6 × 10) = (4 × 6) × 10.

De derde stap is het in delen vermenigvuldigen van getallen. De vermenigvuldiging 5 × 24 wordt berekend als volgt: 5 × 24 = 5 × (20 + 4) = 5 × 20 + 5 × 4 = 100 + 20 = 120. Hier wordt de distributiviteit van de vermenigvuldiging gebruikt: .

Alternatieve methode[bewerken]

Een andere manier van uitvoeren van een vermenigvuldiging is de 'kruislingse vermenigvuldiging', waardoor de som van meerdere producten, zoals die zichtbaar zijn bij notering in de traditionele berekening, kan worden teruggebracht tot één product zodat alleen de twee factoren en het product genoteerd worden. In het gegeven voorbeeld van 24 × 18 ontstaat het product 432 door de volgende som: 8 × 4 + 8 × 20+ 10 × 4 + 10 × 20. In grotere berekeningen zullen de vele nullen leiden tot vergissingen, vooral als het product door middel van hoofdrekenen gevonden moet worden.

Ter illustratie van de alternatieve methode dient het volgende voorbeeld, nu zonder gebruik van nullen:

      8 1 2 5 3
     × 2 3 6 7 4
                 4*3 = 12; onthoud 1, noteer 2 (van rechts naar links)
            1 + 4*5 + 7*3 = 42; onthoud 4, noteer 2
         4 + 4*2 + 7*5 + 6*3 = 65; onthoud 6, noteer 5
      6 + 4*1 + 7*2 + 6*5 + 3*3 = 63; onthoud 6, noteer 3
   6 + 4*8 + 7*1 + 6*2 + 3*5 + 2*3 = 78; onthoud 7, noteer 8
   7 + 7*8 + 6*1 + 3*2 + 2*5    = 85; onthoud 8, noteer 5
   8 + 6*8 + 3*1 + 2*2       = 63; onthoud 6, noteer 3
   6 + 3*8 + 2*1          = 32; onthoud 3, noteer 2
   3 + 2*8             = 19;      noteer 19

Het product van deze opgave is dan: 1923583522. Voor kenners van de tafels van 100 is de berekening nog sneller uit te voeren, namelijk:

    74*53 = 3922; onthoud 39, noteer 22.
  39 + 74*12 + 36*53 = 2835; onthoud 28, noteer 35.
  28 + 74*8 + 36*12 + 2*53 = 1158, onthoud 11, noteer 58.
  11 + 36*8 + 2*12 = 323; onthoud 3, noteer 23.
  3 + 2*8 = 19, noteer 19.

Notatie[bewerken]

Het gebruik van een kruisje (Andreaskruis) als maalteken, bijvoorbeeld 3 × 2 = 6, is afkomstig van William Oughtred en wordt voor het eerst aangetroffen in Thomas Harriots Artis analyticae praxis, postuum gepubliceerd in 1631.[1] Dit symbool wordt aangeleerd in onder meer Vlaamse en Nederlandse basisscholen.

René Descartes gebruikte een punt als maalteken.[1] De hoger geplaatste punt (bijvoorbeeld 3 · 2 = 6) is nog steeds de meest gebruikelijke notatie in 'hogere' publicaties in Europa, maar ook op basisniveau in Duitsland.

In de meeste programmeertalen wordt een sterretje gebruikt (bijvoorbeeld 3 * 2 = 6. Dit laatste om verwarring te voorkomen met de Angelsaksische notatie, waarin een punt gebruikt wordt om de decimalen aan te geven, en met de letter x. Als men geen cijfers direct naast elkaar zet, wordt in veel gevallen zelfs helemaal geen teken gebruikt, bijvoorbeeld:

Een product van meerdere factoren schrijft men soms verkort met een vermenigvuldigingsteken, de hoofdletter pi uit het Griekse alfabet.

.

Zo kan men bijvoorbeeld n faculteit noteren als

Vermenigvuldigen met behulp van logaritmen[bewerken]

Het daadwerkelijk uitvoeren van vermenigvuldigingen, zonder de hulp van een rekenmachine, is vooral voor grotere getallen een moeizame bezigheid. Al gauw zijn daarom rekenmachines bedacht, aanvankelijk mechanische en later elektrische en elektronische. Een in het verleden veel gebruikte methode was gebaseerd op de eigenschap van logaritmen. Om het product van de twee getallen en uit te rekenen, ging men als volgt tewerk, gebruikmakend van de relatie:

.

Met behulp van een logaritmetafel werden de logaritmen van en van bepaald, waarna deze werden opgeteld. Door terugzoeken in de logaritmetafel werd dan het product gevonden:

.

Op deze manier was het moeizame vermenigvuldigen gereduceerd tot optellen.

Ook de rekenliniaal en de rekenschijf berusten op deze methode.

Inverse van vermenigvuldigen[bewerken]

De inverse bewerking van vermenigvuldigen is delen.

Zie ook[bewerken]