Geheel getal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Symbool om de verzameling gehele getallen aan te geven

De gehele getallen zijn alle getallen in de rij

…, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, …

die voortgezet wordt door er steeds 1 bij te tellen of er 1 af te trekken. De gehele getallen omvatten de natuurlijke getallen, dus de getallen waarmee geteld wordt, en de tegengestelden daarvan, de negatieve gehele getallen.

Een geheel getal heet 'geheel' omdat het zonder fractionele of decimale componenten kan worden geschreven. De getallen 21, 4 en −121 zijn bijvoorbeeld gehele getallen, terwijl 9,75, 5½ en geen gehele getallen zijn. De verzameling gehele getallen is een deelverzameling van de reële getallen, en wordt meestal voorgesteld door een vet gedrukte Z of het symbool (Unicode U+2124 ), wat voor Zahlen (het Duitse woord voor getallen) staat.[1]

Het gedeelte van de wiskunde dat zich bezighoudt met de studie naar de eigenschappen van de gehele getallen noemt men de getaltheorie.

Formele definitie[bewerken]

De gehele getallen kunnen formeel worden gedefinieerd als equivalentieklassen van paren natuurlijke getallen.

Integer[bewerken]

Voor de representatie van gehele getallen in de computer maakt men gebruik van het datatype integer. Het is echter belangrijk daarbij op te merken dat deze twee niet hetzelfde zijn. Het datatype integer is een eindige verzameling, terwijl de gehele getallen een oneindige verzameling vormen.

Algebraïsche eigenschappen[bewerken]

Getalverzamelingen

Natuurlijke getallen
Gehele getallen
Rationale getallen
Reële getallen
Complexe getallen
Quaternionen
p-adische getallen
Hyperreële getallen
Surreële getallen
Transfiniete getallen

Irrationale getallen
Algebraïsche getallen
Transcendente getallen
Imaginaire getallen

De verzameling gehele getallen is gesloten onder optellen, aftrekken en vermenigvuldigen: elke optelling, aftrekking of vermenigvuldiging van twee gehele getallen levert opnieuw een geheel getal. De verzameling is niet gesloten onder de bewerking delen: niet elke deling van twee gehele getallen levert opnieuw een geheel getal op (bijvoorbeeld 1/2, zie rationaal getal).

Formeel wiskundig kan men de gehele getallen karakteriseren als de kleinste verzameling met de eigenschappen:

Ordening[bewerken]

De elementen van hebben een bepaalde volgorde, maar geen onder- of bovengrens. Strikter geformuleerd: de verzameling wordt totaal geordend door de relatie (kleiner dan) en bevat in die ordening zowel oneindig stijgende als oneindig dalende ketens.

Deze orde heeft de eigenschappen:

  1. als en , dan is
  2. als en , dan is

Geheeltallige deling[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Geheeltallige deling voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een belangrijke eigenschap van de gehele getallen is de volgende. Bij iedere twee gehele getallen en , waarvan is, zijn altijd twee unieke gehele getallen en te vinden, met , zodat:

.

In bovenstaande stelling heet het getal het quotiënt en de rest van de deling van door .

Als in bovenstaande stelling , is de breuk , en dus geheel. Als , is de breuk een niet-geheel rationaal getal, met een geheel deel en een gebroken of fractioneel deel .

Kardinaliteit[bewerken]

De gehele getallen kunnen afgeteld worden, anders gezegd: de verzameling is gelijkmachtig aan de verzameling van natuurlijke getallen, dus aftelbaar oneindig. Beide verzamelingen bevatten als het ware "evenveel" elementen, hoewel de natuurlijke getallen toch maar een deel van de gehele getallen vormen. De kardinaliteit van de gehele getallen wordt aangegeven met het symbool (aleph-null). Dat de gehele getallen afgeteld kunnen worden, kan eenvoudig worden aangetoond:

Op deze manier worden de gehele getallen een-op-een afgebeeld op de natuurlijke getallen (zonder 0) door de bijectie met

De bijectie met

beeldt de gehele getallen af op alle natuurlijke getallen, dus inclusief 0.

Door de definitie van kardinale gelijkheid hebben de twee verzamelingen een gelijke kardinaliteit.

Verwante onderwerpen[bewerken]

De Gauss-gehele getallen en de Eisenstein-gehele getallen zijn twee verschillende uitbreidingen van de gehele getallen naar de complexe getallen.